Reflectieverslag

advertisement
Reflectieverslag
Datum: 12-11-2015
Naam: Tatewik Khachaturyan
Sector: Dienstverlening en Technologie
Module: 1. Laboratorium & Groen.
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
Zie PowerPoint.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
Het waren allemaal experimenten die we moesten doen. Ik was goed in mijn eigenexperiment
omdat ik dat al een keertje gemaakt had thuis. En sommige experimenten snapte ik niet zo
goed wat ik moest doen,
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van laboratorium groen. Maar ik dacht dat
meer dat we dingen gingen onderzoeken, en dat we ook wel eens andere dingen dan
experimenten gingen doen.
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Nee, niet zo heel erg. Want we gingen elke les experimenten uit voeren. En dat werd op een
bepaald moment saai.
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld zien
worden?
Nee, ik mis niet zo veel onderdelen van deze formule.
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een duidelijke
uitgebreide beschrijving.
Laboratorium in het ziekenhuis, dan moeten ze allemaal bloed Enso onderzoeken.
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een
beschrijving van.
Een analist en een scheikundige en een scheikunde leraar. Een analist moet allemaal dingen
onderzoeken bijvoorbeeld plas ofso. En een scheikundige moet allemaal proefjes doen en
dingen testen. En een leraar, moet allemaal kunnen vertellen over wetenschap, laboratorium
dingen en proefjes kunnen uitleggen.
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
 Analist: Als startende Chemisch Analist verdien je ongeveer 1750 euro per maand
Een Chemisch Analist met 1 tot 3 jaar werkervaring verdient maandelijks al gauw
zo’n 2000 euro per maand
Met 3 tot 5 jaar werkervaring word je al een echte specialist op chemie gebied en
verdien je ongeveer 2300 euro per maand
Bij 5 jaar of meer werkervaring heb je redelijk wat kennis in huis en verdien je +/2600 euro per maand
 Scheikundige: 3031 euro
 Scheikunde leraar: tussen de € 2460 en max. € 4361.
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op het
MBO?
 Analist: mbo-4 opleiding
 Scheikundige: hbo opleiding
 Scheikunde leraar: kon ik niet vinden.
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
 Analist: Het eerste en tweede jaar van de opleiding zijn basisjaren waarin je
kennismaakt met de chemische, biologische en medische diagnostiek. Je volgt
praktijklessen scheikunde, biologie en natuurkunde en krijgt daarnaast algemene
vakken, zoals wiskunde, Engels, Nederlands en veiligheid. Aan het einde van het
tweede jaar kies je in welke richting je verder wilt: analist klinische chemie, analist
pathologie, microbiologisch analist, biotechnologisch analist, chemisch-fysisch analist
of technisch onderwijsassistent. De richting die je kiest bepaalt de inhoud van je
lesprogramma in het derde en vierde leerjaar. Kies je bijvoorbeeld voor de opleiding
analist pathologie, dan leer je alles over weefsels en lichaamscellen en loop je stage in
het laboratorium van een ziekenhuis. Daar voer je opdrachten uit die aansluiten op de
beroepspraktijk. Zo leer je onder begeleiding wat je later gaat doen.
Scheikundige: Bij de meeste instellingen waar je de hbo-opleiding Chemie kunt volgen,
krijg je te maken
met competentiegericht onderwijs,probleemgestuurd en/of projectonderwijs. Dat
betekent dat je stapsgewijs allerlei eigenschappen, kennis en vaardigheden ontwikkelt
die je nodig hebt voor je latere beroep. Je zult vaak zelfstandig en actief, samen met een
groepje medestudenten, werken aan een praktijksituatie. Je analyseert echte chemische
problemen. Je besteedt veel tijd aan chemische practica.
In het eerste jaar krijg je, naast je praktijkopdrachten, vakken als
laboratoriumvaardigheden, organische chemie, communicatietechnieken. Ook is er veel
aandacht voor veilig leren werken.
In het tweede jaar worden de chemische problemen waar je aan werkt steeds
complexer. Ook werk je aan het verder ontwikkelen van je praktische vaardigheden. Je
kiest een major waarin je je verdiept in een bepaalde richting, bijvoorbeeld Biomedisch
onderzoek, Biochemische Productontwikkeling en/of Marktgericht Managen in de Life
Sciences. Belangrijke vakken zijn (afhankelijk van de major): onderzoeksmethoden,
spectrometrie, chromatografie, organische chemie, enzymkinetiek, analytische chemie,
kwaliteitszorg, biochemie, polymeerchemie, statistiek en communicatie.
Je kunt kiezen uit een aantal afstudeerrichtingen (het aanbod en de naamgeving
wisselt per instelling):

analytische chemie

organische chemie

bio-organische chemie

biochemie

kunststof- en polymeerchemie

forensisch onderzoek

labmanagement

chemical engineering

biomedisch onderzoek
In het derde en vierde jaar verdiep je je steeds verder in de door jou gekozen richting.
Je loopt stage en doet een afstudeeronderzoek. Omdat je kennismaakt met de praktijk,
ontdek je steeds beter wat je 'in het echt' te wachten staat.
 Scheikunde leraar: Lerarenopleidingen zijn erg praktijkgericht. Naast inhoudelijke
onderdelen over jouw vak, krijg je ook een aantal onderwijskundige vakken zoals die
met het lesgeven zelf te maken hebben, zoals didactiek, schoolpracticum,
taalbeheersing, communicatie en pedagogiek. Stages vormen echter de kern van je
opleiding. Vanaf het eerste jaar doe je ervaring op een school op.
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze
opleidingen aangeboden?
Analist: in Arnhem en Nijmegen de school de IJsel
Scheikundige: Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Scheikunde leraar: Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
Opendag van Arnhem/Nijgemen de IJsel school is woensdag 23 maart/ dinsdag 19 april/
maandag 20 Juni.
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom
wel\niet?
Nee ik vond dit niet erg leuk en zou ook zeker niet in deze richting gaan.
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het volgen
van deze module?
Bij deze module had ik niet echt sterkte punten. Deze module was niks voor mij. Ik vond het
wel saai, maar ook wel relax want je hoefde niet zo veel dingen te doen en je had ook best
veel vrijheid.
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met zijn/haar
bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet.
Ik ben het op zich wel eens met haar beoordeling, alleen met dat initiatief tonen snapte ik het
niet zo goed.
Vragen bij een evt. bedrijfsbezoek/schoolbezoek.
Welk bedrijfsbezoek of ander bezoek heb je gedaan. Vertel ook wat je daar gedaan of gezien
hebt.
Heb niet echt een bedrijfsbezoek gedaan, in ieder geval nog niet.
Heeft het bezoek je een duidelijk inzicht gegeven van de mogelijkheden binnen het bedrijf of
opleiding? Wat zijn de mogelijkheden voor jezelf. Geef aan welke wel of welke niet.
Weet ik niet.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards