Key messages High Tech Campus Eindhoven Door de

advertisement
Key messages High Tech Campus Eindhoven
TURNING TECHNOLOGY INTO BUSINESS
Bedrijven op High Tech Campus Eindhoven hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; nieuwe
technologieën en toepassingen ontwikkelen die oplossingen helpen bieden voor
maatschappelijke problemen en vraagstukken én deze succesvol introduceren in de markt.
Deze combinatie van technologie en business staat centraal in de talloze
samenwerkingsverbanden die je op de Campus kunt vinden. En dat merk je. Multinationals als
Philips, NXP en Intel, hightech MKB, onderzoeksinstituten, servicebedrijven en technostarters
werken hier samen aan de technologieën en producten van morgen. De ruim 10.000
internationale onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers op de Campus zorgen voor een
enorme hoeveelheid kennis en dynamiek. Zij maken van High Tech Campus Eindhoven een
van de wereldwijde hotspots op het gebied van Health, Energy en Smart Environments.
Op de Campus beschik je over alle voorwaarden om technologische innovaties in korte tijd te
vertalen naar business. 45 duizend vierkante meter aan R&D-faciliteiten, diverse
samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën, ondersteuning op
het gebied van IT en HRM, de aanwezigheid van patent agencies en nauwe contacten met
investeerdersnetwerken helpen je vanaf dag één snel te innoveren en zaken te doen.
Je kunt je als onderzoeker, ontwikkelaar of ondernemer direct aansluiten bij bestaande
internationale netwerken en innovatieprojecten van technologische R&D-instituten als Holst
Centre en Solliance. Onderzoeksinstituut Solliance brengt wereldwijde kennis op het gebied van
innovaties in zonne-energie bij elkaar. Als ondernemer kun je aansluiten bij het internationale
zakelijke netwerk binnen deze projecten. Hierdoor versnel je de time-to-market van een nieuwe
technologie en bereik je als ondernemer in hightech sneller jouw hoofddoel; Turning
Technology Into Business.
Open innovatie zit in ons DNA
Samenwerking is de bepalende factor voor het succesvol naar de markt brengen van nieuwe
technologie. Vanaf het moment dat Philips in 1998 de Campus oprichtte om al zijn nationale
R&D-activiteiten op één locatie bij elkaar te brengen, staat samenwerking aan technologische
innovaties hier centraal. Reden: door de concentratie van hoogstaande kennis en de open sfeer
waarin onderzoekers samenwerken, ontwikkelen zij in kortere tijd nieuwe technologieën en
kunnen bedrijven deze sneller introduceren. Deze samenwerking en kennisdeling vormen onze
Open Innovatie werkmethode; een belangrijk onderdeel van het DNA van High Tech Campus
Eindhoven.
Sinds Philips de Campus in 2003 openstelde voor andere technologische bedrijven en
onderzoeksinstituten versnelde dit proces alleen maar. High Tech Campus Eindhoven groeide
uit tot het huidige zelfstandige en dynamische ecosysteem. Een gemeenschap waar je
onderdeel bent van een netwerk van meer dan 125 bedrijven met kenniswerkers die samen
technologieën voor nieuwe producten en diensten ontwikkelen en vermarkten.
In maart 2012 ging de Campus een nieuwe fase in met de verkoop door Philips aan Chalet
Group.
1/4
Het Hub-effect
Dat Open Innovatie diepgeworteld is binnen High Tech Campus Eindhoven zie je terug in de
samenwerkingsverbanden die hier bijna iedere dag ontstaan. Meer dan 80 procent van de 125
bedrijven op de Campus werkt op deze vierkante kilometer samen om technologische
innovaties in korte tijd om te zetten naar business. Deze bedrijven en de 10.000 internationale
onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die er werken, beschikken allemaal over een
netwerk van kenniswerkers en organisaties. Deze netwerken komen samen op de Campus en
zorgen voor een web aan kennis en zakelijke connecties. Via de multinationals en
onderzoeksinstituten die zich er hebben gevestigd en de nauwe contacten met investeerders
ben je op High Tech Campus Eindhoven aangesloten bij het internationale netwerk in hightech.
