welkom - Meridiaan College

advertisement
WELKOM
BIJEENKOMST
LEERLINGEN/OUDERS
6 VWO
Studiekeuze










open dagen
meeloopdagen
proefstuderen
qompas
studiekeuze123.nl
interview beroepsbeoefenaar
(Beroepenmarkt Corderius, januari 2016)
bijlage Volkskrant en NRC studies (eind sep)
Elsevier met “de beste studies” (sep/okt)
studiekeuzetraining
enz enz
Algemeen



UNIVERSITEIT 3 jaar (bachelor) en
vervolgens 1, 2, of 3 jaar (master)
HBO 4 jaar
Bindend studie advies
(1 jaar en als proef nu ook in 2e jaar)
Numerus fixus (loting)








VWO-diploma met juiste vakkenpakket
gemiddeld eindexamencijfer bepaalt lotingsklasse
gemiddeld 8 of hoger toegang
opleidingsloting en een instellingsloting
1 selectieprocedure
half juli uitslag loting
TWEEDE STUDIE
oa bedrijfskunde, criminologie, diergeneeskunde, geneeskunde,
psychologie, international business, rechten, tandheelkunde
Decentrale selectie
VWO-diploma met juiste vakkenpakket
 aantal selectiecriteria:
- bestuurlijke en/of organisatorische ervaring
- buitengewone sportieve of muzikale ervaring
- vrijwilligerswerk en/of buitenschoolse activiteiten
 oa geneeskunde, tandheelkunde, rechten, psychologie
 aanmelden vaak voor 15 januari 2016

Portfolio-opleiding





VWO/Havo-diploma met juiste vakkenpakket
specifieke vaardigheden/kennis/eigenschappen
Hogeschool test op de aanvullende eisen
dans, muziek, vormgeving, theater, logopedie,
creatieve therapie, maritiem officier
aanmelden vaak voor 15 januari 2016
Centrale aanmelding

www.didiD.nl
www.ib-groep.nl (studiefinanciering)
www.studielink.nl (inschrijven studie)

Matching







vanaf 2014 verplicht
aanmelden studie voor 1 mei 2016
geen selectie, deelname wel verplicht
lln moeten beschikbaar zijn in de periode waarin de gesprekken plaatsvinden
LET OP: uiterste datum van aanmelding!!
Financiele plaatje


collegegeld 1951 euro
“sociaal” leenstelsel per 1 september 2015






geen basisbeurs meer, maar een lening (maximaal 854 euro)
collegegeldkrediet maximaal 163 euro
ov-kaart (ook voor mbo-studenten)
aanvullende beurs (maximaal 378 euro, afhankelijk van inkomen ouders)
aflossingstermijn gaat van 15 naar 35 jaar
verschil in bedragen tussen uitwonend en thuiswonend verdwijnt
Toekomstdossier



40 slu
open dagen/meeloopdagen/proefstuderen/
interviews/enz.
eindgesprek voor 1 april 2016
Beroepsoriëntatie
Inschrijfformulier
Contact




website: hetnieuweeemland.nl, decanaat vwo
email [email protected]
tel. school: 033-4612984
tel prive: 0341-552495
Download