Interuniversitaire affiche-wedstrijd voor de campagne « Campus Zuid

advertisement
Interuniversitaire affiche-wedstrijd
voor de campagne « Campus Zuid » 2013
Zit er een tekenaar, schilder of graficus in jou?
Zet je verbeelding, humor en talent in voor deze wedstrijd!
Het thema is
« GROND »
Dit jaar heeft Campus Zuid gekozen voor het thema grond. In de loop van maart 2013 zullen de
Franstalige en Nederlandstalige campussen een hele reeks lezingen, filmvertoningen en andere
activiteiten over dit thema verwelkomen. Grond is een grondstof voor ontwikkeling en vormt
de inzet van heel wat debatten en internationale bijeenkomsten.
Tegen 2050 worden we vergezeld door twee miljard extra inwoners. Grond is essentieel voor het
overleven van de mensheid. We bewerken de aarde om ons te voeden, ons van onderdak te
voorzien of zelfs om ons een inkomen te verschaffen. Nu de economische rol van grond meer en
meer de bovenhand haalt op zijn voedende rol, komt dit thema in het centrum van een politiek
debat zonder voorgaande.
Bovendien blijft de mondiale vraag naar voedsel stijgen, zijn biodiesels in volle opmars, raakt
ons klimaat ontregeld,… De aarde wordt overgeëxploiteerd en verarmt !
Het recht op grond is van levensbelang, voor elk van ons, maar bovenal voor de boeren van
landen in het Zuiden die er voor hun levensonderhoud afhankelijk van zijn.
Overal ter wereld ondersteunen sociale bewegingen initiatieven. Ze laten hun stem horen om
hun toegang tot grond als duurzaam bestanddeel veilig te stellen!
De campagneweek Campus Zuid wil deze problematiek onder de aandacht brengen, …maar mist
nog een ontwerp voor de affiche. Daarom hebben we jou nodig! Neem deel aan deze
interuniversitaire wedstrijd en ontwerp een affiche voor deze campagne. Ze zal geprint worden
op meer dan 5.000 exemplaren!
De ploeg van Campus Zuid
Contact op je campus:
Bram Cleys (UCOS)
Email : [email protected]
Tel : 02/614.81.64
Adres : Pleinlaan 5, 1050 Brussel
Reglement en prijs
De wedstrijd:
De interuniversitaire affichewedstrijd wordt volledig georganiseerd door het stuurcomité van
Campus Zuid/Campus Plein Sud. Hierin zitten vertegenwoordigers van de Franstalige en
Nederlandstalige campussen en/of de ngo’s die deelnemen aan de campagne.
De uiterlijke inzenddatum voor de affiches is 15 december 2012.
Toelatingsvoorwaarden:
-
-
De wedstrijd staat open voor studenten boven 18 jaar van de campussen van FUNDP,
GxABT, Lessius, Saint-Louis, UA, UCL, Ugent, ULB, ULg, UMONS, VUB en EhB.
Slechts één inzending per persoon.
Een groep studenten (studentenvereniging, kot,…) kan eveneens deelnemen aan de
wedstrijd. Slechts één inzending per groep.
De ontwerpen kunnen tekeningen, grafisch ontwerp, schilderijen of schetsen zijn.
De ontwerpen moeten de voluit geschreven naam van de campagne bevatten (“Campus
Plein Sud / Campus Zuid”).
De websites (www.campuspleinsud.org en www.campuszuid.wordpress.org) evenals de data
van de campagne (1/03/13 – 31/03/13) moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden op het
ontwerp.
Alle ontwerpen moeten origineel zijn.
Onderaan het ontwerp moet een band van 2 cm hoogte voorzien worden (over de volledige
lengte van het ontwerp) voor het opnemen van de logo’s van de lidorganisaties van het
stuurcomité en van de fondsengevers. Deze logo’s zullen toegevoegd worden door de
drukker.
Deelnemen aan de wedstrijd :
-
-
-
Om meer te weten te komen over het thema kan je het dossier lezen (in het Frans) over het
thema van de campagne ‘Campus Zuid’. Dit is beschikbaar op de
websites (www.campuspleinsud.org of www.campuszuid.wordpress.org) of via mail bij de
vertegenwoordiger op je campus.
