Kruisweg van de Stilte

advertisement
Quiz
Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat een
traditionele kruisweg?
A. 7
B. 14
C. 12
D. 16
Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat de kruisweg
van de stilte?
A. 7
B. 12
C. 14
D. 16
Op welke dag wordt het Laatste Avondmaal
herdacht?
A. Aswoensdag
B. Witte donderdag
C. Goede vrijdag
D. Stille zaterdag
Wat deelt Jezus met zijn leerlingen tijdens het
Laatste Avondmaal?
A. Wijn en brood
B. Vissen en melk
C. Druiven en wijn
D. Vissen en brood
Wie van de 12 apostelen heeft Jezus verraden?
A. Thomas
B. Simon
C. Johannes
D. Judas
Op welke manier, of met welk gebaar, wordt Jezus
aangeduid door zijn verrader?
A. Met een schouderklop
B. Met een knuffel
C. Met een kus
D. Met een knipoog
Waarom wordt Jezus officieel veroordeeld?
A. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan namelijk
mensen genezen
B. Omdat hij zich voordoet als koning
C. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het aan de
armen te geven
D. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn invloed
over de mensen
Waarom wordt Jezus eigenlijk veroordeeld?
A. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het aan de
armen te geven
B. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn invloed
over de mensen
C. Omdat hij zich voordoet als koning
D. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan namelijk
mensen genezen
Door wie werd Jezus veroordeeld?
A. Door Simon
B. Door Judas
C. Door Pontius Pilatus
D. Door Barabbas
Wat kreeg Jezus op zijn hoofd gezet?
A. Een hoed
B. Een aureool (engelenkroontje)
C. Duivelsoren
D. Een doornenkroon
Wat deden ze Jezus nog aan tijdens zijn veroordeling
om hem extra te vernederen?
A. Een purperen kleed
B. Niets
C. Een rode mantel
D. Een harnas
Hoe heet de plaats waar Jezus gekruisigd werd?
A. Nazareth
B. Golgota
C. Rome
D. Betlehem
Wie helpt Jezus op de afbeelding
met het dragen van het kruis?
A. Simon Petrus
B. Pontius Pilatus
C. Johannes
D. Simon van Cyrene
Hoe wordt Jezus vastgemaakt aan het kruis?
A. Met nagels
B. Met ijzerdraad
C. Met lijm
D. Met gouden kettingen
Wie is Jezus’ trouwste vrouwelijke volgelinge, naast de
12 apostelen?
A. Maria
B. Jijzelf
C. Maria Magdalena
D. De echtgenote van Pontius Pilatus
Kijk goed naar deze afbeelding…
Wat staat er boven het kruis van Jezus?
A. HMJ (Heilige Man Jezus)
B. RIP (Rest in peace)
C. INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iodaeorum)
D. JERU (Jeruzalem)
Op welke dag in de Rooms Katholieke Kerk wordt de
verrijzenis van Jezus herdacht?
A. Aswoensdag
B. Kerstmis
C. Pasen
D. Allerheiligen
Wie is wie?
A. Barabbas
B. Maria Magdalena
C. Pilatus
D. Maria
E. Judas
F.
Simon van Cyrene
1. De moeder van Jezus
2. De gever van de kus
3. Persoon die zijn handen
in onschuld waste
4. Zijn trouwe volgeling(e)
5. Persoon die het kruis
heeft helpen dragen
6. Een moordenaar
Welke twee spreekwoorden of zegswijzen kennen
wij vandaag de dag nog die hun oorsprong vinden
in het lijdensverhaal van Jezus?
a. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
b. Over het water lopen.
c. Een Judaskus geven.
d. Opstaan uit de doden.
e. Een nagel aan het kruis zijn.
f. Als een lam naar de slachtbank gebracht worden.
g. Zijn handen in onschuld wassen.
Los de rebus op:
Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat een
traditionele kruisweg?
A. 7
B. 14
C. 12
D. 16
Een traditionele kruisweg bestaat uit 14 staties die
niet allemaal letterlijk voorkomen in de bijbel.
Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat de kruisweg
van de stilte?
A. 7
B. 12
C. 14
D. 16
De kruisweg van de stilte telt 2 afbeeldingen minder
dan een gewone kruisweg.
Op welke dag wordt het Laatste Avondmaal
herdacht?
A. Aswoensdag
B. Witte donderdag
C. Goede vrijdag
D. Stille zaterdag
Witte donderdag is de donderdag voor Pasen.
Het Laatste Avondmaal, statie 1 uit de Kruisweg van de stilte.
Wat deelt Jezus met zijn leerlingen tijdens het
Laatste Avondmaal?
A. Wijn en brood
B. Vissen en melk
C. Druiven en wijn
D. Vissen en brood
Hij symboliseerde met wijn en brood Zijn bloed en
Zijn lichaam. Op deze manier liet Hij iets achter
voor de mensen.
