PSD-opdrachten bij de basisstructuur opeenvolging/sequentie

advertisement
PSD-opdrachten bij de basisstructuur opeenvolging/sequentie
1. Een
geheel
getal
inlezen
en tel 3
bij op.
schrijf "Geef een geheel getal"
lees GETAL
UITKOMST := GETAL + 3
schrijf "Ik tel er 3 bij op"
schrijf "De uitkomst is: ", UITKOMST
2. In naam
invoeren en
toon een
soort gelijk
boodschap
zoals:
“Hallo Jan”
3. 2 getallen
invoeren
en deze
optellen.
Afruk het
resultaat
op het
scherm.
schrijf "Wat is je voornaam?"
lees VOORNAAM
schrijf "Hallo ", VOORNAAM, "!"
schrijf "Geef een geheel getal"
lees Getal1
schrijf "Geef nog een geheel getal"
lees Getal2
UITKOMST := GETAL1 + GETAL2
schrijf "Ik tel de getallen op"
schrijf "De uitkomst is: ", UITKOMST
4. Naam, Achternaam, Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats
invoeren. En toon op het scherm het volgende, regel voor regel:
(Voor de duidelijkheid deze zijn sample data)
Op regel 1: “Lia Moesker”
Op regel 2: “Corrieweg 12”
Op regel 3: “1045 Den Haag”
schrijf "Geef je voornaam"
lees VOORNAAM
schrijf "Geef je achternaam"
lees ACHTERNAAM
schrijf "Geef de straatnaam"
lees STRAATNAAM
schrijf "Geef je huisnummer"
lees HUISNUMMER
schrijf "Geef je postcode"
lees POSTCODE
schrijf "Geef je woonplaats"
lees WOONPLAATS
schrijf VOORNAAM, " ", ACHTERNAAM
schrijf STRAATNAAM, " ", HUISNUMMER
schrijf POSTCODE, " ", WOONPLAATS
5. Een getal invoeren en zijn kwadraat bereken.
schrijf "Geef een geheel getal"
lees GETAL
KWADRAAT:= GETAL * GETAL
schrijf "Het kwadraat is: ", KWADRAAT
5. In bedrag invoeren in guldens en dit bedrag in euro’s omreken.
1 euro = 2.20371 Antilliaanse guldens waard.
schrijf "Geef een bedrag in guldens"
lees GULDENS
EURO:= GULDENS / 2.20371
schrijf "Ik reken het bedrag om in euro's"
schrijf "Dat is ", EURO, " euro's"
7.Een geheel getal invoeren, deze met 15 optellen, daarna vermenigvuldig deze
met 2 en trek van deze uitkomst 4 van af en vervolgens vermenigvuldig het
alweer maar nu met een half. Pak die uitkomst en trek het originele getal er van
af en druk het resultaat op het scherm.
schrijf "Geef een geheel getal"
lees GETAL
UITKOMST1 := 2*(GETAL + 15)
UITKOMST2 := 0.5*(UITKOMST1 -4)
UITKOMST3 := UITKOMST2 - GETAL
schrijf "De uitkomst is: ", UITKOMST3
8. Een temperatuur van Celsius naar Fahrenheid omrekenen.
Bijv. Celsius is nu 7.
Van Celsius naar Fahrenheid is dus:
1.8*7+32 = 44.6 graden Fahrenheid
schrijf "Geef de temperatuur in graden Celsius"
lees CELS
FAHR := 1.8*CELS + 32
schrijf "Deze temperatuur is: ", FAHR, " graden F"
PSD-opdrachten bij de basisstructuur herhaling/iteratie
9.
Drie getallen invoeren en deze samen optellen.
Maak gebruik van iteratie techniek.
schrijf "Wilt u 3 getallen invoeren?"
schrijf "dan zal ik ze optellen!"
