Beste leerling - Wikiwijs Maken

advertisement
Beste leerling,
In deze brief vind je de licentie-informatie die je nodig hebt bij de installatie van de software
Coach 6 Studio MV Student (Getal en Ruimte).
Wat is Coach 6 Studio MV Student (Getal en Ruimte) NL?
Coach 6 Studio MV Student (Getal en Ruimte) is een studentversie van het softwarepakket
Coach 6, die speciaal is ontwikkeld voor de methode Getal en Ruimte van EPN.
Je mag deze software thuis installeren om ook daar te kunnen werken met Coach 6. Met
deze versie kun je videometen, modelleren en metingen analyseren. Het gebruik van deze
software is aan licentievoorwaarden gebonden. Zie onder.
Installatie van de software
Je vindt het programma in de map: Getal en Ruimte.
Om de software te installeren pak je het zip bestand uit in een map en dubbelklik je op het
bestand ‘setup.exe’.
Tijdens de installatie van de software heb je volgende licentiegegevens nodig:
Instituutsnaam: : Beta Partners
Licentiecode: 5eyxg3uv2xe55
Licentievoorwaarden
Dit is een licentie voor Coach 6 Studio MV Student (Getal en Ruimte), verder genoemd de
‘software’. Alle rechten op de software berusten bij de stichting CMA. Deze licentie geeft je
het recht de software thuis te gebruiken zolang je leerling bent van bovengenoemde school
en zolang de school werkt met de methode ‘Getal en Ruimte’. Het gebruik van deze software
mag niet commercieel van aard zijn. Verspreiding van de software of de licentie-informatie
aan derden is niet toegestaan. Door de software te downloaden ga je akkoord met deze
voorwaarden. Succes bij het gebruik van Coach 6 Studio MV Student (Getal en Ruimte)!
Download