Wie van de 12 apostelen heeft Jezus verraden?
A. Thomas
B. Simon
C. Maria Magdalena
D. Judas
Judas verklikte Jezus’ naam bij de soldaten omdat hij
zich verraden voelde door Jezus.
Op welke manier, of met welk gebaar, wordt Jezus
aangeduid door zijn verrader?
A. Met een schouderklop
B. Met een knuffel
C. Met een kus
D. Met een knipoog
De soldaten vroegen Judas om hen een teken te
geven wie ze moesten opnemen. Judas zei dan dat
hij Hem een kus zou geven.
Waarom wordt Jezus officieel veroordeeld?
A. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan
namelijk mensen genezen
B. Omdat hij zich voordoet als koning
C. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het aan
de armen te geven
D. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn
invloed over de mensen
Hij sprak altijd over Zijn koninkrijk, maar
eigenlijk bedoelde Hij daar het koninkrijk van
Zijn vader mee, de hemel dus.
Waarom wordt Jezus eigenlijk veroordeeld?
A. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het
aan de armen te geven
B. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn
op zijn invloed over de mensen
C. Omdat hij zich voordoet als koning
D. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan
namelijk mensen genezen
Hij had veel volgelingen en daar hadden de
Joodse priesters schrik van. Ze dachten dat hij
meer populair zou worden dan henzelf.
Door wie werd Jezus veroordeeld?
A. Door Simon
B. Door Judas
C. Door Pontius Pilatus
D. Door Barabbas
Pontius Pilatus was de Romeinse heerser die
Jezus veroordeelde. Toch wist hij dat Jezus
onschuldig was.
Wat kreeg Jezus op zijn hoofd gezet?
A. Een hoed
B. Een aureool (engelenkroontje)
C. Duivelsoren
D. Een doornenkroon
Ze vlochten een kroon met lange, scherpe
doornen omdat Jezus de zogenaamde koning
was.
Wat deden ze Jezus nog aan tijdens zijn
veroordeling om hem extra te vernederen?
A. Een purperen kleed
B. Niets
C. Een rode mantel
D. Een harnas
Ze deden hem een purperen kleed aan, ook
omdat een koning dit had en omdat ze hem
wilde vernederen.
Hoe heet de plaats waar Jezus gekruisigd werd?
A. Nazareth
B. Golgota
C. Rome
D. Bethlehem
De berg Golgota was gelegen net buiten de muren
van Jeruzalem.
Wie helpt Jezus met het dragen van het kruis?
A. Simon Petrus
B. Pontius Pilatus
C. Johannes
D. Simon van Cyrene
Simon kon het lijden van Jezus niet aanzien dus
besloot hij om hem te helpen.
Hoe wordt Jezus vastgemaakt aan het kruis?
A. Met nagels
B. Met ijzerdraad
C. Met lijm
D. Met gouden kettingen
Eerst bonden ze Hem vast met een touw zodat Hij
zeker zou blijven hangen. Daarna nagelden ze Hem
vast.
Wie is Jezus’ trouwste vrouwelijke volgelinge, naast
de 12 apostelen?
A. Maria
B. Jijzelf
C. Maria Magdalena
D. De echtgenote van Pontius Pilatus
Maria Magdalena volgde Jezus op Zijn tochten.
Wat staat er boven het kruis van Jezus?
A. HMJ
B. RIP
C. INRI
D. JERU
Het opschrift INRI, Iesus Nazarenus, Rex Iodaeorum,
betekent Jezus van Nazareth, koning der Joden. Het
was de beschuldiging van zijn terdoodveroordeling.
Op welke dag in de Rooms Katholieke Kerk wordt de
verrijzenis van Jezus herdacht?
A. Aswoensdag
B. Kerstmis
C. Pasen
D. Allerheiligen
Jezus had gezegd dat hij na drie dagen weer levend
zou zijn. Met Pasen wordt Zijn verrijzenis herdacht.
Wie is wie?
A. Barabbas
B. Maria Magdalena
C. Pilatus
D. Maria
E. Judas
F.
Simon van Cyrene
6. Een moordenaar
4. Zijn trouwe volgeling(e)
3. Persoon die zijn handen
in onschuld waste
1. De moeder van Jezus
2. De gever van de kus
5. Persoon die het kruis
heeft helpen dragen
Welke twee spreekwoorden of zegswijzen kennen
wij vandaag de dag nog die hun oorsprong vinden
in het lijdensverhaal van Jezus?
a. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
b. Over het water lopen.
c. Een Judaskus geven.
d. Opstaan uit de doden.
e. Een nagel aan het kruis zijn.
f. Als een lam naar de slachtbank gebracht worden.
g. Zijn handen in onschuld wassen.
Los de rebus op:
Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden.
Download