Voorbeelden van Venn-, Carroll

advertisement
Paragraaf 3.5 van Praktische didactiek voor natuuronderwijs
Voorbeelden van Venn-, Carroll- en boomdiagrammen
Venn-diagrammen
zoogdieren
jongen gezoogd
behaard
gewerveld
warmbloedig
bedekte huid
longen
vogels
veren en vleugels
jongen uit eieren
Je kunt veel voorbeelden van Venn-diagrammen
vinden via Google (zoek op ‘Venn-diagram’):
www.google.nl/search?q=venn-diagram&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DEHdU
pvnCsWc0AW8uYDoDw&sqi=2&ved=0CC8Qs
AQ&biw=1457&bih=885.
Andere voorbeelden zijn de figuren 18.2 en 19.4
in Praktische didactiek voor natuuronderwijs.
Venn-diagrammen maken zichtbaar (in de delen
die overlappen) welke kenmerken of onderdelen
hetzelfde zijn als je twee of meer verzamelingen
met elkaar vergelijkt, zoals vogels met zoogdieren en/of reptielen. Vogels hebben met zoogdieren gemeen dat ze warmbloedig zijn, een bedekte huid hebben en ademen via longen. Net als de
reptielen zijn beide groepen ook gewerveld.
Hieronder zie je nog twee complexere voorbeelden van Venn-diagrammen.
ongewervelde
dieren
zoogdieren
insecten
kevers
vogels
reptielen
meikever
▶ Maak zelf een Venn-diagram waarmee je verschillen en overeenkomsten tussen torens en
bruggen zichtbaar maakt of tussen telefoons en smartphones.
1 van 3
Paragraaf 3.5 van Praktische didactiek voor natuuronderwijs
Carroll-diagrammen
Carroll-diagrammen kun je gebruiken om te sorteren of om verbanden zichtbaar te maken, zoals de
onderstaande voorbeelden laten zien. Bij het eerste gaat het om technische hulpmiddelen voor het
overbrengen van een beweging, bij het tweede over de ordening van schelpen. Zie voor dergelijke
diagrammen bijvoorbeeld ook www.primaryresources.co.uk/maths/mathsF1b.htm.
draaiende beweging
rechtlijnige beweging
draaiende
beweging
twee of meer
tandwielen, twee of
meer snaarwielen
combinatie tandwiel
en tandheugel;
krukas; excentriek;
lier, wiel & as
rechtlijnige
beweging
windas (bijv. bij
jojo, draaitol en
rolgordijn
andere
beweging
nokkenwiel
zout
water
zoet
water
hefbomen;
takel (ophijsen)
weekdieren met
tweekleppige schelp
weekdieren met
spiraalvormige schelp
oester
zwaardschede
nonnetje
hartschelp
wulk
alikruik
tepelhoren
zwanenmossel
kokkel
erwtenmossel
posthorenslak
poelslak
(Formats ontleend aan www.primaryresources.co.uk/maths/mathsF1b.htm.)
▶ Maak zelf een Carroll-diagram voor stoffen (natuurlijke materialen of kunststoffen) die
geschikt zijn voor sport- of regenkleding of voor voer- en vaartuigen die bestemd zijn voor
vracht- en personenvervoer.
2 van 3
Paragraaf 3.5 van Praktische didactiek voor natuuronderwijs
Boomdiagrammen
Boomdiagrammen kun je gebruiken om een verzameling onder te verdelen, net zo verfijnd als
­wenselijk is:
hobby’s
kinderen
hobby’s
jongens
sporten
struinen
hobby’s
meisjes
knutselen
sporten
dans en muziek
▶ Maak zelf een boomdiagram voor het indelen van de bladvormen van de bomen en struiken
uit het park in de buurt of van keukengereedschap met uiteenlopende functies.
▶ Wat leent zich nog meer voor een dergelijke onderverdeling?
3 van 3
Download