Professionals in de zorg Werkt u al samen met

advertisement
Professionals in de zorg
Werkt u al samen met mantelzorgers?
Naast (bijna) elke patiënt waar u voor zorgt staat een mantelzorger. Als
zorgprofessional wilt u uw patienten optimale zorg geven. Dat geldt ook
voor de mantelzorgers van uw patient. Een goede samenwerking helpt
daarbij. Mezzo zet tips en adviezen en de meerwaarde van het samenwerken met mantelzorgers voor u op een rij.
Wat is mantelzorg?
1 op de 5 Nederlanders zorgt langdurig en intensief voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon
uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn
maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben
met degene voor wie zij zorgen. Ze kennen uw patiënt als
geen ander en nemen thuis de zorg voor een belangrijk deel
op zich.
Samenwerking wordt steeds belangrijker
Door demografische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen blijven mensen langer thuis wonen en wordt de
opnameduur steeds korter. Zoals staatssecretaris van Rijn
van VWS zegt: `Informele ondersteuning en zorg raakt iedereen. Op enig moment in het leven worden mensen geconfronteerd met naasten die hulp nodig hebben of zijn ze zelf
hulpbehoevend´. Dit betekent dat de rol van de mantelzorger
steeds groter wordt. Hierdoor komt u in het ziekenhuis vaker
met hen in contact. Een goede samenwerking met mantelzorgers wordt dus steeds belangrijker.
Betrek mantelzorgers bij de zorg voor uw patiënt
Voor de patiënt is het prettig dat er een vertrouwd persoon
aanwezig is bij een bezoek of opnameperiode in het ziekenhuis. Zo is de mantelzorger ook op de hoogte van het
ziektebeeld, de behandeling en het medicatiegebruik. Zij
zijn een grote steun voor uw patient in moeilijke situaties.
Vaak heeft de mantelzorger ook behoefte aan informatie
over het ziektebeeld, instructies over de wijze van verplegen, verzorgen en begeleiden. En wil geïnformeerd worden
over een juiste wijze van toedienen van medicatie. Daarmee
zijn mantelzorgers voor u van grote waarde. Mantelzorgers
zijn uw partners in de zorg. U kunt hun ervaring en kennis
gebruiken om uw zorg en begeleiding goed af te stemmen
op uw patiënt. Zijn er knelpunten, dan weten mantelzorgers
soms direct waar dat aan ligt. Dat helpt u om die knelpunten
op te lossen.
Aandacht voor mantelzorgers
Opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als de mantelzorger. Zij moeten
een groot deel van de eigen regie en zorg uit handen geven.
Sommige mantelzorgers zijn moe doordat zij in de periode
voorafgaand aan de opname intensief hebben gezorgd voor
hun naaste. Zij kunnen zich dan zorgen maken hoe het straks
gaat als hun naaste ontslag krijgt. Het is daarom goed om
aandacht te hebben voor gevoelens van angst, onzekerheid
en stress bij mantelzorgers en alert te zijn op signalen van
overbelasting. Bied een luisterend oor en maak ze wegwijs
in de wereld van zorg.
Ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers
Door aandacht te hebben voor mantelzorgers en hen te
betrekken bij de zorg helpt u ze enorm. Maar er zijn op andere vlakken ook vormen van mantelzorgondesteuning. De
organisatie voor mantelzorgondersteuning in de woonplaats
van de mantelzorger kan hen daar alles over vertellen.
Deze organisaties zijn te vinden via www.mezzo.nl/steunpuntmantelzorg. Ook Mezzo biedt op verschillende fronten
hulp, steun en advies. U kunt bijvoorbeeld verwijzen naar de
Mezzo Mantelzorglijn 0900 2020 496 en naar www.mezzo.nl.
Voorbereiding op ontslag
Het is voor mantelzorgers belangrijk om te weten wat zij
kunnen verwachten na ontslag van hun naaste. Zorg dat
voor de mantelzorger duidelijk is wie wat regelt en met
wie de mantelzorger hierover in gesprek kan gaan. Als de
afdeling en het transferbureau de taken goed verdeeld
hebben en aansluiten bij de wensen en behoeften van de
patiënt èn de mantelzorger, bespaard dat de mantelzorger
een hoop geregel en gedoe.
Ook het inzetten van (aanvullende) informele hulp door
bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties of lokale hulpdiensten,
kan mantelzorgers in de thuissituatie helpen en geeft hen
het gevoel er niet alleen voor te staan.
Doe de test en ontdek hoe u samenwerkt
met mantelzorgers
60% van de verpleegkundigen en verzorgenden gaat in
gesprek met mantelzorgers. 40% nog te weinig of helemaal
niet, terwijl een goed samenspel met mantelzorgers in de
toekomst steeds belangrijker wordt en het álle partijen
veel oplevert! Het is dus belangrijk om met mantelzorgers
in gesprek te gaan, naar hen te luisteren en ook uw eigen
inzichten met hen te delen. Wilt u meer inzicht krijgen in
uw samenwerking met mantelzorgers? Doe dan de test op
www.mezzo.nl/zorgprofessional.
Bent u net als 1 op de 4 een
werkende mantelzorger?
Misschien bent u wel zelf mantelzorger? En moet u net
als 1 op de 4 werknemers in de ziekenhuissector werk
combineren met de zorg voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende naaste? De stichting
Werk&Mantelzorg biedt informatie, oplossingen, tips en tools
voor werkgevers én werknemers om bij te dragen aan een
mantelzorgvriendelijke werkomgeving.
Kijk op www.werkenmantelzorg.nl. Kosteloos advies? Mail:
[email protected] of bel: 06-45108449.
Meer informatie
Voor meer informatie over mantelzorg verwijzen wij u
door naar www.mezzo.nl. Voor specifieke vragen over het
samenspel met mantelzorgers kunt u contact opnemen met
Henriette van Gils, beleidsmedewerker bij Mezzo:
[email protected] of 030-7606022
Contact Mezzo
Mezzo
Mezzo Mantelzorglijn
030 659 22 23
0900-2020496 (10 ct/mp)
[email protected]@mezzo.nl
mezzo.nl
Download