Nederlandse Selectie traint bij Booz in Groningen

advertisement
Nederlandse Selectie met Boosabum Jamil en Claire in Groningen
Op zaterdag 16 sept jl. is de selectie van het Nederlands team weer
begonnen met de trainingen voor de EK(Slovakia) en WK(Montreal)
volgend jaar. Dit seizoen zijn er in totaal 20 Taekwon-Doins geïnteresseerd
om hieraan deel te nemen een succes waar wij trots op mogen
zijn.Zelfs de kersverse junior 1e dan houder Claire heeft ambitie in
die richting.
Boosabum Jordie was
afwezig door ziekte.
Wanneer er net als vorig
jaar metname bij de
senioren meerdere
kandidaten zijn dan volgt
er een trail om uit te
maken wie Nederland mag vertegenwoordigen.
De bedoeling is dat wij naast het individuele aan veel
teamonderdelen zullen meedoen.
Alle selectieleden ontvingen een mapje waarin ze hun
leerdoelen en vorderingen kunnen bijhouden om zodoende
gerichter te kunnen trainen.
De training begon met oefeningen om te gewrichten en spieren voor te bereiden.
Training met elastieken, zoek het elastiek??
Hierna werd er door Sabum Robert Boer een circuit van verschillende oefeningen uitgezet die telkens in
groepjes, 2 minuten gedaan moesten worden.
Na het circuit liep menig zweetdruppel al van ieders gezicht en er werd gestart met het volgende
aandachtspunt. Aan de startsnelheid werd gewerkt d.m.v. dikke en stugge elastieken, waarbij 1 persoon
het elastiek moest vasthouden en de ander verschillende trap ,- en stoottechnieken moest maken, met een
zo hoog mogelijke startsnelheid.
Na dit slopende onderdeel
werden de hand ,-en
voetbeschermers
aangetrokken en werd er op
vier veldjes begonnen met
sparren.Bij ieder veld lag een
velletje papier met daarop de
taak die één van de personen
die aan het sparren was\moest
uitvoeren.
Dit om te oefenen en te leren
om snel om te schakelen van
Boosabum jamil met Mitchell let op het lengteverschil
tactiek wanneer dit nodig mocht zijn.
Na dit onderdeel werden er nog een paar partijtjes vrij gespard.
De junioren begonnen aan het oefenen van de teamtul.
Na afloop werd doorgesproken per lid wat de zwakke punten zijn waaraan gewerkt moet worden.
Team tul
Selectieleden ITF-Nederland:
Van Links naar rechts:
Mitchell-Colin-Bryan-Gework-Maxine-Claire-Joshua-Sabum Robert-Mark-Jamil-Egberttrainingsmaatje Kees-Farid
Volgende training 14 oktober in Heeze. Sprthal de Pompenmaker Ten Borchwardplein 32.
12.00u-15.00u
Download