1 - Spel en Sport De Ronde Venen

advertisement
Algemene informatie over de Stichting Spel en Sport De Ronde Venen
Het is algemeen bekend dat de gezondheid van ouderen in de samenleving wordt bevorderd
door beweging en sociale kontakten. Een betere gezondheid heeft een positief effect op de
kwaliteit van het leven en op de kosten van de gezondheidszorg. Het grootste effect wordt
bereikt wanneer mensen gedurende hun leven steeds actief blijven.
In dit maatschappelijk domein speelt Spel en Sport de Ronde Venen een belangrijke rol.
Zodra de inwoners van de gemeente De Ronde Venen zich door hun leeftijd of conditie niet
meer willen of kunnen aansluiten bij reguliere sportverenigingen, is het aanbod van de Spel
en Sport de Ronde Venen er om continuïteit te bieden aan het bewegen en om allerlei
gezondheidsklachten te voorkomen of uit te stellen. Daarbij kunnen de deelnemers kiezen uit
diverse mogelijkheden. Iedere spel- en sportgroep heeft een eigen ‘fitheidsklasse’: fit, fitter of
fitst.
Het aanbod houdt meer in dan het werken aan een gezond lichaam. De groepslessen zijn
geschoeid op de leest van MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen). Dat houdt in dat de
lesvormen niet gericht zijn op het promoten van een bepaalde sport of het leveren van een
maximale prestatie maar gericht zijn op gezond ouder worden, zelfredzaamheid en sociale
vitaliteit. Met andere woorden: gelukkig oud worden. Hiervoor zijn docenten speciaal
opgeleid en zij worden provinciaal bijgeschoold.
Onze missie is om zoveel mogelijk Ronde Veners van rond de 50 jaar en ouder te stimuleren
om mee te doen en dat tot op hoge leeftijd voort te zetten. Momenteel hebben we meer dan
600 deelnemers. Daarvoor hebben we in alle kernen van de gemeente (behalve Abcoude)
activiteiten, die we proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Daarbij is
laagdrempeligheid een belangrijke factor. Gezien de toenemende vergrijzing in onze
gemeente valt er nog een grote slag te slaan om onze ambitie waar te maken.
Wij hebben met onze activiteiten grote betekenis voor inwoners van de Ronde Venen m.b.t.
het plezierig bewegen, maar zeker ook als het gaat om vitaliteit, valpreventie,
zelfredzaamheid, eenzaamheidsbestrijding en voor mensen met een chronische ziekte, een
lichte beperking, depressieve klachten of geheugenproblemen.
Pagina 1
Spel en Sport de Ronde Venen wordt geleid en ondersteund door ca. 50 vrijwilligers. We
hebben 4 docenten in dienst en met 8 docenten een overeenkomst van opdracht.
De Inkomsten bestaan uit deelnemersgelden (contributies) en subsidie van de gemeente. De
uitgaven hebben betrekking op zaalhuur, docenten en materialen. Hiermee worden de
primaire activiteiten uitgevoerd, nl de groepslessen aan de deelnemers, en de vaste kosten
voor administratie en begeleiding door de vrijwilligers.
De secundaire activiteiten zoals voor Public Relations en de vrijwilligers worden zo veel
mogelijk gefund uit bijdragen van sponsors en donateurs.
De relatie met de Gemeente De Ronde Venen is goed. Bij bijzondere projecten zoals Juni
Beweegt speelt de stichting een belangrijke rol. Deze samenwerking heeft een positieve
invloed op het aantal deelnemers.
Pagina 2
Download