Einstein en golf

advertisement
AOC News
kopij 2003 / 4
EINSTEIN EN GOLF
We zijn met "de mannen" in Wales. We logeren in Conwy en komen ook wel in de bekende
badplaats Llandudno
Llandudno: is daarover niet geschreven door de befaamde Engels-Amerikaanse travel writer
Bill Bryson? Jazeker: op de luchthaven van Liverpool (John Lennon Airport, hoe verzin je
het) heeft Bryson zelfs zijn eigen boekenkast, zo populair is hij. In Notes From a Small Island
logeert Bryson in Llandudno in een goedkope bed & breakfast tussen de plastic lakens.
Zijn allernieuwste pil ligt er ook: A Short History of Nearly Everything. Zo short is het niet,
de hardcover telt 515 pp. Het is fantastisch. Waar gaat het over? Over alles wat er na uw
eindexamen is gebeurd in de scheikunde, natuurkunde, biologie en aanverwante vakken
(astrofysica, geofysica, geochemie). Dat klinkt saai, maar is het allerminst. Wilt u lezen over
elektronen met upspin en downspin? Nou dan. En is het juist dat de zwaartekracht geen kracht
is maar een verstoring van spacetime (space and time)?
Prachtige alinea's over de Italiaanse prins De Broglie. En dan een passage over Einstein
(zelve):
"Almost at once his theories (...) developed a reputation for being impossible (...) to grasp.
Matters were not helped (...) when The New York Times decided to do a story, and – for
reasons that can never fail to excite wonder – sent the paper's golfing correspondent, one
Henry Crouch to conduct the interview. Crouch was hopelessly out of his depth, and got
nearly everything wrong."
Ieder z'n vak.
Bart Veldkamp
Download