Nieuwsbrief voor huisartsen en praktijkondersteuners

advertisement
DOKh NU - week 22
TERUGBLIK
De Noord-Hollandse PraktijkDag op 2 juni jl. had als thema Natuur en je eigen gezondheid.
Deze “leuke actieve dag” en het “buiten samenzijn” was een goede combinatie met de
gegeven workshops over voeding, zon, beestjes en de effecten van natuur op gezondheid.
De organisatie en de groep deelnemers (huisartsen, POH, doktersassistenten) waren dik
tevreden!
UITGELICHT
Speciale Summerschool aanbieding
De zon en de gevolgen hiervan / dinsdag 12 juli a.s. (voor alle beroepsgroepen)
Als zorgverlener kijken we dagelijks naar meerdere mensen en zien we dus ook een groot deel
van de huid maar ook zijn onregelmatigheden. Maar wat betekenen die plekjes? Als
zorgprofessional hebben we steeds meer te maken met een groeiend aantal patiënten met
huidkanker en voorstadia daarvan. Wanneer moeten we denken aan huidkanker en iemand
waarschuwen dat onderzoek nodig is? Voor een speciaal summerschool tarief. lees meer
Warffumcursus / 21 t/m 23 september en 28 t/m 30 september 2016
Warffum
2016
Dalfsen
Vanuit het stijlvolle Hotel Mooirivier aan de oevers van de Vecht biedt de
Warffumcommissie ook dit jaar een boeiende en gezellige nascholing aan met als thema
Back tot Basic. Terug naar de basis van het huisartsen vak en terug naar de basisbehoeften
als eten, slapen en seks. Naast deze onderwerpen wordt aandacht besteed aan: LEAN en
het (basis) consult met asielzoekers of nieuwe immigranten uit oorlogsgebieden. Als laatste
zullen actuele discussies binnen geneeskunde worden bekeken door middel van filosofie
en ethiek. Graag tot ziens in Dalfsen! lees meer
BINNENKORT
De WMO? O, zit dat zo / woensdag 29 juni 2016
Wat betekent het voor de zorg en ondersteuning van patiënten nu vanuit de gemeente wordt
ingezet op ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’? Wat zijn de belangrijkste veranderingen
en hoe heeft u daar als medewerker in de een huisartsenpraktijk mee te maken? Wat kan
een WMO klant manager voor u betekenen? Weet u eigenlijk wat er technologisch mogelijk
is om mensen veilig en comfortabel in hun eigen huis oud te laten worden? Hoe ziet u daarin
de rol van de huisartsenpraktijk? lees meer
Dag van de Eerstelijn in Nieuw Vennep / woensdag 14 september 2016
Geen gelegenheid gehad om in januari naar Egmond te komen of was het letterlijk te ver van mijn bed…? Ook dit
najaar zal DOKh de Dag van de Eerstelijn in een afgeslankte versie herhalen in Nieuw Vennep met een
uitgebalanceerd programma. Ben je wel geweest, maar hebt niet alles kunnen volgen wat je wilde, dan biedt deze
versie je een tweede kans. Het programma…. lees meer
Palliatieve zorg – zoals het hartje thuis tikt / maandag 26 september 2016
Deze workshop helpt jouw begeleiding van hartfalen patiënten te veranderen van ad hoc crisisbeslissingen naar
een anticiperend beleid waarin de patiënt centraal staat. Hoe verloopt de laatste fase van hartfalen en wat kan ik
als huisarts … lees meer
Strategisch management (blokcursus) op donderdag 1, 22 en 29 september
Een praktijk voor de toekomst. Cursus voor geïnteresseerde huisartsen die minimaal 1 jaar praktijkhoudend zijn.
In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor de huisarts. Het is waarschijnlijk dat deze trend de komende tijd
door zal zetten. Zo wordt er al vanaf januari 2015 binnen de huisartsenzorg een nieuw bekostigingsmodel
geïntroduceerd. Binnen dit model zijn 'innovatie'en lees meer
Compagnons Cursus Waterland/ vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2016
Werkomgeving als extra risicofactor. Artsen doen hun werk met plezier en dan vooral de zorg voor patiënten. Maar
ze ervaren ook veel stress. Administratieve handelingen, ANW-diensten en hoge tijdsdruk zijn de belangrijkste
oorzaken van langdurige stress. Gegeven de specifieke kenmerken en klachten bij burnout zou de werkomgeving
een actieve rol moeten spelen in het signaleren en bespreekbaar maken van burnoutklachten. Maar uit onderzoek
is gebleken dat…. lees meer
Artritis Psoriatica - van Kriebel tot kreupel /dinsdag 1 november 2016
Psoriasis is een onderschatte ziekte. Niet alleen brengt het vaak groot fysiek ongemak met zich mee maar ook
heeft het een grote impact op de kwaliteit van leven. Volgens de NHG standaard is de prevalentie 0, 7 tot 1%, dat
betekent dat u minstens 15-20 patienten met psoriasis in uw praktijk heeft. In meer dan 25% van de gevallen van
psoriasis van de huid gaat ook het gewrichtsapparaat actief betrokken worden in het ziekteproces. Steeds
duidelijker wordt dat Psoriasis een systeemziekte is die ook het hart en -vaatstelsel niet met rust laat. lees meer
COLLEGIAAL AANBOD
Onderzoek naar verbeteren van eerstelijns palliatieve zorg
In maart 2016 is een project gestart om de eerstelijns palliatieve zorg te verbeteren, het PaTz project. Het
onderzoek binnen dit project wordt uitgevoerd door het VUmc in samenwerking met IKNL, V&VN, VPTZ, NHG en
Fibula. Het eerste deel bestaat uit een behoefte-inventarisatie van betrokkenen bij eerstelijns palliatieve zorg t.a.v.