De bedrijven in de Brainport-regio – waarvan High Tech Campus Eindhoven het kloppend hart
vormt – besteden van alle Nederlandse ondernemingen het grootste budget aan R&D 1. Dat
deze investeringen succesvol zijn, blijkt wel uit het feit dat de Brainport-regio in 2011 al tot de
Slimste Regio2 van de wereld werd gekozen en Forbes Eindhoven in 2013 uitriep tot ’s werelds
‘Most Inventive City’.
Het geheim achter dit succes? We combineren de kracht en voordelen van lokale
samenwerking met een internationale benadering van markten en talent; internationale
onderzoekers en ondernemers zorgen voor nieuwe technologieën die consumenten en
bedrijven overal ter wereld gebruiken. Door het open karakter van de Campus is een
ecosysteem van internationale bedrijven en kenniswerkers uit meer dan 60 verschillende
landen ontstaan. Zij maken onderdeel uit van hetzelfde netwerk en kunnen hierdoor
gemakkelijker onderlinge relaties aangaan en kennis delen.
De Campus is één van de belangrijkste High Tech Hubs wereldwijd. Hier heb je toegang tot de
juiste kennis, partners en talent in een levendig cluster van internationale bedrijven, start-ups en
research instituten. Dit maakt van High Tech Campus Eindhoven een broedplaats voor
economische activiteit en innovatie op het gebied van Health, Energy en Smart Environments.
Knowledge to inspire
Een High Tech Hub kenmerkt zich door kennis. Het samenbrengen van deze kennis zorgt
ervoor dat bedrijven en onderzoekers van elkaar leren en elkaar inspireren. Door de
aanwezigheid van multinationals als Philips, NXP en Intel, en onderzoeksinstituten als Holst
Centre en Solliance is enorm veel expertise aanwezig binnen High Tech Campus Eindhoven.
Kennis uit verschillende technische disciplines die elkaar aanvullen en zo leiden tot inspirerende
innovaties, die in veel gevallen onderdeel zijn van oplossingen voor grote maatschappelijke
vraagstukken als klimaatverandering en de steeds duurder en complexer wordende
gezondheidszorg. Van de Vital Signs Camera app van Philips, waarmee patiënten eenvoudig
hun hartslag en ademhaling kunnen monitoren tot de 2nd Screen-technologie van Civolution die
van TV kijken een interactieve ervaring maakt, door je televisie in real-time te synchroniseren
met je smartphone of tablet. Ook Sapiens – dat met zijn Deep Brain Stimulation-technologie de
behandeling van onder meer Parkinsonpatiënten verbetert – ontwikkelde zijn baanbrekende
oplossing op de Campus.
Als ondernemer op de Campus heb je direct toegang tot het kennisnetwerk waaruit deze
innovaties voortkomen. The Strip – het centrum van High Tech Campus Eindhoven – vormt het
kloppend hart van dit netwerk; je ontmoet er andere onderzoekers en ondernemers tijdens één
van de vele seminars en netwerkevents. Tel daar de ruim 50.000 kenniswerkers in de
1
2
Bron: Technisch Weekblad
Bron: The Intelligent Community Forum
2/4
Brainport-regio bij op en je hebt een waardevolle bron van specialisten en inspiratie voor
handen die volop mogelijkheden bieden je onderneming verder te laten groeien.
Resources to create
High Tech Campus Eindhoven faciliteert en stimuleert bedrijven om gebruik te maken van dit
kennisnetwerk en deze om te zetten in nieuwe technologieën. We bieden de middelen om deze
innovaties in korte tijd te vertalen in business. Als bewoner heb je toegang tot gezamenlijke
hightech-faciliteiten als cleanrooms, geavanceerde onderzoeksapparatuur en labs, en de kennis
om deze voorzieningen te benutten. Hierdoor kun je efficiënter investeren in R&D en leg je
vanaf dag één de focus op waar het je als ondernemer om gaat; snel innoveren en zaken doen.
