Preekblad zondagmiddag 9 juli 2017 Bethelkerk

advertisement
Preekblad voor zondagmiddag 9 juli 2017 – Bethel
Te zingen
Gezang 408, Psalm 72: 5, Psalm 117, Psalm 87: 2, 3 en 4, Gezang 414: 3 en 4, Gezang 251
Schriftlezing
Efeze 2: 19-22
Tekst voor de preek
Efeze 2: 19-22: 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van
de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed
samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd
wordt tot een woning van God, in de Geest.
Samenvatting van de preek
Stel: je vader is niet zo handig. De verbouwing van het huis mislukt totaal. Dan is het handig
als iemand de verbouwing overneemt. Iemand die van dat soort zaken wel verstand heeft. Dan
komt het huis toch op zijn pootjes terecht. Zo is het ook met de gemeente. die is als een huis.
Ieder die in Jezus gelooft mag meebouwen. Maar het is goed dat de grote Bouwer het échte
werk doet! Dat is de Heilige Geest. Met ons bouwen brengen we er niet altijd evenveel van
terecht.
De gemeente als Pinksterwonder
(1) burgers: De samenleving toen en nu kende vreemdelingen en bijwoners. Mensen die er niet
bij horen. Ook in religieus opzicht: sommige heidenen leefden mee met Israël. Maar ze hoorden
niet bij het volk. Door het bloed van Christus dichtbij gekomen en opgenomen in Gods volk.
Ja, zelfs lid van Gods huisgezin. Ten diepste bewerkt de Geest dit. Die moet je reinigen met
Christus’ bloed. Heeft Hij dat bij jou gedaan?
(2) bouwwerk: Verschillende delen bouwwerk gemeente getoond. 1: De grote Bouwer is de
Heere, niet wijzelf. 2: de fundering. De boodschap over Christus, gelegd door apostelen en
profeten. Geeft als enige betrouwbare grond onder de voeten. 3: de hoeksteen Christus.
Bepalend voor de vorm van het gebouw. Alles in gemeente moet Zijn vorm aannemen. 4: een
harmonieus geheel. Pinkstergeest maakt eenheid in verscheidenheid mogelijk. 5: tempel. God
woont in de gemeente. Open toegang tot Hem. Door het volbrachte werk.
(3) Bewoner: Uitbreiding in aantal is het werk van Christus door de Pinkstergeest. Die
uitbreiding vindt ook nu plaats. Christus daarom bidden, om groot aantal bekeringen ook. De
Geest bouwt dit huis van God, door de prediking. Maar ook verder door de dienst van mensen:
ambtsdragers, en vele anderen die Christus liefhebben.
Vragen ‘voor onder de koffie’
1. Kent Urk ook zijn ‘vreemdelingen en bijwoners’? Wie dan, en hoe gaan we met hen om?
2.Weet je zeker dat je opgenomen bent in Gods huisgezin? Waarom dan?
3.Wat uit de beschrijving van het bouwwerk dat de gemeente is, raakt jou met name?
4.Is het kerkelijk leven tot ruzie en verdeeldheid gedoemd? Kijk maar om je heen op Urk…
5.Heeft het zin te hopen op bekeringen?
6.Hoe kan de Geest jou gebruiken in de opbouw van de gemeente?
Download