Zinja?Ja!-netwerk - VAC Leuven - Bestuurszaken

advertisement
Z
I
N
N
I
A
WELKOM op het 9de Zin?Ja!-netwerk
aan 180 ingeschreven deelnemers
en 30 begeleiders
Door: Peter Rabaey
Administrateur-generaal AgO
OPEN
COMMUNICATIE
Met je
leidinggevende
Met je
collega’s
Met jezelf
 VERTROUWEN
Zin?Ja!-netwerk is:






Inspirerend, lerend netwerk
Van, voor en door personeelsleden
Levens- en werkervaring uitwisselen
Energie, Energiegevers en Inspiratie vergaren
Denk-, Doe- en Inspiratiesessies
Zin in Zinvol werk realiseren
Communicatie via:
- Website : http://overheid.vlaanderen.be/zinja-netwerk
- Yammer-bericht op www.yammer.com/zinja-netwerk
- Twitter-bericht aan: #ZinJaNetwerk
- e-mail aan: [email protected]
Situering Zin?Ja!-netwerk
Modern HR-beleid: Retentiebeleid
spoor “inzetbaarheid”
http://overheid.vlaanderen.be/gemotiveerd-aan-het-werk-blijven
3 projecten:

Inspiratiebox: http://overheid.vlaanderen.be/inspiratieboxgemotiveerd-aan-het-werk-blijven

Bevraging ervaren werknemers
http://overheid.vlaanderen.be/bevragingretentiemaatregelen-bij-45-werknemers
Meest motiverende maatregel: Telewerken

Zin?Ja!-netwerk in Consciencegebouw editie 9
http://overheid.vlaanderen.be/zinja-netwerk
Verslag en foto’s van vandaag op de website
Inspiratiebox
Gemotiveerd aan het werk blijven
- http://www.bestuurszaken.be/retentiebeleid
-
Thema’s Zin?Ja!-netwerk sessies:
Groepssessies





Werk
Welzijn
Leiderschap
Diversiteit
IT – digitale werking / het nieuwe werken
Individuele sessies

1-1 gesprek
NIEUW: Ronde Tafels
NIEUW: Ronde Tafels
Door: Kristel Gevaert, administrateur-generaal Zorginspectie
Ronde Tafels: toelichting: vm
Thema’s:
Ronde 1: Welzijn: sponsor Kristel Gevaert
Ronde 2: Loopbaan en werk:
sponsor Guy Janssens

Voormiddag: voorbereiden voorstellen rond beide
thema’s
Ronde Tafels: toelichting: nm
15u15: auditorium:
Toelichting
voorstellen
- Aftoetsing met
deelnemers Zin?Ja!
Moderator: Eddy
Storms
-
Attentie voor alle
aanwezige
deelnemers.
-
5 boeken te
winnen:
-
Muzikale netwerking
16u – 18u: Restaurant
DJ: Erwin Vloebergh
5 INFO-standen - Restaurant / Cafetaria

Sociale dienst (www2.vlaanderen.be/socialedienst/)

GDPB Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming – Welzijn
(http://overheid.vlaanderen.be/welzijn-op-het-werk)

Vorming en Ontwikkeling
(http://overheid.vlaanderen.be/vormingsweb)

Loopbaanmogelijkheden (http://overheid.vlaanderen.be/loopbaanmogelijkhedenbij-de-vlaamse-overheid)

Diversiteit http://intranet.vonet.be/diversiteit)

