Discriminatie-onderzoek: aan de slag met de uitkomsten!

advertisement
Discriminatie-onderzoek:
aan de slag met de uitkomsten!
Expertmeeting
voor professionals, werkzaam bij de (lokale) overheid
Maandag 18 mei in het Anne Frank Huis
9.30
Inloop met koffie/thee
10.00
Opening
Anne Frank Stichting
10.15
Parallelle sessies: ronde 1
Keuze uit een van de volgende vier presentaties:
Wat zien docenten aan antisemitisme en
moslimdiscriminatie op school?
Antisemitisme en moslimdiscriminatie in het
voortgezet onderwijs
Panteia: Suzanne Bouma & Lennart de Ruig
Hoe gaan mensen om met een
discriminatie-ervaring?
Discriminatie-ervaringen in Nederland &
omgaan met discriminatie
SCP: Iris Andriessen
Waar halen jongeren hun antisemitische
denkbeelden vandaan?
Triggerfactoren antisemitisme
Anne Frank Stichting: Willem Wagenaar
Hoe kan je een completer beeld krijgen van
discriminatieproblematiek in de regio?
Inventarisatie en signaalfunctie van het
Kenniscentrum Rotterdam.
Art.1/Radar: Gregor Walz
11.30
Koffiepauze
11.45
Parallelle sessies: ronde 2
Zie ronde 1
13.00
Lunch
13.30
Uitwisseling
In werkgroepjes discussiëren over de onderzoeksuitkomsten: Waar zouden we als (lokale)
overheid op in kunnen spelen? Aan wat voor concrete (beleids-)initiatieven denk je? Wat is
daarbij de specifieke rol van de gemeente, rijksoverheid, politie, ADV’s en/of NGO’s?
15.00
Afsluiting
Anne Frank Stichting
15.30
Museumbezoek
(optioneel)
Download