Engaged Living Scale - Positievepsychologie

advertisement
Engaged Living Scale (ELS) – Betrokken Leven Schaal
Achtergrond schaalontwikkeling
De Engaged Living Scale (ELS) is ontwikkeld om de processen ‘waarden’ en ‘committed action’ uit het
framework van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) te kunnen meten. Deze twee processen
worden in de meest recente versie van het ACT model (Hayes, 2011) ook wel samengenomen tot één
proces, door Hayes ‘engaged response style’ genoemd. De schaal is opgebouwd vanuit ACTconsistente theorie, en daarbij deels gebaseerd op al bestaande vragenlijsten over zingeving
waaronder de Life Regard Index (Battista & Almond, 1973) en de Meaningful Life Measure (Morgan &
Farsides, 2008).
Valued Living: ‘(H)erkennen van persoonlijke waarden en het ondernemen van doelgerichte acties
die congruent zijn met deze waarden’.
Life Fulfillment: ‘het ervaren van een gevoel van volledigheid en voldoening met het leven als
consequentie van het (h)erkennen van en leven naar persoonlijke waarden.
Het artikel behorende bij de ontwikkeling van de Engaged Living Scale is geaccepteerd voor publicatie
in het journal Psychological Assessment. Bij gebruik van de ELS willen we u vragen naar onderstaand
artikel te verwijzen:
Trompetter HR, ten Klooster PM, Schreurs KMG, Fledderus M, Westerhof GJ, Bohlmeijer ET. (2013).
Measuring values and committed action with the Engaged Living Scale (ELS): Psychometric evaluation
in a nonclinical and chronic pain sample. Psychological Assessment.
Literatuur
Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance & Commitment Therapy: An experiential
approach to behavior change. (2nd. ed.). Guilford Press.
Battista, J., & Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Psychiatry, 36, 409–427.
Morgan, J., & Farsides, T. (2008). Measuring Meaning in Life. Journal of Happiness Studies, 10(2),
197–214. doi:10.1007/s10902-007-9075-0
Scoring


Er hoeven geen items te worden gespiegeld.
Het is zowel mogelijk om twee afzonderlijke subschalen te berekenen, als de totaalschaal te
gebruiken.
Engaged Living Scale
Optellen item 1 t/m 16
1
Valued Living
Optellen item 1 t/m 10
Life Fulfillment
Optellen item 11 t/m 16
Hieronder de gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) voor de niet-klinisch een klinische
populaties zoals ook vermeld in bijbehorend wetenschappelijk artikel (zie pagina 2).
Niet-klinische populatie
Populatie chronische pijn
Engaged Living
60.80 (7.83)
50.90 (9.81)
Valued Living
39.14 (4.66)
35.42 (6.40)
Life Fulfillment
21.62 (4.03)
15.49 (6.69)
Op basis van de gemiddelden en SD’s zijn de normscores berekend. Deze zijn hieronder voor de
totale schaal weergegeven. Normscores voor de afzonderlijke subschalen kunnen indien gewenst op
dezelfde manier worden vastgesteld.
Niet-klinische populatie
Laag (< M – 2SD)
< 45.14
Populatie chronische pijn
< 31.28
Beneden gemiddeld (M – 2SD tot -1SD)
45.14 - 52.97
31.28 – 41.09
Gemiddeld (M – 1SD tot M + 1SD)
52.97 - 68.63
41.09 – 60.71
Boven gemiddeld (M + 1SD tot +2SD)
68.63 - 76.46
60.71 – 70.52
> 76.46
> 70.52
Hoog (> M + 2SD)
Vragen
Voor vragen over de schaal kunt u contact opnemen met Hester Trompetter, MSc., promovenda
Universiteit Twente, Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie. Mail:
[email protected]
2
Engaged Living Scale
De volgende vragen gaan over ‘waardengericht leven’. Waarden zijn de keuzes die we maken over
hoe we ons leven willen leiden. Dit betekent dat je bepaalt wat je belangrijk vindt in je leven, wat
voor jou het leven de moeite waard maakt en wat je inspireert. De vraag die je je hierbij stelt is: wat
wil ik van het leven? Wat vind ik belangrijk en wat voor een persoon wil ik zijn? Deze vragenlijst gaat
over het kennen van dergelijke waarden en leven naar die waarden.
1.
Helemaal niet
mee eens
2.
Niet mee eens
3.
4.
Neutraal
5.
Mee eens
Helemaal mee
eens
1
2
3
4
5
Ik weet wat mij inspireert in het leven.
1
2
3
4
5
Ik heb belangrijke waarden om naar te leven.
1
2
3
4
5
Ik heb een duidelijk idee van wat ik met mijn leven zou willen doen.
1
2
3
4
5
Ik maak keuzes op basis van mijn waarden, ook wanneer dat spanning
geeft.
1
2
3
4
5
Ik weet hoe ik mijn leven wil leiden.
1
2
3
4
5
Ik weet wat ik met mijn leven wil doen.
1
2
3
4
5
Ik vind dat mijn gedrag echt mijn waarden weerspiegelt.
1
2
3
4
5
Ik vind dat mijn gedrag past bij mijn persoonlijke behoeften en
verlangens.
1
2
3
4
5
Mijn emoties weerhouden mij niet om te doen wat ik belangrijk vind.
1
2
3
4
5
Ik leef, zoals ik altijd zou willen leven.
1
2
3
4
5
Ik ben tevreden over hoe ik mijn leven leid.
1
2
3
4
5
Ik heb waarden die mijn leven meer betekenis geven.
3
Er is niets dat mij tegenhoudt om te doen wat ik echt belangrijk vind.
1
2
3
4
5
Ik vind dat ik op dit moment voluit leef.
1
2
3
4
5
Ik kom toe aan dingen die belangrijk voor me zijn.
1
2
3
4
5
Ik voel dat ik volledig leef.
1
2
3
4
5
4
Download