Spelregels IT-governance game

advertisement
Spelregels IT-governance game
het spel wordt gespeeld
•
door 3 a 4 business units (BU's) ieder bestaande uit een of meer spelers
•
in rondes
–
•
bestaande uit 4 stappen
op 2 borden
–
–
bouwbord
opbrengstbord
doel van het spel
•
een BU kan opbrengsten genereren door voor een opbrengstgebied een (ICT-)
systeem te bouwen
–
•
•
bouwen kan in 3 snelheden
de opbrengsten van een opbrengstgebied worden verdeeld tussen de aanwezige
BU's
winnaar is die BU die de meeste opbrengsten genereert
verloop van het spel
•
voorbereiding
–
–
–
–
•
de BU's vormen zich
de spelleider deelt uitgangsposities toe
de BU's starten met ieder een kapitaal van 100
de eerste ronde spelen de BU's aan de hand van aanwijzingen van de spelleiding om aan het
spel te wennen
spelen van het spel
–
–
aan het begin van iedere ronde speelt de spelleider een (r)evolutiekaart
aan het eind van iedere ronde wordt de besluitvorming gedurende die ronde geevalueerd mbv
een vragenformulier
Spelregels IT-governance game
stap 1: projecten starten
•
in deze stap kunnen BU's besluiten een of meer van de volgende projecten te
starten
–
nieuwbouw van een systeem voor een opbrengstgebied waar zij nog niet actief is, dat kan
met een van drie snelheden
•
•
•
–
–
•
•
•
verdediging
aanval
anticipatie
vernieuwing van een bestaand systeem (naar het begin van haar levenscyclus)
verlagen van onderhoudskosten door migratie
de organisatie kan maximaal 2 a 3 projecten tegelijk starten
de organisatie kan maximaal 5 a 6 projecten tegelijk draaien
BU's doen dit door het simultaan plaatsen van
–
–
een pion in de rij 'bouw'
een opbrengstfiche (ondersteboven)
•
•
nieuwbouw: in een van de rijen 'verdediging', 'aanval' of 'anticipatie'
vernieuwing of migratie: in de rij 'vernieuwing' resp. 'migratie'
stap 2: projecten financieren
•
in deze stap dienen de BU's projecten te financieren
•
als een project niet gefinancierd wordt schuift de pion 1 rij naar boven
•
projecten die omhoogschuiven boven de 'bouw'rij worden gekilled
•
het aantal rondes en de kosten per ronde hangen van het soort project af:
•
•
•
soort project
aantal rondes
kosten per ronde
migratie
1
40
vernieuwing
2
20
verdediging
3
30
aanval
4
20
anticipatie
5
20
als een project gefinancierd wordt schuift de pion 1, 2 of 3 rijen naar beneden
totaal aantal rijen
totale kosten voor deze ronde
1
1 x kosten per ronde
2
3 x kosten per ronde
3
5 x kosten per ronde
de gehele organisatie kan maximaal 8 verschuivingen uitvoeren
vervolg stap 2 zoz
Spelregels IT-governance game
vervolg stap 2
•
als een project voltooid is
–
nieuwbouw: de pion wordt van het bouwbord naar de groene kolom van het betreffende
opbrengstgebied op het opbrengstbord verplaatst
•
•
–
–
•
verdediging of aanval: bovenin het opbrengstgebied
anticipatie: onderin het opbrengstgebied
vernieuwing: de pion op het betreffende opbrengstgebied wordt naar de groene kolom van
zijn opbrengstgebied verplaatst
migratie: de pion op het betreffende opbrengstgebied wordt van boven naar onder in het
opbrengstgebied verplaatst
degene die als eerste een opbrengstgebied verovert krijgt een first-mover bonus
van 50
stap 3: onderhoud plegen
•
alle systemen op het opbrengstbord schuiven 1 plaatsje naar rechts onder betaling
van onderhoud, berekend als de som van 2 componenten
–
–
de onderhoudskosten van het systeem zelf: 10
extra kosten vanwege koppelingen met andere systemen, nl:
•
•
•
•
(het aantal systemen boven) in het kwadraat
(ver)nieuw(d)e systemen (in de groene kolom) hoeven nog geen onderhoud te
betalen
(voor alle andere systemen geldt:) als geen onderhoud betaald wordt wordt het
systeem van het opbrengstbord verwijderd
als een systeem aan het einde van zijn levenscyclus was (en dus niet vernieuwd is)
wordt het van het opbrengstbord verwijderd
stap 4: opbrengsten berekenen
•
alle opbrengstgebieden genereren 100
•
die verdeeld wordt volgens de sleutel berekend door de applicatie, grosso modo
–
business
•
•
–
vergelijk dit met de dynamiek van de ICT:
•
•
•
als je sneller op een opbrengstgebied komt verdien je meer (first mover principe)
als je op meer opbrengstgebieden vertegenwoordigd bent verdien je meer
anticiperen kost meer tijd
voor jouw systemen moet je meer onderhoud betalen vanwege andere systemen in de
organisatie (eigen of andere BU's) die quick & dirty gebouwd zijn
ieder operationeel systeem genereert naar rato opbrengst
Download