Karlien Verstegen

advertisement
PICUM Nieuwsbrief
April 2006
Afgewerkt op 6 april 2006
Deze nieuwsbrief richt zich op actualiteit en politieke ontwikkelingen inzake sociale basisrechten van mensen
zonder papieren in Europa. De nieuwsbrief is beschikbaar als Word-document en op www.picum.org in de
volgende talen: Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Frans, Italiaans en Portugees. Gelieve deze nieuwsbrief ruim
te verspreiden.
Wilt u bijdragen aan een humaan beleid dat respect opbrengt voor de
universele rechten van mensen zonder papieren?
ONDERSTEUN PICUM FINANCIEEL
Dankzij uw bijdrage kunnen wij de strijd tegen de marginalisering en de uitbuiting van mensen zonder papieren
voortzetten.
U kan uw eenmalige of periodieke gift aan PICUM overmaken op het rekeningnummer 001-3666785-67
(Fortisbank, Schepdaal (B), IBAN: BE93 001366678567). Gelieve uw naam en adres te vermelden, en
de mededeling “gift”.
DANK U !
Index
1. Dood aan de grens
2. Nieuws van EU-lidstaten + Zwitserland + VS
3. Ontwikkelingen in het Europees Beleid
4. Aankondigingen
5. Publicaties
6. Overige
1. Dood aan de grens

Bij het eilandje Oinousses, dicht bij Chios (Griekenland), verdronk op 19 februari een immigrant en
werden vijf anderen opgepakt nadat hun opblaasbare sloep 30 meter voor de kust zonk. De 25jarige Afghaan kon niet zwemmen en zijn companen waren niet in staat hem te helpen. Een
patrouilleboot vond het lichaam van de man later ongeveer 300 meter voor de kust. De vijf
overlevers vertelden de politie dat zij van de Turkse kust vertrokken waren voor de oversteek naar
Griekenland. (Kathimerini, 20 februari).
PICUM Nieuwsbrief April 2006

Het lichaam van een ongeïdentificeerde migrantenvrouw, die blijkbaar probeerde de GrieksBulgaarse grens te voet over te steken en stierf ten gevolge van blootstelling aan extreme kou,
werd gevonden op de berg Falakron. (Kathimerini, 16 februari).

Bij een incident waarvan de preciese omstandigheden onduidelijk blijven raakte op 13 februari in
Patras (Griekenland) een 15-jaar oude Afghaan gewond en stierf zijn 16-jaar oude neef. Volgens
een aantal Afghaanse migranten die in een kamp bij de haven leven werd de jongen door leden van
de kustwacht geslagen toen hij probeerde een vrachtwagen binnen te glippen die aan boord zou
gaan van een ferry naar Italië. Volgens de getuigen zou de 16-jarige jongen in shock gegaan zijn
toen hij zag hoe zijn neef geslagen werd. De Griekse havenautoriteiten verwierpen de aanklachten
en zeiden dat de jongen zijn verwondingen had opgelopen door van enkele hekken af te springen
gedurende de achtervolging. (Kathimerini, Rizospastis, Traffic, Ta Nea, Eleftherotypia, Ethnos,
Rizospastis, 15 februari / Ethnos, Rizospastis, Avgi, 16 februari; Eleftherotypia, Chora, Epohi, 21
februari)

Honderden mensen zonder papieren blijven vanuit Mauretanië arriveren op de Canarische
Eilanden. Mr Ahmed Ould Haya, Directeur van het Rode Kruis in Mauretanië, zei dat de voorbije
maanden meer dan 1.200 mensen gestorven zijn terwijl ze probeerden de Spaanse eilandengroep
te bereiken. De migranten, meestal jonge Afrikanen uit de regio bezuiden de Sahara, lopen grote
risico’s lopen omdat bijna 40% van de kleine boten die de oversteek maken vanuit Mauritanië naar
de Canarische Eilanden schipbreuk leiden. (Zie ook de secties over “Spanje” en “Europese
beleidsontwikkelingen” in deze nieuwsbrief voor gerelateerde nieuwsitems.)
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=7523
http://fr.allafrica.com/stories/200603090379.html
2. Nieuws uit EU-lidstaten + Zwitserland + VS
Algemeen