Het aanwezige en door de Campus gefaciliteerde kennisnetwerk versnelt dit proces door de
Open Innovatie partnerships die zijn vastgelegd in organisaties als Holst Centre, Solliance en
EIT ICT Labs. Hierdoor kunnen ondernemers – van start-ups tot multinationals – zich aansluiten
bij bestaande projecten. Zo brengt Holst Centre bedrijven en onderzoekers op het gebied van
flexibele elektronica en draadloze sensortechnologie bij elkaar. Met als resultaat Open Innovatie
programma’s die uitmonden in concrete, commerciële oplossingen. Een voorbeeld hiervan is
het Human++ programma dat de gezondheidszorg helpt verbeteren met toepassingen die
patiënten voorzien van zorg en medicijnen op maat.
Ondersteuning om deze innovaties succesvol in de markt te kunnen lanceren, is altijd dichtbij
op High Tech Campus Eindhoven. We helpen je zakelijke mogelijkheden direct te benutten door
onder andere de aanwezige IT- en HRM-expertise, patent agencies en nauwe contacten met
investeerdersnetwerken.
Networks to grow
Met dit netwerk van zowel ondersteunende- als hightech specialisten en de nauwe banden met
investeerders is de basis voor commerciële samenwerkingen binnen High Tech Campus
Eindhoven snel gelegd. Voeg daar de Open Innovatie partnerships tussen industriële partners
aan toe en je hebt een hecht netwerk van bedrijven die als partner, leverancier en klant
samenwerken.
Door het grote aantal technisch inhoudelijke, zakelijke en sociale activiteiten en evenementen
dat we organiseren, vind je snel aansluiting bij het professionele én sociale netwerk op de
Campus. High Tech Campus Eindhoven brengt kenniswerkers en bedrijven actief bij elkaar;
zowel door het faciliteren van online netwerken als offline met evenementen als
Startupbootcamp HighTech XL, waar startende ondernemers, ‘mentoren’ en investeerders
samen komen om veelbelovende innovatieve ideeën om te zetten in concrete businessplannen.
Ook is er het maandelijkse Campus Technology Seminar waar de technische experts van de
Campus elkaar ontmoeten. Hier delen zij technische informatie, kennis en ervaring. Het initiatief
Campus Industry Connection brengt technici uit R&D-omgevingen en de industrie samen tijdens
inspirerende bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.
Deze samenwerkingen en activiteiten maken van de Campus een ‘networked community’.
Hierdoor brengen we de juiste kennis bij elkaar en zijn zowel kenniswerkers, grotere
ondernemingen, hightech MKB, onderzoeksinstituten, servicebedrijven als start-ups in staat
snel door te groeien.
Great place to work
Als onderzoeker, ontwikkelaar of ondernemer ben je onderdeel van deze ‘networked
community’. Je maakt deel uit van een hechte gemeenschap van kenniswerkers uit 60
verschillende landen die werken bij internationale topbedrijven en onderzoeksinstituten die met
hun innovaties een bijdrage leveren aan de oplossing voor maatschappelijke problemen.
3/4
High Tech Campus Eindhoven is zo ingericht dat je andere bewoners gemakkelijk kunt
ontmoeten. Bijvoorbeeld op The Strip; het kloppend hart van de Campus dat met zijn
Conference Center, restaurants, shops en Wellness Center de ideale plek is om zowel je
zakelijke als je sociale netwerk uit te breiden.
De talloze sport- en overige sociale activiteiten op de Campus zorgen ervoor dat je snel in
contact komt met andere hoogopgeleiden. Door de technisch inhoudelijke evenementen die we
regelmatig organiseren, is er veel ruimte voor persoonlijke groei en inspiratie op jouw
vakgebied. Werken op High Tech Campus Eindhoven betekent werken bij de top in hightech, in
een uitdagende en inspirerende omgeving.
4/4
Download