Ethiek 2009 - SIB

advertisement
Bardot, Fallaci, Houellebecq en
Wilders
Presentatie voor SIB, Steenschuur 25,
14 december 2016
Paul Cliteur
1
Een biografie in viervoud?
2
Oproeping getuige deskundige
De Officier van Justitie in het Arrondissement
Den Haag roept op:
• Naam : Prof. dr. P.B. Cliteur
• om te verschijnen op 3 november 2016 te
9:30 uur, ter terechtzitting van de
• Arrondissementsrechtbank
3
De Waarheid !
• teneinde getuigenis van de waarheid af te
leggen in de zaak tegen: G. Wilders
• Getuigen zijn verplicht om te verschijnen en
bij niet verschijnen strafbaar.
• Bovendien kan de Rechter hun medebrenging
gelasten.
• Den Haag, 25 oktober 2016
• De Officier van Justitie,
4
Geert Wilders
Aangeklaagd wegens:
1. Aanzetten tot haat
2. Aanzetten tot
discriminatie
3. Groepsbelediging
Op 9 december
veroordeeld op grond van
2 en 3.
5
Brigitte Bardot
6
Oriana Fallaci in Teheran 1979
7
Michel Houellebecq
8
Vervolging van religiekritiek en
vreemdelingenvrees
9
La loi Pleven (1972)
10
Internationaal verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie (IVUR)
• 21 december 1965 aangenomen door de
Algemene Vergadering van de VN
• Nederland heeft het verdrag op 24 oktober
1966 ondertekend en op 10 december 1971
geratificeerd.
• 9 janari 1972 trad het IVUR in Nederland in
werking.
11
IVUR en VVM (Vrijheid van
meningsuiting)
“Uitbannen” – hoe gaan we dat doen?
Vele landen kozen voor het verbieden van de
discriminerende of racistische mening
12
Van het Reve’s waarschuwing
Karel van het Reve (19211999), hoogleraar in
Leiden:
“Ik geloof niet dat je
meningen effectief kunt
bestrijden door de uiting
ervan te verbieden”.
13
De vijf speciaal beschermde
groepen (artt. 137 c en d Sr.)
1.
2.
3.
4.
5.
Ras
Godsdienst
Geslacht
Handicap
Seksuele voorkeur
14
Problemen verbonden aan
speciale bescherming van religie
15
Open grenzen ?
16
Het probleem vanuit een Brits
perspectief
17
Het probleem vanuit een
Nederlands perspectief
18
Het probleem vanuit een Frans
perspectief
19
Van 1989 tot 2015
Van 1989 tot 2015: 25 jaar gestuntel
met:
1. De juiste diagnose van het
verschijnsel
2. Aarzelingen over hoe te reageren
20
Diagnosis: The profession of faith
of an islamist
21
Hoe te reageren?
Flemming Rose en Rumy Hasan in The Fall and
Rise of Blasphemy Law (Cliteur en Herrenberg,
eds.).
Meest gruwelijke perspectief: Go Ghost.
22
Stadia van Soumission
1980 Dood van een prinses
23
1987 Khomeini’s intimidatie van
Rudi Carrell & Hans van den Broek
& De VARA
Cliteur, Paul, “The Rudi
Carrell Affair and its
significance for the
tension between
theoterrorism and
religious satire”, in:
Ancilla Iuris, 2013: 13,
pp. 15-42.
24
1989 Rushdie Affaire
Cliteur, Paul, “Freedom of
Expression and Religion:
Salman Rushdie’s Critics”,
in: Church and State,
December 2016
(prepublication of: Paul
Cliteur and Tom
Herrenberg, eds., The Fall
and Rise of Blasphemy
Law, Leiden University
Press, Leiden 2016, pp.
137-157).
25
2004 Moord op Van Gogh
26
2005 Deens Cartoon Affaire
27
2015 Liquidatie van Charlie Hebdo
28
The New Proscriptions
29
Probleem met de artt. 137c en d
Sr. (Wet Pleven in Frankrijk)
Wie worden door die artikelen beschermd?
Zijn dat kwetsbare minderheden?
Of zijn dat terroristen?
30
All that is necessary…
31
All that is necessary …
All that is necessary for the triumph of evil is
that good men, with the best intentions, do the
wrong things …
32
Download