Volgens voorlopige jaarlijkse cijfers die op 17 maart vrijgegeven werden door de Hoge Commissaris
voor Vluchtelingen van de VN António Guterres, is in de voorbije vijf jaar het aantal asielzoekers dat
toekwam in alle geïndustrialiseerde landen met de helft gedaald. “Deze cijfers tonen aan dat wat in
geïndustrialiseerde landen gezegd wordt over een groeiend asielprobleem niet overeenkomt met de
realiteit,” zei de Hoge Commissaris António Guterres. In de 25 landen van de Europese Unie, zowel
als in Europa in zijn geheel, was het aantal asielzoekers vorig jaar het laagst sinds 1988. “Ondanks
publieke percepties wordt de meerderheid van de vluchtelingen in de wereld nog steeds
opgevangen door ontwikkelingslanden zoals Tanzania, Iran en Pakistan,” zei Guterres.
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=17838&Cr=asylum&Cr1=

Meer dan 900 mensen hebben zich geregistreerd voor het tweede Wereld Sociaal Forum over
Migratie dat van 22 tot 24 juni 2006 zal plaatsvinden in Rivas-Vaciamadrid (Spanje). De wereldwijde
reünie zal zowel de dialoog stimuleren als het uitwisselen van voorstellen, workshops, seminaries
en culturele activiteiten, alles gerelateerd aan de verschillende thema’s van het forum: impact van
globalisatie, rechten, migratiebewegingen en stroomreguleringen, asiel en opvang, modellen van
coëxistentie, openbare politiek, sociale uitsluiting, co-ontwikkeling, communicatie.
http://www.fsmm2006.org/
Frankrijk
PICUM Nieuwsbrief April 2006

Tussen 30.000 en 50.000 mensen demonstreerden in Parijs op 2 april om te protesteren tegen de
“wegwerp-immigratie” waar de regering naar op weg is met een wetsvoorstel dat ze wil voorleggen
aan het Franse Parlement in de eerste week van mei. De demonstratie werd georganiseerd door
een netwerk van meer dan 350 organisaties, activisten en mensen zonder papieren.
www.contreimmigrationjetable.org en www.gisti.org/doc/actions/2006/ceseda/bilan2avril.html

In de regio Bouches-du-Rhône in het zuiden van Frankrijk erkende de Mutualité Sociale Agricole
voor het eerst officiëel het recht van een migrantenseizoensarbeider om sociale steun te ontvangen
nadat zijn tijdelijk werkcontract ( “OMI-”contract) afgelopen was. Het betrof en arbeider die zijn 8maanden contract als seizoensarbeider beëindigde op 3 september 2004 maar op het einde van die
maand tandartskosten had. Begin oktober van dat jaar vroeg hij de Mutualité Sociale Agricole om
hiervoor vergoed te worden in overeenstemming met de bepalingen in de sociale zekerheidscode,
en omdat zijn verzoek geweigerd werd ondernam hij gerechtelijke stappen. De rechtsgang duurde
18 maanden en vroeg vijf zittingen voor het gerechtshof dat zich bezighoudt met sociale
zekerheidszaken. Voor meer info, contacteer CODETRAS: [email protected]

In 2005 betrof één op vijf zaken geregistreerd door het Hof van Beroep in Lyon de repatriëring van
vreemdelingen. Gedurende zijn presentatie van het jaarlijkse rapport voor 2005 verklaarde de
voorzitter van het Hof van Beroep, Daniel Chabanol, dat vorig jaar een uitspraak gedaan werd over
269 van de 410 zaken betreffende uitzettingen van vreemdelingen, maar dat slechts aan 8% van de
vreemdelingen toegelaten werd in Frankrijk te blijven. Mr Chabanol wees er eveneens op dat over
dit soort zaken in een recordtijd van minder dan 104 dagen beslist werd, “zodat de vreemdeling zo
snel mogelijk weet of hij/zij uitgezet zal worden of een plan heeft om terug te keren naar zijn/haar
land van oorsprong”.
http://www.20minutes.fr/articles/2006/03/08/Lyon_La_cour_d_appel_fait_le_point_sur_les_expulsio
ns.php
Spanje

