Inhoud - Boom test onderwijs

advertisement
Inhoud
Inleiding
1 PLANTEN
1.1
Indeling van het plantenrijk
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
De groene wereld van de planten
Wieren (algen)
Mossen
Paardenstaarten
Varens
Zaadplanten
1.2
De bouw van zaadplanten
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
Wat heeft een plant nodig om te groeien?
De bouw en functie van bladeren
De bouw en functie van wortels
De bouw en functie van stengels
Bomen
1.3
De voortplanting van bloemplanten
1.3.1 1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting
Bollen, knollen en uitlopers
De bouw en functie van bloemen
Bestuiving
Bevruchting
Zaadverspreiding
1.4
Seizoensverschijnselen
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
Veranderingen van de leefomgeving
Lente
Zomer
Herfst
Winter
1.5
Schimmels en paddenstoelen
1.5.1
1.5.2
1.5.3
Het schimmelrijk
De voedingswijze van schimmels
De levenscyclus van een paddenstoel
Carla Kersbergen & Amito Haarhuis - Natuuronderwijs inzichtelijk - © Uitgeverij Coutinho
7
Kersbergen.indb 7
04-05-2010 15:23:24
2 DIEREN
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Kenmerken
Ongewervelde dieren
Gewervelde dieren
2.2
Aanpassingen aan de primaire levensbehoeften
2.3 Aanpassingen aan de winter
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Primaire levensbehoeften
Aanpassingen om voedsel te verkrijgen
Aanpassingen om gevaar te vermijden
Aanpassingen om een partner te bemachtigen
Natuurlijke selectie
Sociaal gedrag
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Veranderende habitats
Migratie
Lichamelijke veranderingen en gedragingen
2.4
Aanpassingen aan de omgeving
2.5
Voortplanting
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Indeling van het dierenrijk
Het leven in het water
Het leven op het land
Het leven in de lucht
Warm- en koudbloedige dieren
Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting
Eierleggend en levendbarend
Gedaanteverwisseling bij insecten
Gedaanteverwisseling bij amfibieën
3 EIGEN LICHAAM EN GEZOND GEDRAG
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Waarneming
Zintuigen om te overleven
De samenwerking tussen zintuigen, hersenen en spieren
De belangrijkste zintuigen
Carla Kersbergen & Amito Haarhuis - Natuuronderwijs inzichtelijk - © Uitgeverij Coutinho
8
Kersbergen.indb 8
04-05-2010 15:23:24
3.2
Stevigheid en beweging
3.3
Spijsvertering en voeding
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Spijsvertering
Voedingsstoffen
Voeding en gezondheid
Schijf van Vijf
3.4
Ademhaling en bloedsomloop
3.5
Voortplanting en seksualiteit
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.1
3.5.2
De draagbalken van je lichaam
Bescherming van vitale organen
Beweging van je armen en benen
Vergelijking met het skelet van zoogdieren
Het ademhalingsstelsel
Het bloedvatenstelsel
Vereende krachten
Inspanning en rust
De Enige Echte Nederlandse Voortplantings- en Seksquiz
Seksuele ontwikkeling bij kinderen
4 ECOLOGIE EN MILIEU
4.1
Samenhang in ecosystemen
4.2
Ecosystemen in verandering
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Wat is een ecosysteem?
Voedselrelaties in een ecosysteem
De energiestroom in een ecosysteem
De voedselkringloop
4.2.1
4.2.2
4.2.3
De dynamiek van ecosystemen
Veranderingen in een populatie
Successie
4.3
Menselijke invloeden op ecosystemen
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
De wisselwerking tussen mensen en hun omgeving
Milieuproblemen
Klimaatverandering
Duurzame ontwikkeling
Carla Kersbergen & Amito Haarhuis - Natuuronderwijs inzichtelijk - © Uitgeverij Coutinho
9
Kersbergen.indb 9
04-05-2010 15:23:24
5 NATUURKUNDIGE VERSCHIJNSELEN
5.1
Vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
5.2
Magnetisme
5.3
Elektriciteit
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Verschijningsvormen
De invloed van warmte op de verschijningsvorm van een stof
Eigenschappen van water
Eigenschappen van lucht
Wat is magnetisme?
De werking van een magneet
Magneetvelden
Magnetisme en elektriciteit
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
Statische elektriciteit
Elektrische stroom
Stroomkringen
Geleiding, isolatie en weerstand
Serie- en parallelschakelingen
Experimenteren met elektriciteit
5.4
Geluid
5.5
Licht en kleur
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
Wat is geluid?
Verplaatsing van geluid
Geluiden verschillen
Weerkaatsing van geluid
Lichtbronnen
Wat is licht?
Weerkaatsing en absorptie van licht
Breking van licht
De kleuren van de regenboog
Kleuren zien
Carla Kersbergen & Amito Haarhuis - Natuuronderwijs inzichtelijk - © Uitgeverij Coutinho
10
Kersbergen.indb 10
04-05-2010 15:23:24
6 TECHNISCHE INZICHTEN
6.1
Wat is techniek?
6.2
Constructies
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3 Energieomzettingen
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Wat is energie?
Energiebronnen
Energieomzettingen
6.4 Bewegings- en overbrengingsprincipes
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Een stevig huis
Materialen
Verbindingen
Vormen
Overbrengingen
Van een rechtlijnige naar een rechtlijnige beweging
Van een ronddraaiende naar een ronddraaiende beweging
Van een ronddraaiende naar een rechtlijnige beweging
Van een rechtlijnige naar een ronddraaiende beweging
Informatie- en communicatietechnologie
Telecommunicatie
Computer
Apparaten met een ingebouwde computer
7 WEERSVERSCHIJNSELEN EN HEMELLICHAMEN
7.1
7.1.1 7.1.2 7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
Weersverschijnselen
Zo veranderlijk als het weer
Temperatuur
Luchtdruk
Wind
Bewolking
Neerslag
Weersvoorspelling
Carla Kersbergen & Amito Haarhuis - Natuuronderwijs inzichtelijk - © Uitgeverij Coutinho
11
Kersbergen.indb 11
04-05-2010 15:23:24
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
Hemellichamen en natuurverschijnselen
De basis voor onze tijdrekening en kalender
Seizoenen
Zons- en maansverduistering
De acht planeten
Kijken naar de sterren en planeten
Sterrenbeelden
Naamzoeklijsten
1
2
3
4
5
6
Bermplanten
Bomen in blad
Boomvruchten
Waterdieren
Bodemdieren
Vogels
Illustratieverantwoording
Trefwoordenregister
Doe-opdrachtenregister
Carla Kersbergen & Amito Haarhuis - Natuuronderwijs inzichtelijk - © Uitgeverij Coutinho
12
Kersbergen.indb 12
04-05-2010 15:23:25
Download