Zondag 34a HC 2011 - De Voorhof kerk in Franeker

advertisement
Hoe luister je naar de wet
van God?
Preek over HC Zondag 34
We lezen de wet…
• ‘Als de wet niet wordt voorgelezen weet ik niet wat ik
moet doen’
• ‘Is dat niet Oud Testamentisch? We zijn toch vrij van
de wet?’
• ‘Christus geeft ons vergeving, daarna proberen wij de
wet te houden.’
• ‘We zijn en we blijven zondaars.’
• Een Nieuw Testamentische bewerking?
Hoe luister je naar de wet van God?
Hoor de wet in Christus
1. Ik alleen met de wet
Rom 7,7-12 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de
zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust
geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte
was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’
Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten
in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.
Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod
kwam de zonde tot leven en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot
leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De
zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en
mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de
geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
1. Ik alleen met de wet
Wet
ik
begeerte
dood
1. Ik alleen met de wet
Christus
Daarna ikzelf:
Wet
ik
ik
vergeving
begeerte
….
1. Ik alleen met de wet
Christus
wet
ik
Een vermoeiende strijd…
2. Christus vervult en sterft
• Onderwijs van Jezus: Hij geeft oog voor de
diepte en breedte van de wet
• Leven en sterven van Jezus: Hij is onze
gerechtigheid en heiligheid
• Jezus sterft voor ons: wij zijn vrij van de wet
2. Christus vervult en sterft
Rom 7,1-6 Weet u dan niet, broeders en zusters … dat de wet alleen
gezag over een mens heeft zolang hij leeft? Een getrouwde vrouw is
door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer
hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. …Zo bent ook u,
broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus
en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt.
Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten
leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige
hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht
voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we
bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde
van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest
2. Christus vervult en sterft
Wet
ik
begeerte
dood
2. Christus vervult en sterft
Wet
ik
begeerte
dood
2. Christus vervult en sterft
Christus & ik
Wet
ik
begeerte
dood
3. De nieuwe orde van de Geest
Romeinen 8,1-4 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet
meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus
Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde
en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos
als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot
stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon
als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit
bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt
volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers
niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de
Geest.
3. De nieuwe orde van de Geest
Romeinen 8,5-11 … Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar
wat de Geest wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat
vijandig tegenover God … Wie zich door zijn eigen wil laat leiden,
kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de
Geest, want de Geest van God woont in u. … Als Christus echter in
u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest
schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent
aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood
heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook
u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
3. De nieuwe orde van de Geest
• Geen veroordeling
• Vrij van de wet (van zonde en dood)
• Orde / wet van de Geest: de Geest volbrengt
in ons de wet
• Niet ik, maar de Geest / Christus in mij
• Nieuw leven in vrijheid – kind van God
• Vrucht dragen voor God
Niet: 1. Ik alleen met de wet
Christus
Daarna ikzelf:
Wet
ik
ik
vergeving
begeerte
….
3. De nieuwe orde van de Geest
Christus
Daarna:
Wet
ik
Christus
& de Geest
ik gestorven en
opgestaan
wet in mij
volbracht
4. Hoor de wet in Christus
Wet
Christus’ vervulling
ik
4. Hoor de wet in Christus
Christus bepaalt hoe de wet geldt:
• Offers: Christus is offer / hogepriester, wees zelf een
dankoffer / een priester
• Wetboek van de staat Israël: vrij van de wet, ontdek Gods
ideaal, doe Gods wil overal
– Deut 22,8: Huis bouwen?Het dak voorzien van een balustrade.
• Morele regels: niet alleen uiterlijk, maar wees volmaakt in
de liefde
– Niet stelen, maar werken en vrijgevig zijn (Ef 4,28)
We lezen de wet…
• ‘Als de wet niet wordt voorgelezen weet ik niet wat ik
moet doen’
• ‘Is dat niet Oud Testamentisch? We zijn toch vrij van
de wet?’
• ‘Christus geeft ons vergeving, daarna proberen wij de
wet te houden.’
• ‘We zijn en we blijven zondaars.’
• Een Nieuw Testamentische bewerking?
5. Conclusie: Hoor de wet in Christus
• Laat je leiden door de Geest van Christus: niet
ik maar Christus in mij – niet zelf de wet gaan
houden
• Leef als kind, niet als slaaf –vrij van de wet, vrij
voor de liefde
• Niet ontmoedigd door de zonde, maar sterk
door de Geest, door geloof, door gebed
• Wet lezen in licht van de vervulling – zoals HC
Laat je leiden door de Geest!
‘Ons leven moet vrucht dragen voor God.’
‘…opdat in ons wordt volbracht wat de wet van
ons eist.’
Download