Verschillende organisaties (Medicos Mundi, UNHCR, Red Cross en CEAR) coördineren momenteel
hun werk om noodhulp te verstrekken aan migranten op de Canarische Eilanden, hoewel er nog
steeds een ernstige nood is aan personeel, voedsel, hygiëne-producten en centra die
tegemoetkomen aan basisvoorwaarden. (Zie gerelateerde nieuwsitems onder “Dood aan de grens”
en “Europese beleidsontwikkelingen” in de nieuwsbrief van deze maand).
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=7523

Ondertussen werd door de Spaanse regering een aantal noodmaatregelen aangenomen, alsook
een noodcoöperatieplan met Mauretanië, dat vooral bestaat uit het oprichten van opvangcentra die
geleid worden door het Rode Kruis en de Rode Halvemaan, het voorzien van patrouilleboten en het
reactiveren van een bilaterale overeenkomst om mensen zonder papieren te repatriëren van Spanje
naar Mauretanië. (Bron: El País, 16.3.06. Voor details: www.aphda.es)
Tot nog toe heeft de Mauritaanse regering 170 mensen aanvaard die verwijderd werden uit Spanje.
Het Rode Kruis en de Rode Halvemaan hebben echter laten weten dat geen van deze mensen
aangekomen zijn in de specifieke opvangcentra die opgezet zijn om basishulp te voorzien. Ze
geloven echter evenmin dat de Mauretaanse overheid deze migranten reeds gerepatrieerd zoud
hebben naar Senegal en Mali, hun landen van oorsprong. (www.migrar.org)
Italië
PICUM Nieuwsbrief April 2006

Op 14 maart 2006 dienden 480.000 arbeidsmigranten een aanvraag in voor werkvergunningen
binnen het quotasysteem, maar dit jaar zullen slechts 170.000 werkvergunningen uitgegeven
worden. In theorie worden deze vergunningen toegekend aan inwoners van ontwikkelingslanden die
nog in eigen land verblijven en naar Italië komen na een job gevonden te hebben. In de praktijk
worden ze gewoonlijk toegekend aan arbeiders zonder papieren die reeds in Italië gevestigd zijn.
De regering verklaarde dat het quotasysteem geen regularisatie is, maar ngo’s, vakbonden en
immigrantenverenigingen hebben de hypocrisie aangeklaagd van het systeem dat hoofdzakelijk een
verborgen regularisatie is en jaarlijks herhaald wordt.
http://www.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?type=article&id=0186596_article&menu=defaul
t&pub=RTBF.PORTAIL%2FPORTAIL.FR.la_taille.SP.INTE

Volgens de krant “la Republica” van 16 maart 2006 loopt er momenteel een officiëel onderzoek naar
de de rol van minister van Binnenlandse Zaken Giuseppe Pisanu in de deportaties naar Libië van
mensen zonder papieren die in Lampedusa aankwamen sinds 2004-2005. De minister wordt
beschuldigd van het schenden van wettelijke procedures en verplichtingen tijdens zijn beleid onder
artikel 328 van de Italiaanse Strafwet. In het bijzonder wordt hij beschuldigd van het illegaal
deporteren van mensen zonder papieren naar Libië. Door de onmiddellijke deportaties konen
immigrantenrechtenverenigingen niet de minste juridische of humanitaire bijstand verlenen aan de
mensen zonder papieren.
http://www.repubblica.it/2006/c/sezioni/cronaca/immigrati/legapisanu/legapisanu.html

De Italiaanse pers wordt niet toegelaten in de detentiecentra voor vreemdelingen. Het Ministerie
van Binnenlandse Zaken verbiedt de toegang aan journalisten omdat het “de privacy van de
immigranten wil garanderen”. Recent liet het Ministerie de pers evenmin toe in een centrum dat nog
niet geopend was, argumenterend dat Punt 7 van Artikel 21 van de Regulatie van Immigratie stelt
dat enkel verwanten, geestelijken, advocaten, en vertegenwoordigers van de de ambassades de
detentiecentra mogen bezoeken. De pers protesteert tegen deze regeling omdat het een inbreuk is
op de persvrijheid zoals die verzekerd wordt in de Italiaanse grondwet.
http://www.meltingpot.org/articolo6996.html en http://www.statewatch.org/news/2006/mar/06italyjournalists-appeal.htm