Zin?Ja!-netwerk
(http://overheid.vlaanderen.be/zinja-netwerk)
Zinnia : 1ste bloem in de ruimte
NASA astronaut Scott Kelly :
oranje zinnia in bloei aan boord van het International Space Station
op Jan. 16, 2016, 400 km boven de aarde.
zie: http://www.space.com/31687-zinnia-not-first-flower-inspace.html#sthash.h5at4P53.dpuf
Netwerksessies - praktisch
Badge
- Naam, entiteit
- Voor elke ronde jouw lokaal: gebouw (letter C of F), toren,
verdieping (A, B of C), lokaal-nr
*Sessies gaan door in Conscience (C) of Ferraris (F).
Sessies = 75 min
- Ronde 1 : VM: 10 u – 11.15 u
Pauze = 30 min : Cafetaria Conscience
- Ronde 2 : M: 11u45 – 13 u
Lunch : 13u tot 14 u : Cafetaria Conscience
- Ronde 3 : NM: 14 u – 15.15 u
- Plenaire slotsessie : 15u15 : Auditorium Conscience
Netwerking vanaf 16 u : Restaurant
*Foto’s – zelf melden indien niet gewenst
*Zelfbediening - alles zelf afruimen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Sessies ronde 1: 10u – 11.15 u
Feedback geven (voor leidinggevenden): Chris Gadeyne (Ag0)
NIEUW ‘Aan de slag met de vier waarden: wat betekenen openheid, daadkracht,
vertrouwen en wendbaarheid voor mij en mijn job: Silke Smekens (AgO)
Ik kies voor mijn talent: Hilde Robbeets (AgO)
Blijven werken aan je ontwikkeling: Sandra Lauf (AgO)
Loopbaanvragen – Mobiliteit binnen de Vlaamse overheid: Samira Van Lommel (R&S
AgO) en Marina Vanwingh (R&S AgO)
NIEUW Bouw aan je veerkracht: Pieter Detombe (GDPB)
Mindful werken voor leidinggevenden en/of HR: Greta Roels (aBB)
Mindfulness, iets voor jou? Satprem Van Huyck (VAPH)
NIEUW Introductieworkshop TRE: Sabrina Heymans RWO
NIEUW Aan de slag met een generatiebril,: Lyubayeva Alona (AgO)
NIEUW Bezoek aan Tour en taxis: Trees Verhoogen en Karen Calcoen (HFB)
Een luisterend oor: loopbaancoaching: Chantal Smits (AgO)
sociale dienst: Els Geebelen (AgO)
NIEUW Ronde Tafel rond welzijn: Jessy Van Dousselaere (AgO) en Kristel Gevaert
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Sessies ronde 2: 11.45 – 13 u
Leidinggeven aan telewerkers (alleen voor leidinggevenden): Joke Pillet en Patricia
Van Reet (OND)
NIEUW ‘Aan de slag met de vier waarden: wat betekenen openheid, daadkracht,
vertrouwen en wendbaarheid voor mij en mijn job? Silke Smekens (AgO)
Ik kies voor mijn talent Hilde Robbeets (AgO)
NIEUW Mentorship - mijn rol als mentor of coach: Ilse Deceuninck (AgO)
Maak werk van je werk ! Gerda Vandendries (ex-VRT)
Actieplan welzijnsbeleid: Jessy Van Dousselaere (AgO)
Sociale Dienst: Els Geebelen en Ingrid Verschueren (AgO)
Mindful werken voor medewerkers Greta Roels (KB)
NIEUW Introductieworkshop TRE: Sabrina Heymans RWO
Werken met sociale media: Jasper Van Biesen (OND)
NIEUW Bezoek aan Tour en taxis: Trees Verhoogen en Karen Calcoen (hFB)
Een luisterend oor: loopbaancoaching (AgO)
sociale dienst met een maatschappelijk assistent (AgO)
NIEUW Ronde Tafel rond loopbaan: Samira Van Lommel (R&S AgO), Vanwingh Marina
(R&S AgO) en Guy Janssens
Werksessies
ronde
3:
14
u
–
15.15
u
o Leidinggeven aan telewerkers (alleen voor leidinggevenden): Joke Pillet
o
o
o
o
o
o
o
o
en Patricia Van Reet (OND)
NIEUW ‘Aan de slag met de vier waarden: wat betekenen open-heid,
daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid voor mij en mijn job? Silke
Smekens (AgO)
Maak werk van je werk ! Gerda Vandendries (ex-VRT)
Sociale Dienst: Els Geebelen en Ingrid Verschueren (AgO)
Mindful werken voor medewerkers: Greta Roels (KB)
NIEUW Introductieworkshop TRE: Sabrina Heymans RWO
Werken met sociale media: Jasper Van Biesen (OND)
NIEUW Bezoek aan Tour en taxis: Trees Verhoogen en Karen Calcoen
(hFB)
Een luisterend oor: loopbaancoaching: (AgO)
sociale dienst: maatschappelijk assistent (AgO)
YAMMER
Wie lid wilt worden van Yammer Zin?Ja!-netwerk
o https://www.yammer.com/zinja-netwerk/users
Download