Inrichten Living Lab Echt Susteren

advertisement
Inrichten van een Living Lab
Wat verstaat Antrist onder een Living Lab ?
In programma’s en projecten die het langer zelfstandig wonen voor ouderen bevorderen, worden fysieke dimensies
(zoals plezierig wonen, voldoende bewegen, gezond eten en samen dingen ondernemen) steeds weer benadrukt.
Vanuit de visie dat een mens meer is dan lichaam en materie is een concept ontwikkeld waarin “vitaal zijn en
blijven” ruimer omschreven wordt. In het Antrist ‘Living Lab’ concept wordt aan vitaliteit psychische en sociale
dimensies toegekend. Ouderen en hun begeleiders worden actief betrokken in het (door)ontwikkelen van
producten en diensten voor welzijn en zorg. Dit levert voordelen op voor de ouderen zelf en creëert mogelijkheden
om zorginnovatie trajecten effectiever in te voeren en op te schalen. Ouderen krijgen de gelegenheid om actief
nieuwe dingen mee te maken en een voorbeeld te zijn voor hun omgeving. De omgeving krijgt een ‘Living Lab’
waarin plannen en voorstellen om langer thuis te kunnen wonen daadwerkelijk en effectief kunnen worden getest.
De formule van het Living Lab beschrijft de verschillende dimensies van zorginnovaties en laat deelnemers ervaren
op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren. Deelnemers aan het Living Lab bepalen zelf op welk niveau zij
betrokken willen worden.
Eerste pilot
Vanuit Antrist werken wij mee aan het implementeren van zorginnovaties. Wij focussen ons daarbij op zorgeloos
wonen en faciliteren in samenwerking met partners processen die gericht zijn op het vergroten van de sociale
cohesie. Op dit moment zijn we afspraken aan het maken met vertegenwoordigers van de gemeente Echt-Susteren
over de inrichting van een Living Lab.
Samenwerking met derden
Wij zijn op zoek naar partners uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs die de interactie met de eindgebruiker
willen verbreden en feedback zoeken op hun innovatiebeleid. In onze beleving vertegenwoordigt U een partij die in
soortgelijke projecten betrokken is dan wel geïnteresseerd is om in dit project mee te doen. Bij deze nodigen wij U
dan ook graag uit om mee te denken over de inrichting van het Living Lab en de exploitatie van bijbehorende
netwerken.
Partijen die wij uitgenodigd hebben zijn onder andere:
- Fontys Hogeschool Venlo en Eindhoven
- Philips Innovation Services
- NHTV Hogeschool
- Altijd Thuis
- Care Innovation Center Roosendaal
- Hogeschool Rotterdam
- Studie vereniging Industrial Design TU Eindhoven
- De Opera Domotica
- DETRA – Exclusieve reizen
- Van Oord Uden
Huidig ontwerp
In het huidig denken is het Living Lab een gemeenschappelijke ruimte die beheerd wordt door een stichting of door
de vereniging van eigenaren van de hofjeswoningen. De ruimte zelf bestaat uit een ruime vergaderkamer van 24
tot 36 vierkante meter, 2 toiletten, een entree en een buitenruimte van 18 vierkante meter die gemakkelijk
geïntegreerd kan worden met de vergaderruimte. De inrichting van de vergaderruimte bestaat uit een aantal
etalage kasten voor het presenteren van producten, een bar cq kleine keuken en presentatie voorzieningen.
De beheerder is het operationele aanspreekpunt voor betrokken partijen (bewoners van de vitaliteitswoningen,
omwonenden, participanten en Antrist coördinatoren). Zijn salaris wordt betaald uit het ‘Living Lab’ budget. De
‘Living Lab’ inkomsten bestaat uit de contributie van deelnemende partijen. Per deelnemer vragen wij een
contributie van circa € 200 per maand, per gebruikte vierkante meter.
In het huidig denken is het ‘Living Lab’ een semipermanente showroom waarin deelnemende partijen hun
producten presenteren aan bewoners en omwonenden. De deelnemende partijen kunnen zelf bepalen op welke
manier zij hun producten presenteren. Vanuit de Antrist organisatie wordt reclame gemaakt voor het initiatief als
geheel en organiseren wij workshops, trainingen en studiereizen om zeker te stellen dat ‘best Living Lab practices’
uit Nederland en direct omringende landen meegenomen worden in het project.
Inventarisatie van uw wensen
Om zeker te stellen dat Uw wensen en ideeën over de inrichting van het Living Lab meegenomen worden in het
ontwerpproces verzoeken wij U vriendelijk om zo spoedig mogelijk hierover met ons contact op te nemen. U kunt
uw wensen en ideeën kenbaar maken bij Jan Roes (mobiel 06 12915532 , [email protected])
In de week van 1 augustus neemt Jan contact met U op om een en ander verder af te stemmen.
Download