KIJKen naar de ontwikkeling

advertisement
Oog voor peuters en kleuters
KIJKen naar de
ontwikkeling
De totale ontwikkeling van peuters en kleuters gedurende
het hele jaar volgen. Voor voorschoolcoördinatoren Claire
Caminada en Monique Meye van de Prinses Marijkeschool was
dit de belangrijkste reden om met een observatiesysteem te
gaan werken. Na het vergelijken van verschillende systemen
viel de keuze op KIJK! Volgens Claire en Monique het meest
complete instrument omdat KIJK! niet alleen de cognitieve
ontwikkeling in kaart brengt, maar ook de motorische,
sociaal-emotionele, reken- en taalontwikkeling. We spraken
de coördinatoren over hun ervaringen met KIJK!
Onderwijsaanbod afstemmen
KIJK! helpt de coördinatoren beter aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en talenten van de jonge kinderen.
De leerkrachten en de leidsters observeren nu regelmatig betekenisvolle speel- en werkmomenten in de peuter- en kleutergroepen op
Claire Caminada en Monique Meye
hun school. ‘Door vaker gericht te observeren weet je veel preciezer
hoe een kind ervoor staat in zijn ontwikkeling en wat voor dit kind
Eigen maken
de volgende stap is.’, licht Monique toe. ‘Als blijkt dat een aantal
De invoering van KIJK! was afgelopen schooljaar even wennen voor het
kinderen een achterstand heeft op een bepaald ontwikkelingsgebied,
team. Monique en Claire: ‘We moesten ons het webbased systeem voor
willen we deze kinderen in sub-groepjes extra begeleiden. En dat geldt
observaties en registraties eigen maken en de mijlpalen leren. Natuurlijk
ook voor kinderen met een voorsprong.’
kost werken met een nieuw programma in het begin tijd, maar gaandeweg kom je er wel achter hoe je dit handig organiseert. Ook moest het ob-
Activiteit Mix & Ruil
serveren een plekje krijgen in onze dagelijkse routine. We hebben vooral
Om goed aan te sluiten bij een bepaalde
periode willen we ons meer verdiepen in de Kijk, kies en doe activiteiten.
ontwikkelingsfase biedt Kijk, kies en doe
Deze activiteiten geven handvatten om nog gerichter te observeren.’
geleerd onze observaties op een objectieve manier te doen. De komende
allerlei activiteiten die begeleiders kunnen uitvoeren in hun groep. Bijvoorbeeld
Doorgaande lijn voor- en vroegschool
met de activiteit Mix & Ruil uit de recent
Voor de zomervakantie plukten de coördinatoren de vruchten van hun
verschenen katern Sociale en emotionele
inzet. Veel gemakkelijker dan vorige jaren kon Claire de peutergegevens
ontwikkeling leren kleuters emoties be-
via KIJK! ‘verhuizen’ naar groep 1. Claire: ‘De leerkracht en intern begelei-
noemen en kennen en samenwerken met
der hadden met deze overdracht direct al veel informatie over de brede
andere kinderen:
ontwikkeling van de kleuters. Ze konden hierdoor nog beter inspelen op
hun behoeften. Daarnaast werken er al veel voor- en vroegscholen in Den
1Alle kinderen hebben een kaartje met daarop een afbeelding van
een emotie: blij, boos, geschrokken, verlegen, trots en verlegen.
Haag met KIJK!, waardoor het heel gemakkelijk is om peutergegevens aan
andere scholen over te dragen.’
2De kinderen lopen door de klas met één hand omhoog (dit is het
teken dat ze op zoek zijn naar een kind om een tweetal mee te
maken). Ze komen iemand tegen en maken een tweetal (hand naar
Aan de slag met KIJK!
beneden).
KIJK! bestaat uit verschillende handleidingen per doelgroep, een webbased
3De kinderen vertellen om de beurt welke emotie op hun kaartje
systeem om uw observaties en registraties in te voeren en Kijk, kies en doe
staat en laten non-verbaal zien welke gezichtsuitdrukking hierbij
voor activiteiten. HCO adviseurs kunnen u ondersteunen bij de invoering
hoort. Het kind dat luistert/kijkt complimenteert het kind. Ze ruilen
van KIJK! op uw locatie. Ook organiseert het HCO regelmatig trainingen voor
de kaartjes.
leidsters en leerkrachten die nieuw zijn of trainingen hebben gemist. Kijk
4 Herhaal stap 2 en 3 totdat u het stopteken geeft.
voor meer informatie op www.hco.nl/kijk.
oktober 2014 | HCO nieuws
5
Download