Cantinières `Les cantinières militaires` stond in de Grand Larousse

advertisement
Cantinières
‘Les cantinières militaires’ stond in de Grand Larousse Encyclopédique, ‘
comissionnéés par le conseil d’administration du corps, gérèrent jusqu’à leur
disparition, en 1914, les cantines réglementaires. Dotées d’un véhicule
spécialement aménagé, elles suivaient le corps en campagne et assistaient en
uniforme de fantaisie, à la gauche des régiments, aux revues et aux défilés’.
De idee om een ‘marketentster’ bij de Oude Garde in te voeren ging uit van
Antoinette De Deken, echtgenote van Louis Van Hover.
Het begon allemaal volgens haar zeggen op Carnavaldinsdag 1951. Ze had zich
meester gemaakt van de Fez van een bestuurslid en had op die wijze de rondgang
meegemaakt. Aan secretaris Achiel Gheys beloofde De Deken op het eerst
volgende, jaarlijkse bal het hoofddeksel terug te geven en aan voorzitter Gaston
Van Trappen deed zij de belofte dat zij zich als cantinière zou verkleden.
Op het feest verscheen de voorzitster van de Liberale Damesbond inderdaad in
een lang kleed met licht blauwe revers en gele boorden, rode epauletten, rode
manchetten en een soldateske muts of ‘bonnet de police’ op het hoofd met de
letters O.G. als kenteken. Het kostuum had zij afgekeken van een reclamebord
van de stokerij ‘Dumont de Chassart’ aan het Burgemeestersplein.
Tijdens de pauze proclameerde Albert Waegeman dat deze eerste ‘cantinière’
voortaan de muziek van de Oude Garde bij de optochten zou vergezellen.
In 1952, op de vooravond van Carnaval’ werd De Deken door de harmonie aan
haar huis, Pontstraat 57, afgehaald, om ze vandaar naar het lokaal te begeleiden.
Op Vastenavonddinsdag, kreeg zij in de Graaf van Egmont van voorzitter Edmond
Steleman een ‘tonneken’ cadeau met het opschrift ‘ Oude Garde Cantinière 19511952’, en daarbij een ‘medaille Beethoven’ als dank voor de bewezen diensten.
Sindsdien werd de verkiezing van een cantinière in de schoot van de Harmonie
tijdens het jaarlijks verklede Carnavalsbal (bij de afschaffing: in het lokaal) een
traditie en gewoonte.
De normen werden min of meer in een reglement opgesteld. Zo bijvoorbeeld
overhandigt de vorige cantinière het gebruikelijke tonneken aan de nieuwe
verkozene, hangt het haar over de schouders en kleedt haar met de traditionele
mantel. De cantinière plaatst de muts op het hoofd, de feestvierders brengen
een toost uit, het muziek speelt ‘La madelon’ terwijl de cantinières voor het
leven een eresaluut geven.
Aanvankelijk gingen de muzikanten de cantinière aan huis afhalen indien zij op
minder dan 1 km van de Grote Markt woonde. De jongste tijd gebeurde de
afhaling aan het lokaal LSW, Korte Zoutstraat 24.
Om de soms hevige verkiezingsstrijd en felle naijver te vermijden duidt het
bestuur op voorhand de nieuwe cantinière aan. De voorkeur gaat in het algemeen
naar de echtgenote of het lief van een muzikant.
In de loop der jaren evolueerde het kostuum meer en meer naar een ‘Napoleonstijl’, met als kleuren rood-wit-blauw, waarbij de fantasie en het artistieke
gevoel voor de tailleuse (zoals Nancy Hoffman) een grote rol speelden.
Lijst der cantinières sinds de start.
jaar
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
naam
Antoinette De Deken
Irène De Ketelbutter
Jeanne Van Mieghem
Malvine De Cock
Raymonde Clotman
Anny Van den Eede
Julia De Bruecker
Nicole Schellinck
Emillia Brulin
Suzanne Muylaert
Maria Philips
Ghislaine Cornand
Monique Kuys
Irène Saeys
Agnes De Boeck
Esther Philips
Nancy Hoffman
Ginette Van den Broeck
Elga De Ridder
Jeanine De Ridder
Louisa Seghers
Jeanine De Moyer
Anita van Holder
Lea Becqué
Sonia Van der Vecken
Marie-Hélène Barrez
Monique De Wolf
Juliette Verhust
Berthe Simays
Annie Aelbrecht
Nog steeds lid
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Elza Aelbrecht
Mary-Rose Van Pottelbergh
Lieve Van Impe
Jeanine De cubber
Monique De Pierre
Maria De Smet
Suzanne Van den Broeck
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Maesschalck Marleen
Claeys Daisy
Bonnarens Gitta
Tuybens Chantal
Verhaeghe Jan
Cleemput Fabienne
Lid op rust.
De Smedt Hedwige
Van de Keer Erna
De Sneyder Annie
Vidts Martine
Vinck Martine
Nieulandt Sandy
D’hondt Katie
Van Driessche Leona
Scheerlinck Odette
Wertbrouck Muriel
Kiekens Myriam
Gheleijns Els
Van Gijseghem Kelly
Priem Jeanne
Coppens Maureen
Bombeeck Veronik
Cleemput Jasmien
Vastenavondt Annick
Voorzitter van de afscheuring.
Werd door onze vereniging niet
aangesteld voor het leven!
Actief lid
Actief lid
Actief lid
Actief lid
Actief lid
Actief lid
Download