/ Laboratorium voor Bioinformatica en Ecosysteembiologie

advertisement
imis-id 13570
/ Laboratorium voor Bioinformatica en Ecosysteembiologie - www.raeslab.org
Raes Lab (KU Leuven)
//institutionele hiërarchie
Rega Instituut
Departement Microbiologie en Immunologie
//onderzoekshoofd
Prof. dr. Jeroen Raes
//onderzoeksdomein en -discipline
Natuurwetenschappen; Biologische wetenschappen
//abstract
Het Raes labo combineert grootschalige next-generation sequencing met nieuwe computationele benaderingen om het
functioneren en de variabiliteit van microbiële gemeenschappen te onderzoeken. Daarnaast richt het lab zich op het ontwikkelen
van computationele methodes voor de analyse van (next-generation) sequence data en het onderzoek van eigenschappen
van gemeenschappen aan de hand van metagenomica, transcriptoomstudie en meta-metabolomics data, die vervolgens
toegepast worden in verschillende omgevingen (oceanen, bodem, etc.).
Het marien onderzoek van het lab richt zich op vergelijkende metagenomica en de transcriptoomstudie van oceanische
planktongemeenschappen gaande van virussen tot larven van vissen. Dit onderzoek maakt eveneens deel uit van het
Laboratory for Bioinformatics and (eco-)systems Biology van het VIB.
Raes lab
Campus Gasthuisberg
O&N I Herestraat 49 - box 1028
3000 Leuven
28
Download