`s – “Vaak weten mensen zelf heel goed wat nodi bedoeld”, zegt

advertisement
Tweede ronde doe-budgetten voor leefbaarheid
’s-Hertogenbosch, 21 september 2015 – Kleine projecten die de leefbaarheid in een
dorp, wijk of kern versterken, kunnen een subsidie-aanvraag indienen voor de
tweede ronde van de doe-budgetten. Die is tot 15 oktober opengesteld.
Met de doe-budgetten wil de provincie kleine initiatieven steunen, die anders vaak niet van de grond
komen. Projecten van inwoners zelf, die zonder financiële steun eigenlijk niet mogelijk zijn.
Voor een project kan maximaal de helft subsidie (met een maximum van 5000 euro) worden
gegeven. Net als bij de eerste ronde, worden de projecten ook beoordeeld door andere indieners.
Daarmee kunnen ze hun kennis delen en leren van elkaar.
Goede ideeën
“Vaak weten mensen zelf heel goed wat nodig is om hun omgeving te verbeteren. Dat zijn plannen
die niet eens zo veel geld kosten en heel goed zijn voor de leefbaarheid. Daar is deze regeling voor
bedoeld”, zegt gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur).
In de eerste ronde zijn 140 aanvragen ingediend, waarvan er ruim vijftig subsidie hebben gekregen.
“Dat geeft heel mooi aan hoe zeer Brabanders bereid zijn om zelf aan de slag te gaan voor hun
eigen leefomgeving. Met deze regeling, ondersteunen we initiatieven die heel dicht bij mensen staan”,
aldus de gedeputeerde.
Evaluatie
Voor de tweede ronde is 195.000 euro beschikbaar. In december wordt bekend welke projecten een
subsidie krijgen. Na deze ronde worden de doe-budgetten geëvalueerd. Op basis daarvan wordt
bekeken of er nog volgende tranches komen.
Download