PowerPoint-presentatie

advertisement
INFO

De Boomhut is een gesubsidieerde vrije basisschool.
- Kleuterafdeling : 90 tot 100 kleuters.
- Lagere afdeling : 130 tot 145 leerlingen.

Ligging : aan de rand van de stad en de wijk Brugse Poort.

Veel diversiteit op allerlei gebied.

School met een warm hart voor iedereen.

Laagdrempelig naar ouders toe.
SES KENMERKEN (Februari 2015)

Kleuterafdeling : 88 kleuters
lage opleiding moeder : 52 kleuters
TNN : 43 kleuters
schooltoelage : 60 kleuters

Lagere afdeling : 140 leerlingen
lage opleiding moeder : 115
TNN : 77
schooltoelage : 102
Sociale mix

Laatste 4 jaar wijziging in de sociale mix .

Instroom van kinderen van kansrijke ouders.

Aantal indicator-kleuters :
februari 2012 : 83 %
januari 2015 : 56 % ( geboortejaar 2011)

Streefpercentage voor deelgebied Brugse Poort :
61% ( 2015-2016 )
Voor volgend schooljaar

Geboortejaar 2013( instapklas volgend schooljaar)

Capaciteit : 25 kleuters
8/10 Niet – IND, moeder met HO-diploma, NL-talig
2/10 Niet – IND, moeder met SO-diploma, TNN
4/6 IND, moeder met diploma lager SO, TNN
2/6 IND, moeder met diploma lager SO, NL-talig
BZ : 5 IND en 4 Niet-IND
Oorzaken

School in zicht (2011)

Via LOP : School in je buurt
Dubbele contingentering
Aanmelding 2015 : weigeringen : 9 IND en 2 niet-IND
geboortejaar 2013

Kansrijke ouders kiezen bewust voor sociale mix.

Alle ouders worden samen uitgenodigd om in te
schrijven.

Nieuwbouw, ruime speelplaats.

Refter en turnzaal worden gebruikt voor andere
activiteiten vb verkiezingen, …
Invloed op de werking

Oudercomité bijna volledig vernieuwd.
 Beter en tijdig plannen van activiteiten.
 Activiteiten voor alle ouders zoeken.
 Voor- en naschoolse opvang organiseren.
 Andere manieren van communiceren.
 Ouders denken mee, brengen ideeën aan.
 Kritischere houding t.o.v. de werking.
 Rekening houden met iedereen.
 Organisatie oudercontacten.
Pedagogisch

Aandacht voor de verschillende godsdiensten,
culturen, …

Samenhorigheid bevorderen ( maandopener, …)

Praatcultuur, communiceren met elkaar , ….

Gepaste activiteiten zoeken die financieel haalbaar
zijn voor iedereen

Werkwijzen, groepsvorming steeds evalueren,
bijsturen,…..
Financiële steun

Ondanks de grotere mix blijft de groep leerlingen die het
financieel echt moeilijk heeft gelijk.

Financiële steun en tegemoetkomingen blijven dus zeker nodig.

Sociaal steunfonds
Op basis van GOK-kenmerken van de zittende leerlingen:
vast bedrag + kleiner bedrag per leerling
Voorwaarde = meedoen aan intervisie.
Het bedrag mag vrij besteed worden.
Dekt 10% van de gederfde kosten, bijv. opvangkosten
Uitdagingen

Alle ouders proberen betrekken bij activiteiten.

Vertrouwen van alle ouders behouden.

Nieuwe werkvormen uitproberen, kinderen leren
van elkaar.

Alle kinderen zo ver mogelijk brengen.

Kloof proberen kleiner maken.

Respect voor elkaars cultuur, eigenheid, ….
Download