Gewervelde dieren

advertisement
Gewervelde dieren
Tweezijdig symmetrisch
Gewervelde dieren
Inwendig skelet
Gewervelde dieren
Wervels
Rijk: dierenrijk
Afdeling:Gewervelde dieren
Klasse: 1.
2.
3.
4.
5.
Vissen
Amfibieën
Reptielen
Vogels
Zoogdieren
Vissen
• halen adem met kieuwen
Vissen
•hebben schubben met een slijmlaag
Vissen
• hebben vinnen
Vissen
• leggen eieren zonder schaal
Amfibieën
1.
2.
3.
Kikkers
Salamanders
Padden
•
•
•
Amfibieën
hebben als jong dier (larve) kieuwen en
als volwassen dier longen
maken gedaanteverwisseling
(metamorfose) door
leggen eieren in het water
Beeldbank Clipscherm
Amfibieën
•
•
kale huid
4 poten
Reptielen
•
•
halen adem met longen
leggen eieren op het land
Reptielen
•
•
huid heeft schubben
4 poten (behalve slangen)
Reptielen
1.
2.
3.
4.
Krokodillen
Schildpadden
Slangen
Hagedissen
Reptielen
1.
Waarom hoort een salamander niet en een hagedis
wél tot de reptielen?
Een hagedis zul je nooit onder water zien.
Salamanders zijn juist wél echte waterdieren. Ze
komen soms ook aan land, maar hebben niet de
duidelijke schubben die je vooral op de kop van
een hagedis goed kunt zien. Amfibieën kunnen
onder water adem halen door hun huid.
Reptielen
1.
2.
Waarom zeggen we niet dat de schildpad een
uitwendig skelet heeft?
Hij heeft toch een schild?
Omdat een schildpad een
inwendig skelet heeft.
Zijn schild bestaat
eigenlijk uit hele dikke,
vergroeide schubben.
Vogels
•halen adem met longen
Vogels
• hebben een huid met veren
Vogels
Het hoofdbestanddeel van veren is keratine,
een eiwit waaruit ook de schubben van
reptielen gemaakt zijn.
De veren van een vogel zijn in 4 verschillende
soorten onder te verdelen.
•De eerste soort is dons.
Vogels
•De tweede soort zijn dekveren,
deze geven de vogel
stroomlijning en houden ook nog
warmte vast.
•De slagpennen zijn de derde
soort en geven lift en stuwkracht,
zodat de vogel kan vliegen.
•De laatste soort zijn
staartpennen. Deze veren zorgen
dat de vogel kan sturen, geven
lift en stabiliteit. De vogel
gebruikt ze verder om te
remmen.
Vleugels
Vogels hebben veel verschillende vleugelvormen.
Struisvogel: korte, stompe
vleugels om het evenwicht te
bewaren
Pinguin: platte, dunne
vleugels als peddels
Vleugels
Roofvogels en ooievaars:
brede vleugels om te
zweven op opstijgende,
warme lucht
Snavels
Iedere vogel heeft zijn eigen
voedingsgewoonten.
Zo zijn er vinken (zaadeter),
toekans(vruchteneter) ,
zwaluwen(insecteneter) ,
meeuwen ( viseter) , roofvogels
( vleeseter) en de kraaien
( alleseter).
Snavels als werktuig
De dolkvorm (reiger) lang, spits
en krachtig.
Eendachtigen , is uiterst
geschikt om te grazen.
Papegaaiachtigen, om goed te
kunnen klimmen en te knagen.
De kluut heeft een omhoog
gekrulde snavel om diertjes uit
de modder te zeven.
De pelikaan ontwikkelde een
soort schepnet van zijn
ondersnavel, dit om
makkelijker te kunnen vissen.
De gekruiste snavel van de
kruisbek om dennenappels open
te breken.
Vogels
Alle vogels leggen eieren met
een kalkschaal. Ze worden in een
nest gelegd en met de
lichaamswarmte van moeder
uitgebroed.
De struisvogel daarentegen laat zijn
eieren in een zand- en bladernest
achter en de zon broedt alles uit.
Andere vogels, zoals de koekoek,
maken gebruik
van pleegouders en laten anderen
hun kroost grootbrengen.
Zoogdieren
• halen adem met longen
Zoogdieren
• hebben 4 poten
• huid met haren om warm te blijven
Zoogdieren
geven hun jongen moedermelk
Download