Vraag een inschrijfformulier bij de vertegenwoordiger op je campus.
Stuur of breng het ingevulde formulier met het ontwerp (tekening, schilderij, schets) naar
de vertegenwoordiger.
Voor digitale ontwerpen: zend het bronbestand (vanop het gebruikte toestel) én een
geëxporteerde versie (in pdf of jpeg-formaat) naar het e-mailadres van de vertegenwoordiger
op je campus.
Alle ontwerpen moeten ons ten laatste op 15 december 2012 bereiken !
OPGELET : het wordt ten zeerste aangeraden om een A3-formaat te hanteren om je ontwerp te
realiseren zodat het meteen overeenstemt met het uiteindelijke formaat van de affiche.
Voor de digitale ontwerpen wordt ook een A3-formaat aangeraden. Maak in de mate van het
mogelijke gebruik van een vector-gebaseerd programma (bv Illustrator).
Prijs van de wedstrijd:
De selectiejury bestaat uit de 8 leden van het stuurcomité van de campagne. Eén winnaar zal
worden weerhouden.
De winnaar zal op 20 januari 2013 per mail en/of telefoon op de hoogte worden gebracht.
De criteria die door de jury in rekenschap gebracht zullen worden, zijn:
- De band met het thema van de campagne
- Originaliteit
- Kwaliteit
- De mate waarin het ontwerp een positieve boodschap met betrekking tot grond als
grondstof kan overbrengen
- Respect voor de aanbevolen formaten.
De ontwerpen zullen gepubliceerd worden op de websites van de campagne ‘Campus Zuid’ en
opgenomen op het Facebook-profiel van de Campus Zuid-pagina.
De winnaar krijgt een certificaat, ondertekend door de verantwoordelijke van Campus Zuid.
Hij/zij zal bovendien zijn ontwerp gerealiseerd zien als affiche om de campagne ‘Campus Zuid
2013’ aan te kondigen.
Auteursrecht, vertrouwelijkheid en andere voorwaarden :
-
-
Het stuurcomité ‘Campus Zuid/Campus Plein Sud’ behoudt alle auteursrechten op de
ingezonden ontwerpen.
Bij de publicatie van de winnende affiche zullen enkel de eerste initiaal, familienaam en
campus van de winnaar verschijnen. Deze gegevens zullen bij de samenstelling van de
affiche door de drukker worden toegevoegd. Geen enkele andere persoonlijke informatie
van de deelnemers zal worden gepubliceerd of gedeeld.
Het stuurcomité weerhoudt zich het voorrecht om de wedstrijd te annuleren indien er niet
meer dan drie ontwerpen worden ingezonden.
Het stuurcomité weerhoudt zich het voorrecht geen winnaar te kiezen indien de ingezonden
ontwerpen niet voldoen aan de wedstrijdcriteria of indien het ontwerp de leden van de jury
niet kan overtuigen.
Voor elke andere vraag kan je terecht bij de verantwoordelijke van je campus.
Individueel inschrijvingsformulier
Interuniversitaire affichewedstrijd
voor de campagne ‘Campus Zuid 2013’
Naam…………………………………………………… Voornaam………………………………………………
E-mail…………………………………………………………….. Telefoon…………………………………….
Universiteit………………………………………………………………… Jaar………………………
Richting…………………………………………
Titel van de affiche…………………………………………………………………………………………………
Beschrijf de boodschap die je wilt overbrengen
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
o
Ik accepteer het reglement van de wedstrijd (aankuisen)
Datum en handtekening :
Inschrijvingsformulier voor groepen
Interuniversitaire affichewedstrijd
voor de campagne ‘Campus Sud 2013’
Naam van de groep……………………………………………………………………………………………….
Namen en voornamen van de leden van de groep:
1………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………………………………..
…
E-mail van de verantwoordelijke…………………………………………….. ……………………………….
Telefoon van de verantwoordelijke……………………………………………………………………………..
Universiteit.…………………………………………………………………………………………………………
Titel van de affiche…………………………………………………………………………………………………
Beschrijf de boodschap die je wilt overbrengen :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
o
We aanvaarden het wedstrijdreglement (aankruisen)
Datum :
Handtekening van alle leden van de groep :
Download