Bijwoorden van tijd

advertisement
Chapter 5
Hit the road
Grammar
Stepping Stones 2 kgt
Bijwoorden van tijd geven aan hoe vaak iets gebeurt.
always – altijd
never – nooit
often – vaak
regularly – regelmatig
I’m seldom late for school.
He never goes to bed early.
They often eat macaroni.
mostly – meestal
seldom – zelden
sometimes – soms
usually – gewoonlijk
• Bijwoorden van tijd staan voor het werkwoord.
He never goes to bed early.
They often eat macaroni.
• Maar, ze staan achter een vorm van to be (am, are, is, was, were)
I am seldom late for school.
She is never on time.
• Bij meerdere werkwoorden in de zin komt het bijwoord na
het eerste werkwoord.
They have never been to Disneyland.
We will always remember that story.
Now show what you know!
(maak zinnen met bijwoorden van tijd)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
We – go to – that restaurant. (zelden)
I – would – say – that! (nooit)
Carla – goes to – that shop. (meestal)
She – is – shouting at – her dog. (altijd)
They – are – very good – at painting. (gewoonlijk)
We – work out – together. (vaak)
I – go to – the sauna. (regelmatig)
He – can – be – very funny. (soms)
Download