Vergaderschema voor de huurdersvereniging “Samen Sterk” 2011

advertisement
Secretariaat: mevr. G. Klaster
Bolsterlaan 23
7876 GA VALTHERMOND
Tel. 0599-663065
06-46080972
Rabobank nummer 3496.28.335
Inschrijfnummer KvK 04059645
Inloggen Woonbond: lidnummer 125900
Code: 7876GA
Vergaderschema voor de huurdersvereniging “Samen Sterk” 2016
Bestuursvergaderingen worden in principe gehouden op de eerste woensdag van de maand, tenzij
anders is aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het ontmoetingscentrum De Spil, Eswegje 1 te
Zweeloo en beginnen altijd om 19.30 uur. Verder heeft het bestuur besloten om 3 bestuursvergaderingen te combineren met de ledenraad vergaderingen. De data van de bestuursverg.zijn:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
07 januari
03 februari
02 maart
06 april
01 juni
11 mei
2016
2016
2016 (ledenraad)
2016
2016
2016
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
06 juli
07 september
05 oktober
02 november
14 december
2016
2016 (ledenraad)
2016
2016
2016 (ledenraad)
De 3 geplande ledenraad vergaderingen vallen in 2016 samen met de bestuursvergaderingen van:
2 maart, 7 september en 14 december
ook deze vergaderingen vinden plaats in het ontmoetingscentrum De Spil Eswegje 1 te Zweeloo
Onze ledenvergadering 2016 vindt ook plaats in het ontmoetingscentrum De Spil Eswegje 1 te
Zweeloo. Aanvang 19.30 uur. De uitnodigingen, het jaarverslag en de notulen van de jaarvergadering
2015 kunt u vinden op de web-site van onze huurdersvereniging “Samen Sterk” en is gepland op:
woensdag 13 april 2016
Uitgave info bladen 2015 vindt plaats rond onderstaande data en omvat in principe 8 pagina’s:
Woensdag
06 april
2016
Samen met de huurwijzer: Alleen voor leden.
Woensdag
07 december 2016
Voor alle huurders.
De redactie vergaderingen vinden na gezamenlijk overleg van de redactiecommissie plaats op een nog
nader te bepalen plaats en datum .
Provinciale vergaderingen
De provinciale vergaderingen van de Woonbond 3x per jaar en 1x een thema-avond worden gehouden
in het Wilhelmina gebouw te Beilen en beginnen alle om 19.30 uur en zijn gepland op:
1e Provinciale vergadering
dinsdag 8 maart 2016
2e Provinciale vergadering
dinsdag 7 juni 2016
3e Prov. Verg.:Thema-avond dinsdag 6 september 2016
4e Provinciale vergadering
dinsdag 8 november 2016
Overlegmomenten met Woonservice:
Datum
Maandag 21 januari 2016
Vergadering
09:30 uur
Onderwerp
Voorstel huuraanpassing
Dinsdag 5 april 2016
09:30 uur
Jaarverslag financiële
gedeelte
Donderdag 7 april 2016
09:30 uur
Jaarverslag 2015
3e trimester 2015
Donderdag 23 juni 2016
09:30 uur
1e trimester 2016
Bod gemeenten
Donderdag 13 oktober 2016
09:30 uur
2e trimester 2016
Dinsdag 15 november 2016
09:30 uur
Begroting financiële gedeelte
Donderdag 17 november
2016
09:30 uur
Begroting
Opm. in de loop van het vergaderjaar kunnen er eventueel na overleg altijd nog aanpassingen
plaatsvinden.
Download