wat er nodig is deze zorg te verbeteren. De behoeften van zorgverleners, patiënten en hun naasten worden
onderzocht in een digitale vragenlijst.Heeft u ervaring met zorg in de laatste levensfase en wilt u meewerken aan
het onderzoek, ga dan naar onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten, afhankelijk
van uw ervaringen. De vragenlijst is beschikbaar tot 15 juli. Wilt u deze oproep en de link naar de enquête zo breed
mogelijk verspreiden? Klik hier om naar de vragenlijst voor zorgverleners te gaan.
NASCHOLINGSAGENDA JUNI 2016
Datum
woensdag 22 juni 2016
woensdag 29 juni 2016
Nascholing
Caspir M6 - DOKh Waterland
De WMO, O zit dat zo!
Uren
(VOL)
2
2
Plaats
Purmerend
Alkmaar
HA POH DA
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Plaats
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
HA POH DA
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Plaats
Alkmaar
Haarlem
Overveen
Nieuw-Vennep
Haarlem
Dalfsen
Haarlem
Alkmaar
Griekenland
Alkmaar
Dalfsen
Alkmaar
HA POH DA
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Ⓗ Ⓟ Ⓓ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ Ⓟ
Ⓗ
Ⓗ Ⓟ
Plaats
Nauerna
Hoofddorp
HA POH DA
Ⓟ Ⓓ
Ⓗ
NASCHOLINGSAGENDA “Summerschool” 2016
Datum
dinsdag 12 juli 2016
dinsdag 19 juli 2016
dinsdag 23 augustus 2016
Nascholing
Zonverbranding en de gevolgen
SmartTyping
AED en BLS
Uren
3
4
3
NASCHOLINGSAGENDA SEPTEMBER 2016
Datum
donderdag 1 september 2016
donderdag 8 september 2016
vrijdag 9 september 2016
woensdag 14 september 2016
woensdag 21 september 2016
woensdag 21 september 2016
woensdag 21 september 2016
maandag 26 september 2016
maandag 26 september 2016
woensdag 28 september 2016
woensdag 28 september 2016
vrijdag 30 september 2016
Nascholing
Uren
Strategisch management
(en 22 en 29 september)
20
Werkconferentie Spoedpost
5
KennemerMeer Dagen
(en 11 november)
6
Dag van de Eerstelijn
6
Caspir M6
2
Warffumcursus
(t/m 23 september)
18
Werkconferentie Spoedpost
5
Palliatieve zorg - zoals het hartje thuis tikt …
3
Najaarscursus Griekenland
(t/m 1 oktober)
12
Functioneringsgesprekken i.s.m. LHV
5
Warffumcursus
(t/m 30 september)
18
StiP basiscursus Starten met stoppen (roken)
7
NASCHOLINGSAGENDA OKTOBER 2016
Datum
maandag 3 oktober 2016
donderdag 6 oktober 2016
Nascholing
Dagje Waterland
Palliatieve zorg - een bittere pil
Uren
5
3
donderdag 6 oktober 2016
vrijdag 7 oktober 2016
maandag 10 oktober 2016
donderdag 13 oktober 2016
woensdag 26 oktober 2016
Symposium Huisartsen en Apothekers i.s.m. ZONh
Compagnons Cursus Waterland
Palliatieve zorg - niet alles dat kan hoeft
Sportblessures in multidisciplinair perspectief
RI&E scholing
5
12
3
3
4
Alkmaar
Heemskerk
Alkmaar
Haarlem
Alkmaar
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓗ
Ⓟ
da = doktersassistent, dt = diëtist, echo = echoscopist, ha = huisarts, pa = praktijkassistent, poh = praktijkondersteuner, poh ggz =
praktijkondersteuner GGZ, sog = specialist ouderengeneeskunde, pm = praktijkmanagervrl = verloskundigen
Voor ons complete overzicht kijkt u op: www.dokh.nl. Wilt u geen mail meer ontvangen van Stichting DOKh? Klik dan hier om u uit te
schrijven.
Download