Op 18 maart werd in Gorizia een betoging gehouden om te protesteren tegen de opening van een
nieuw detentiecentrum in Gradisca d’Isonzo.Volgens demonstranten zou deze nieuwe structuur de
mensenrechten schenden door er illegaal minderjarigen op te sluiten, door migranten op te delen
volgens geslacht en etniciteit, en hen toegang tot legale bescherming en tot het asielsysteem te
onthouden. http://www.meltingpot.org/articolo6899.html

De Italiaanse Minister van Binnenlandse Zaken en de UNHCR (United Nations High Commissioner
for Refugees) onderschreven een gemeenschappelijke overeenkomst met betrekking tot
asielrechten, die in werking trad vanaf 1 maart 2006. De overeenkomst maakt deel uit van een
breder schema met betrekking tot de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het
Italiaanse Rode Kruis. Volgens de overeenkomst zullen de twee laatste organisaties een bureau
oprichten op het eiland Lampedusa. De UNHCR vaardigde op 3 maart zijn eigen gezant in
Lampedusa af voor de samenwerking met de Italiaanse Minister van Binnenlandse Zaken om
asielzoekers te identificeren die in aanmerking komen voor toekenning van de vluchtelingenstatus
volgens Italiaanse en internationale wetgeving.
http://www.ami.mr/fr/Archives%202006/mars/9/9.htm and www.unhcr.it
PICUM Nieuwsbrief April 2006
Griekenland

Volgens de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Athanassios
Vezyrgiannis verwacht de regering dat slechts 100.000 mensen zonder papieren hun status zullen
legaliseren. Niet minder dan 250.000 anderen zouden uiteindelijk hun verblijfsstatus op lange
termijn veilig stellen. Bron: (Athens News, 10 februari).

14 van de 28 illegale migranten die verblijven in een immigratiecentrum op het Egeïsche eiland
Samos begonnen op 10 maart een hongerstaking. Ze protesteren tegen de weigering van een
lokale overheid om in te gaan op hun verzoek eerder dan na de wettelijk vastgelegde
minimumperiode van 3 maanden vrijgelaten te worden. Bron: (Kathimerini, 11 maart)
http://www.statewatch.org/news/2006/mar/08greece-imm-news-3.htm

De rechters van het Atheense Hof van Beroep verminderden gevoelig (van 12.000 naar 3.000 euro)
de schadevergoeding die was toegekend aan een man uit Bangladesh die één jaar in de
gevangenis in Piraeus verbleef in afwachting van zijn deportatie. Volgens de advocaat van Habib
onderging zijn cliënt een ‘onmenselijke’ behandeling gedurende zijn opsluiting, aangezien hij geen
toegang had tot frisse lucht, medische zorgen of lichaamsbeweging en zijn cel overbevolkt en
onhygiënisch was. In haar beroep tegen de oorspronkelijke uitspraak van het Hof om een financiële
compensatie van 12.000 euro uit te keren, argumenteerde de Griekse Staat dat “illegale migranten
verantwoordelijk zijn voor de toenemende criminaliteitsgraad. Om die reden en in het belang van de
openbare orde, vormt degradatie van detentieomstandigheden geen ernstige inbreuk tegen de
menselijke waardigheid”. (Nea, 28 februari / Rizospastis, 1 maart / Apogevmatini, 2 maart)

Nadat een rapport van de Griekse ombudsman de schrijnende omstandigheden waarin
vreemdelingen in diverse politieposten worden vastgehouden veroordeelde, publiceerde het
Hooggerechtshof een omzendbrief die zegt dat alle vreemdelingen die hun straf hebben uitgezeten
of voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld in de gevangenis moeten blijven tot het moment van hun
uitwijzing. Ze mogen niet worden overgebracht naar de detentiefaciliteiten in politieposten. (Estia,
Avgi, Avriani, Rizospastis, Kathimerini, Eleftheros, Ta Nea, Eleftherotypia, Ethnos, 10 maart)

Onder druk van de Griekse ombudsman heeft het Ministerie van Openbare Orde politieofficieren
toegelaten de handtekeningen na te trekken van migranten die een advocaat wensen aan te stellen
om hun uitwijzingsprocedure aan te vechten, in het bijzonder als hun uitwijzing uit het land wettelijk
onmogelijk is. (Athens News, 10 maart)

