Zeldzame soorten belangrijker dan gedacht in ecosystemen.

advertisement
Beschermen van zeldzame soorten onontbeerlijk!
Zeldzame soorten belangrijker dan gedacht in ecosystemen
Bij massa-uitroeiingen merken wetenschappers op dat de zeldzamere soorten het eerder
begeven dan de veel voorkomende, welhebbende soorten.
De soorten die de meest kwetsbare functies in het ecosysteem ondersteunen blijken de
meest zeldzame te zijn. We spreken dan over soorten die lokaal en regionaal zeldzaam zijn.
Ze staan heel waarschijnlijk in tegen de toekomstige toenemende klimaatveranderingen en
stijgende antropogene druk op ecosystemen. De meest unieke functies in een ecosysteem
kunnen maar bestaan door een combinatie van eigenschappen die afkomstig zijn van
zeldzame soorten in het systeem. Een worst-case scenario zou zijn dat die unieke functies
enkel maar zouden afhangen van deze zeldzame soorten want dat zou betekenen dat deze
functies extra kwetsbaar worden en zelf worden bedreigd om te verdwijnen samen met de
zeldzamere soorten. Maar hoe komt het dat deze zeldzame soorten met uitsterven bedreigd
worden? Dit heeft verschillende oorzaken, namelijk: overexploitatie, verlies aan habitat,
competitieve interactie met exotische soorten en klimaatsverandering. Zeldzame soorten
kunnen significant bijdragen tot lange termijn en grootschalige ecosystemen en kunnen
zorgen voor ecologische onzekerheden.
Ondersteuning van het ecosysteem
Het onderzoek van de wetenschappers werd gedaan over drie verschillende ecosystemen:
rifvissen, alpiene planten en tropische bomen. Bij deze ecosystemen werd aangetoond dat
de meest ongewone combinaties van eigenschappen vooral ondersteund worden door de
zeldzame soorten terwijl laag functionele eigenschappen voortkomen van ofwel de veel
voorkomende ofwel de zeldzame soorten die deze ondersteunen.
Natuur en haar schoonheid behouden?
Referenties
Mouillot, D., Bellwood, D. R., Baraloto, C., Chave, J., Galzin, R., HarmelinVivien, M., . . . Thuiller, W. (2013, May 28). Rare Species Support
Vulnerable Functions in High-Diversity Ecosystems. Opgehaald van
plosbiology:
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2Fjournal.pbio.1
001569
Download