TELLER:=0
SOM:=0
ZOLANG TELLER < 3
schrijf "Tik een getal in"
lees GETAL
TELLER := TELLER + 1
SOM := SOM + GETAL
schrijf "De som van de getallen is: ", SOM
10. Zes cijfers invoeren en hun gemiddelde bereken.
(Iteratie techniek gebruiken)
schrijf "Wilt u 6 cijfers invoeren?"
schrijf "dan zal ik het gemiddelde uitrekenen!"
TELLER:=0
SOM:=0
ZOLANG TELLER < 6
schrijf "Tik een cijfer in"
lees CIJFER
TELLER := TELLER + 1
SOM := SOM + CIJFER
schrijf "Het gemiddelde is: ", SOM/6
11.Voornaam invoeren en 3 keren een welkom boodschap laten tonen.
Bij Zolang voorwaarde mag je alleen “kleiner dan”-symbool (<) gebruiken
schrijf "Wat is je voornaam?"
lees VOORNAAM
TELLER := 0
ZOLANG TELLER < 3
TELLER := TELLER + 1
schrijf "Hallo ", VOORNAAM, "!"
12.
Een positief geheel getal inlezen en afdrukken. En vervolgens ga je elke
keer 1 stap achteruit. En resultaat elke keer blijven tonen. Deze iteratie hoef je
niet te stoppen/eindigen.
schrijf "Geef een positief geheel getal"
lees GETAL
schrijf GETAL
ZOLANG GETAL > 0
GETAL := GETAL - 1
schrijf GETAL
13. Bereken de tafel van 7 met iteratie techniek.
schrijf "Dit is de tafel van 7"
TELLER := 0
ZOLANG TELLER < 10
TELLER := TELLER + 1
schrijf TELLER, " x 7 = ", TELLER * 7
14. Getallen blijven invoeren en sommeren. Aan het eind moet je het resultaat op
het scherm tonen. Gebruik -1 als sluitgegeven.
schrijf "We gaan getallen optellen"
schrijf "Programma stopt bij invoer van -1"
TOTAAL := 0
schrijf "Geef een getal"
lees GETAL
ZOLANG GETAL <> -1
TOTAAL := TOTAAL + GETAL
schrijf "Geef een getal"
lees GETAL
schrijf "De som van de getallen is :", TOTAAL
15. Gemiddelde berekenen van oneindig aantal getallen. Op het scherm het
resultaat afdrukken. Gebruik -1 als sluitgegeven.
schrijf "We gaan het gemiddelde berekenen"
schrijf "Voer de cijfers na elkaar in"
schrijf "Voer -1 in als je klaar bent"
TOTAAL := 0
DELER := 0
schrijf "Voer een cijfer in"
lees CIJFER
ZOLANG CIJFER <> -1
TOTAAL := TOTAAL + CIJFER
DELER := DELER + 1
schrijf "Voer een cijfer in"
lees CIJFER
GEMIDDELDE := TOTAAL/DELER
schrijf "Het gemiddelde is: ", GEMIDDELDE
16. Schrijf een PSD die aan je buurman of buurvrouw een getal onder 10 vraagt.
Zodra men dit getal heeft geraden, toon een passende boodschap zoals “Goed
gedaan, getal geraden”. Anders toon een passende boodschap zoals “Fout,
probeer het nog eens! Raad een getal onder 10 a.u.b.”.
Je mag alleen de iteratie techniek toepassen, en geen enkele selectie opdracht.
schrijf "Raad een getal onder de 10"
lees GETAL
ZOLANG GETAL <> 7
schrijf "Fout, probeer het nog eens!"
schrijf "Raad een getal onder de 10"
lees GETAL
schrijf "Goed gedaan, getal geraden!"
17. Vijf getallen elke keer laten kwadrateren. Gebruik iteratie techniek met
“kleiner dan”-teken.
Ik wil een soort gelijke uitvoer zien:
UITVOER
Getal
0
1
2
3
4
Kwadraat
0
1
4
9
16
schrijf "Getal
", "Kwadraat"
TELLER := 0
ZOLANG TELLER < 5
TELLER := TELLER + 1
Kwadraat := TELLER * TELLER
schrijf TELLER,"
",
KWADRAAT
Download