Volgens voorlopige cijfers, vrijgegeven door het VN-vluchtelingenagentschap, daalt het aantal
asielaanvragen in alle geïndustrialiseerde landen (zie in dit verband ook het hoofdstuk “Algemeen”
in deze Nieuwsbrief) behalve in Griekenland, waar er een toename is van het aantal
asielaanvragen. Het Ministerie van Openbare Orde verklaarde dat er vorig jaar 9050
asielaanvragen werden geregistreerd door de Griekse autoriteiten, een stijging van 102% in
vergelijking met de 4469 geregistreerde asielzoeker van 2004. (Kathimerini / Akropoli / Niki /
Eleftherotypia / Chora, 21 maart / Athens News Agency, 20 maart)
http://www.statewatch.org/news/2006/mar/08greece-imm-news-3.htm
Verenigd Koninkrijk

De inspanningen van de “Glasgow Girls”, een groep middelbareschoolstudenten die de regering tot
de orde riep in verband met de behandeling van migrantenkinderen, lijken een uitzonderlijke
toegeving van Binnenlandse Zaken te hebben opgeleverd. De families van uitgeprocedeerde
PICUM Nieuwsbrief April 2006
asielzoekers kregen garantie dat ze niet zullen worden uitgewezen tijdens de examenperiode van
hun kinderen. http://www.theherald.co.uk/news/58377.html

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe immigratiestrategie voorgesteld waarbij
alleen migranten die beschikken over de juiste competenties in Groot-Brittannië zullen kunnen
werken. Het bestaande systeem van werkvergunningen zal worden aangepast zodat enkel
gediplomeerde migranten een verblijfsvergunning krijgen. Bovendien kondigde Minister van
Binnenlandse Zaken Charles Clarke het einde aan van het automatische recht op verblijf voor de
families van migranten en van het permanent verlof voor erkende vluchtelingen. Zij zullen nog maar
vijf jaar in het land mogen verblijven vooraleer wordt beslist of een terugkeer naar hun
herkomstlanden al dan niet veilig is.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4241989.stm

“Stop de vasthouding van kinderen nu” is een internetcampagne van de koepelorganisatie “No
place for a Child”. Momenteel houdt de overheid van het Verenigd Koninkrijk jaarlijks meer dan
2.000 kinderen in hechtenis in gesloten centra, daaronder zelfs baby’s. De detentie van kinderen en
families is strijdig met maatstaven van de internationale rechten van de mens. “No Place for a Child”
vraagt een stopzetting van de detentie van kinderen en eist menselijker alternatieven, waarvan
voorbeelden in het buitenland gevonden kunnen worden.
http://www.ncadc.org.uk/

Volgens gegevens van Binnenlandse Zaken deden in de tien maanden tussen april 2005 en januari
2006 ongeveer 185 mensen in gesloten centra een poging tot zelfverminking en werden 1.476
mensen als een gevaar voor zichzelf beschouwd en daarom onder observatie gesteld.
Binnenlandse Zaken definieert zelfverminking als “elke daad waarbij een gevangene zichzelf
verwondt, onafgezien van de methode, bedoeling of ernst van de verwonding.” Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken beweert dat het elk incident serieus neemt en dat de meeste gevallen van
zelfverminking “weinig ernstig zijn”. De Nationale Coalitie van Anti-Uitwijzingscampagnes (NCADC)
stelt ernstige vragen bij de kwaliteit van deze gegevens, vooral omdat het gedurende de tien
maanden waarvoor deze statistieken gelden veel meer signaleringen van zelfverminking heeft
ontvangen dan er door Binnenlandse Zaken werden vastgesteld.
http://www.ncadc.org.uk/ en
http://www.info4local.gov.uk/searchreport.asp?frompage=search&id=28431

In april 2006 wordt de eerste jaarlijkse internationale actie tegen immigratiedetentie georganiseerd
in verschillende landen op de hele wereld. Het is de bedoeling het verzet tegen detentie uit te
breiden en contacten te creëren tussen antidetentiegroeperingen in verschillende landen. In het
Verenigd Koninkrijk is de hoofddoelstelling van het initiatief in een netwerk ontwikkelen van mensen
die zich verzetten tegen binnen- en buitengrenzen en een einde maken aan de detentie van
mensen die vastzitten zonder proces en zonder automatische herziening van borgsommen nadat ze
in hun landen van herkomst het slachtoffer waren van marteling en trauma. Activiteiten vinden
plaats op 8, 15 en 29 april. www.barbedwirebritain.org.uk
België

