Stichting Ellamo - MH - Financiele prognose 2015

advertisement
STICHTING ELLAMO
Financiële prognose 2015-2017
Verwachte inkomsten
2017
2016
2015
Crowd funding
360.000
200.000
40.000
Donaties
bedrijven
privé
252.000
63.000
140.000
35.000
28.000
7.000
Fondsen
225.000
125.000
25.000
€900.000
€500.000
€100.000
Resultaat
Verwachte uitgaven
2017
Organisatie
kantoorbenodigdheden
telefoon/internet
porti en verzendkosten
druk- en kopieerkosten
vakliteratuur
lidmaatschappen
representatie en pr
kosten RvT
administratiekosten
externe adviseurs
verzekeringen
bankkosten
overige organisatiekosten
doorbelaste organisatiekosten
3.800
4.500
2.500
3.500
800
2.500
1.300
500
2.500
1.300
600
300
2.500
1.200
Marketing
publiciteit
professionals
overige kosten
40.000
20.000
3.000
WHfilm
financiële steun
steun anderszins
600.000
50.000
Steun achtergestelde kinderen
Steun overige culturele en
educatieve initiatieven
Resultaat
Financiële prognose 2015-2017
2016
27.800
63.000
650.000
2.000
2.100
1.800
1.700
300
1.000
750
500
800
1.000
400
200
1.300
750
80.000
40.000
6.000
280.000
30.000
2015
14.600
126.000
310.000
600
700
400
800
200
500
200
200
100
500
-
25.000
10.000
2.000
50.000
6.000
4.200
37.000
56.000
18.000
10.000
2.800
141.200
39.400
0
€900.000
€500.000
€100.000
Stichting Ellamo
pagina 1
STICHTING ELLAMO
Toelichting
De verwachte inkomsten zijn gebaseerd op een geschatte procentuele verhouding van de totale
inkomsten:
- crowd funding 40%
- donaties 35% (waarvan 28% bedrijfsdonaties en 7% privé donaties)
- fonds subsidies 25%
Eind 2015 zal bij de uitgaven de focus liggen op de start van de crowd funding acties en het zoeken
naar sponsoren. Hiervoor zullen professionals in de marketing worden aangetrokken om een zo
groot mogelijk resultaat te behalen. In december zal voor de start van onder meer de crowd fund
acties een evenement worden georganiseerd voor potentiële donateurs waarbij kunstobjecten en
performances zullen worden geveild. In 2016 is het aandeel marketing groter dan in 2017 daar we
verwachten dat de basis in 2017 grotendeels is gelegd.
De ondersteuning voor de film is onderverdeeld in financiële ondersteuning en overige kosten,
hierbij wordt gedacht aan ondersteuning in de vorm van het inschakelen van externe adviseurs,
reiskosten en dergelijke.
De steun achtergestelde kinderen betreft de financiële bijdrage aan het fonds in India en
vergelijkbare goede doelen wereldwijd. Hiervoor wordt in basis 2% van de inkomsten van de
stichting gereserveerd.
Overige culturele en educatieve initiatieven betreft de mogelijke aanvragen voor nieuwe projecten
die de stichting ontvangt en waar de stichting zich aan zal verbinden. Het percentage zal per jaar
oplopen daar het project waar de stichting zich nu mee heeft verbonden (wimhofthefilm.nl) naar
prognose in 2017/2018 klaar zal zijn.
Het bestuur van de stichting heeft in 2015:
- geen vergoeding ontvangen
- geen vacatiegelden ontvangen
- geen onkostenvergoeding ontvangen
Financiële prognose 2015-2017
Stichting Ellamo
pagina 2
Download