Arbeid en energie

advertisement
Arbeid en energie
Hoofdstuk 6
Korte herhaling



Als op voorwerp een kracht werkt,
en voorwerp ondergaat
verplaatsing, dan levert kracht
arbeid op voorwerp.
Formule : W = FDs
Bovenstaande is alleen geldig voor :


Constante kracht
Kracht heeft zelfde zin en richting als
verplaatsing...
Kracht niet evenwijdig met verplaatsing




Alleen component
evenwijdig met
verplaatsing levert
arbeid.
W positief : kracht
levert arbeid op
voorwerp.
W negatief : kracht
ontrekt arbeid op
voorwerp.
Kracht loodrecht op
verplaatsing : geen
arbeid.
W  F cos   Dx
Waar lees je arbeid af in grafiek ?
Arbeid verricht door niet-constante
kracht
W   Fm,i Dxi
i
Arbeid verricht door niet constante
kracht.

De arbeid verricht
door een nietconstante kracht is
het oppervlak
onder het F,x
diagram.
xi
W   F ( x)dx
x0
Toepassing: arbeid verricht door veer
Energie



Energie van een voorwerp =
mogelijkheid van dat voorwerp om
arbeid te leveren op een ander
voorwerp.
Kinetische energie : energie die
voortkomt uit bewegingstoestand.
Potentiële energie : energie die
voortkomt uit positie.
Kinetische energie

Arbeid geleverd door resulterende kracht
op voorwerp is verschil in kinetische
energie.
1 2 1 2
W  mvB  mvA
2
2
Potentiële energie


Een voorwerp kan potentiële
energie bezitten als er een
conservatieve kracht inwerkt op het
voorwerp.
Een kracht is conservatief als de
arbeid verricht door die kracht
onafhankelijk is van de gevolgde
weg, enkel van begin en eindpunt.
Zwaartekracht is een conservatieve
kracht
Definitie potentiële energie




De potentiële energie van een voorwerp,
waarop conservatieve krachten inwerken,
in positie P ten opzichte van een
referentiepunt O, is de arbeid die
geleverd wordt door de conservatieve
krachten als het voorwerp verplaatst
wordt van P naar O.
In O is de potentiële energie 0 J.
Potentiële energie is relatief.
Arbeid door conservatieve krachten langs
gesloten circuit is 0 J.
Arbeid en potentiële energie

Het verschil in
potentiële energie
is de arbeid
verricht door de
conservatieve
krachten.
WConservatief  E p , A  E p , B
Behoud van energie (1)

Als er ENKEL conservatieve
krachten inwerken op voorwerp
geldt er :
Ek , A  E p , A  Ek , B  E p ,. B
Etotaal, A  Etotaal, B
Behoud van energie (2)

Werken er zowel conservatieve als nietconservatieve krachten in op voorwerp,
dan geldt er :
Ek , A  E p , A  Ek , B  E p ,. B  WNC
Etotaal, A  Etotaal, B  WNC
Download