Condoom geen juist middel tegen aids

advertisement
Paus: 'Condoom geen juist middel tegen aids'
11/06/05 DM
Volgens paus Benedictus XVI heeft de katholieke kerk
de bestrijding van de dodelijke ziekte aids volledig onder
controle. En daar zijn geen condooms voor nodig, aldus
de kerkvorst. De paus deed die uitspraken in een
toespraak voor Afrikaanse bisschoppen. "Condooms
gebruiken is geen juist middel om het hiv-virus in te
dijken", zei Benedictus. "De kerk staat sterk in de
strijd tegen aids omdat we de mensen aanleren wat
kuisheid en trouw betekenen." Hij voegde er expliciet aan toe dat het feit dat
de kerk geen condooms aanvaardt, geenszins het Afrikaanse continent schaadt.
"De traditionele leer van de katholieke Kerk heeft meermaals bewezen dat ze de
enige onfeilbare weg is om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan",
vervolgde de paus. "Wat ons zorgen baart, is dat het Afrikaanse volk bedreigd
wordt door echtscheidingen, abortussen, prostitutie en mensenhandel. De
mentaliteit rond anticonceptiemiddelen draagt bij tot een uiterst negatieve tendens
wat betreft de seksuele moraal."
Benedictus maande de Afrikaanse bisschoppen aan meteen de strijd tegen het hivvirus aan te vatten, want "de ziekte zaait niet alleen dood en verderf, maar vormt
ook een ernstige bedreiging voor de sociaal-economische stabiliteit van het
continent." De paus stelde dat het Vaticaan altijd een voorloper is geweest op het
vlak van preventie en behandeling van aids, en verwees naar zijn analoge toespraken
in Zuid-Afrika, Botswana, Swaziland, Namibië en Lesotho.
Met die uitlatingen bevestigt de paus het vermoeden dat hij de stricte ethische lijn
van zijn voorganger, de onlangs overleden Johannes Paulus II, wil voortzetten. Zijn
veeleer conservatieve standpunten omtrent abortus en homoseksualiteit roepen
vragen op bij de voorvechters van de strijd tegen aids. Ook wijlen Johannes Paulus
II oogste een storm van kritiek met zijn anti-condoomuitspraken. Tegenstanders
spraken van "een volledige negatie van een van de weinige methodes die kunnen
helpen om de onrustwekkend snel verspreidende ziekte te stoppen."
Download