Algemene toelichting budget

advertisement
Algemene toelichting budget
Gedeputeerde bevoegd voor financiën,
Ludwig Caluwé
1 - 23/07/2017
Schrappingen en investeringen
• Omwille van afslanking van provincies is meerjarenplan virtueel
• Maar afslanking van provinciale taakstelling heeft nog geen effect
in 2016
• Wel geschrapt in 2016: Compensatie van Vlaanderen voor Vlaams
besliste belastingvrijstelling voor materieel en outillering
• Provinciale Belastingen blijven onveranderd. (tarief
bedrijfsbelasting daalt licht omwille van negatieve index.)
2 - 23/07/2017
Belangrijkste investeringen
• Belangrijkste investeringen aangerekend in 2016
• Nieuw provinciehuis
• Renovatie schouwburg de Warande
• Renovatie campus St. Godelieve Rivierenhof
• Heritage: renovatie en onroerend erfgoed
• Waterlopen en waterbekkens
• Renovatie sporthal De Nekker
• Vervangbouw dienstgebouw sporthal Peerdsbos
• fietsostrades
3 - 23/07/2017
Ludwig Caluwé
Gedeputeerde bevoegd voor Financiën,
Economie, Landbouw, Patrimonium, Innovatie
4 - 23/07/2017
Economie en innovatie
• Uitwerking economische barometer
• Ontwikkeling en verduurzamen van bedrijventerreinen en –centra
• Detailhandel
• Strategisch commercieel plan voor gemeenten
• coaches in meer dan 20 gemeenten - Voorjaar 2016: 25 gemeenten
• lopende: Berlaar, Turnhout, Beerse Vosselaar en Oud-Turnhout, Heist o/d Berg,
Nijlen, Geel en Groene 6
• aanvraag ingediend: Kalmthout
• Retailcompass
5 - 23/07/2017
Economie en innovatie
Hervorming Sociaal-Economisch Streekbeleid
Havencentrum
• focus op jongeren, samenwerking met Talentenstroom en
Talentenfabriek, vernieuwing van tentoonstelling
• Innovatie
• Kamp C, Innovatie-, Technologie- en Kenniscentrum (INNOTEK),
Wetenschapspark in Niel
• VITO: focus op geothermie
6 - 23/07/2017
Landbouw
• Nota Ruimte
• Zoeken naar ruimtelijke ontwikkelingspotenties voor landbouw in het
open ruimte gebied
• Zoeken naar ruimte voor glastuinbouw en de dierlijke teelt in harmonie
met de omgeving
• Glastuinbouw
• Zoektocht naar ontwikkelruimte
• Zoektocht naar duurzamere warmte- en CO2 bronnen
• Hoeve- en streekproducten
• 2016: nieuwe website
• Lekkers- met Streken-terrassen
• in hele provincie
7 - 23/07/2017
Patrimonium
• Realiseren van investeringsbegroting
• Bouw nieuw provinciehuis
• De Warande – renovatie van de schouwburg
• St Godelieve Campus Rivierenhof – renovatie campus
• Museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant – renovatie Suikerrui
• Campus Vesta - realisatie van de tweede oefenplaat
• Peerdsbos – vervanging van dienstengebouw
• Fotomuseum – bouw Lieven Gevaerttoren
8 - 23/07/2017
Download