Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Paragraaf 1 en 2

advertisement
Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Paragraaf 1 en 2
Paragraaf 1
Geladen voorwerp herken je aan:
1) Het voorwerp trekt andere voorwerpen aan.
2) Er kunnen vonkjes overspringen. Die kun je horen (als geknetter) en soms ook zien of voelen.
De ene soort lading noem je positief (+), de andere negatief(-).
Perspex staaf = +
Pvc-buis = Een niet geladen voorwerp bevat precies even voor positieve als negatieve lading. Dan is het
voorwerp neutraal.
Negatief geladen deeltjes kunnen overspringen van de pvc-buis naar de doek en andersom. Deze
deeltjes heten elektronen. Als je 2 bollen hebt (een – en een +) dan staat er spanning tussen die
bollen. Als je die 2 verbind met elkaar loopt er een stroom (maar heel kort dus het is een korte
spanningsbron). Je hebt 2 polen (+ en -).
Paragraaf 2
Bij elektrische apparaten die op batterijen werken, maak je bij het aanzetten een gesloten
stroomkring: de polen staan met elkaar in contact.
1 Ampère = 1 coulomb per seconde dus, 1 A = 1 C/s
Serie = (naast elkaar)
Parallelschakeling = (onder elkaar)
It = I1 = I2 = I3 = enz.
It = I1 + I2 + I3 + enz.
Door elk woonhuis is een netwerk van elektrisciteitsleidingen aangelegd: de huisinstallatie.
In de aardlekschkakelaar wordt de stroomsterkte in de aanvoerleiding voortdurend vergeleken met
de stroomsterkte in de afvoerleiding. Soms kan er overbelasting onstaan.
Fasedraad = bruin
Nuldraad = blauw
Schakeldraad = zwart
Aardedraad = geel-groen
Download