Ef.2,11-22 beamer hand

advertisement
In Christus is de kerk één !
1. de oude muur met ‘verboden toegang’
2. de nieuwe draagbalk van Christus’ kruis
3. de levende tempel in Christus door de Geest.
1. de oude muur met ‘verboden toegang’
Tot Christus een ‘muur’ rond Gods volk
- alleen Israël is Gods verbondsvolk
- door besnijdenis, reinheids- en spijswetten.
Christus brak de muur af!
- Petrus bij Cornelius – Cornelius bij de kerk
- Gods nieuwe verbondsvolk door geloof
2. de nieuwe draagbalk: Christus’ kruis
Van twee één in zichzelf
- het kruis = verzoend met God en elkaar
Rijker voor heiden én Jood
- de heiden: de muur is weg
- de Jood: het voorhangsel is weg
Samen
- door één Geest voor Gods troon
- in Christus één lichaam.
A . Let op de Hoeksteen Christus.
• staar je niet blínd op muren tussen christenen,
• maar geloof in en getuig van Christus,
• want in dé muur tussen kerk en wereld
staan de poorten open voor wie Christus gelooft.
B. Relativeer de kerkmuren niet.
• Sta op het fundament van apostelen en profeten
- als persoon, gemeente en als kerkverband.
• door je in een ‘hokje’ te laten meebouwen
word je meegebouwd in Góds universele kerk.
C. Verabsoluteer de kerkmuren niet.
• Niet het kerk-lid-zijn op zich redt, maar de
geloofsband met Christus en zijn gemeente.
• Anders wordt elk verschil kerkscheidend en
verlies je andere gelovigen uit het oog.
• Als GKv-er in de ruimte van de katholieke kerk.
Download