ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN door

advertisement
Donderdag 9 februari a.s., 20 uur, Het Meersenhuis (Oostmeers 5 Brugge): voordracht
ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN
door Tom Zwanepoel
Bruggeling Tom Zwaenepoel is docent Duits, een echte ‘Vatican watcher’ en publicist, vooral i.v.m.
het Vaticaan en de pausen.
In een eerste deel gaat de spreker in op de
geschiedenis en de gebouwen van de Staat van
Vaticaanstad.
Daarna komen de pausen van de 20ste/21ste eeuw
aan bod (Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I,
Johannes Paulus II, Benedictus XVI), in het bijzonder
paus Franciscus en zijn hervormingspolitiek. Tijdens
de lezing zal nagegaan worden in welke mate deze
Argentijnse paus de Kerk wil hervormen of al
hervormd heeft (o.a. Vaticaanse Bank/IOR, de
Romeinse Curie, de Pauselijke Raden en de
congregaties). In het laatste deel bespreek
Zwaenepoel enkele tradities in Vaticaanstad en worden enkele misverstanden uitgelegd (bv. de
onfeilbaarheid van de paus, de rode schoenen van Benedictus XVI, etc.).
Toegang: 5 euro.
Organisatie i.s.m. de pastorale eenheid Sint-Donatianus van Brugge.
Dit wordt beslist een zeer interessante uiteenzetting; wees erbij!!
Download