Terwijl de regering een grondige herziening van de Vreemdelingenwet voorbereidt waarin geen
regularisatiecriteria zijn voorzien, heeft Minister Patrick Dewael de regularisatie goedgekeurd van
de meeste van de mensen zonder papieren die gedurende de voorbije vijf en een halve maand de
St.-Bonifaciuskerk in Brussel hebben bezet. UDEP (Union de défense des sans-papiers) stelt echter
dat de dossiers van een aantal Marokkanen zonder papieren, die ook deel uitmaakten van de
PICUM Nieuwsbrief April 2006
kerkbezetting en hongerstaking, niet werden onderzocht. Nog drie kerken worden momenteel bezet
in twee andere districten van Brussel (door Iraniërs in Etterbeek en door Afghanen in Elsene) en in
Charleroi. Terwijl de federale overheid heeft gezegd “enkel en alleen de wet te kunnen en willen
toepassen”, vindt het Forum Asiel en Migraties het tegenstrijdig dat mensen zonder papieren eerst
kerken moeten bezetten voordat de wet wordt toegepast. Het Forum Asiel en Migraties ijvert al
lange tijd voor heldere regularisatiecriteria en organiseerde een persconferentie over dit onderwerp
op 4 april. www.f-a-m.be en www.lesoir.be/rubriques/belgique/page_5718_422579.shtml

De organisatie Vluchtelingenwerk Antwerpen heeft een campagne opgezet waarbij mensen worden
aangezet om postkaarten te sturen naar Minister van Binnenlandse Zaken Dewael (“Hulp aan
illegalen: mag da? Ja, da mag?”). De boodschap op de kaartjes is “Voor mij is een ’illegaal’ een
mens. Maakt u dan een menselijk beleid?” http://www.de8.be/magda.htm

Op 14 maart werd in het Belgische parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor
hospitalisatie in psychiatrische centra voortaan deel uitmaakt van de dringende medische zorg die
voor mensen zonder papieren wordt betaald door openbare welzijnscentra. (De Morgen,
15/03/2006).

Het Hof van Beroep heeft bevestigd dat mensen zonder papieren van wie de tijdelijke
verblijfsvergunningen afgelopen zijn, geen gezinshereniging met niet-EU-burgers kunnen
aanvragen volgens het artikel 10.4 van de Verblijfswet van 12 december 2005. Artikel 9.3 van
dezelfde wet stelt echter dat uitzonderingen mogelijk zijn in specifieke gevallen. Op basis van het
arrest van het Arbitragehof van 19 juli 2005, dat een ernstige tegenspraak vaststelt tussen deze
twee secties van de wet, zal Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in de praktijk de uitspraak van het
Arbitragehof enkel toepassen in de zaken van niet-begeleide minderjarigen die ernstige medische
problemen hebben en die wensen herenigd te worden met een niet-EU-vreemdeling in België.
www.cass.be (Source: VMC)

In antwoord op een aantal parlementaire vragen over het toenemende aantal kinderen dat wordt
vastgehouden samen met hun ouders, heeft Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
gezegd dat de regering onderzoek doet naar de mogelijkheden om onderwijs te organiseren in
gesloten centra. De minister zei ook nog dat het een onwettige discriminatie zou zijn om “enkel
asielzoekers zonder familie in gesloten centra vast te houden.” (Bron: De Standaard, 24 03 2006)

De organisatie Kinderen Zonder Papieren houdt op 22 april een actie aan het gesloten centrum van
Merksplas om te protesteren tegen het groeiende aantal kinderen zonder papieren dat wordt
vastgehouden in gesloten centra. De organisatie roept deelnemers op om ballen van alle maten en
kleuren (symbolen voor spel in de open lucht) mee te brengen, zodat die over de poorten kunnen
worden gegooid op het einde van de demonstratie. www.kinderenzonderpapieren.be

Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag zal de Luikse organisatie “Point d’appui”, die steun biedt
aan mensen zonder papieren, zich tijdens een zang- en dansavond op 18 april in Luik verdiepen in
thema’s als verbanning, immigratie en culturele verschillen. De avond omvat onder meer een
opvoering van het stuk “Hannah en Hanna”, dat het dagelijkse leven beschrijft van een Kosovaarse
familie die haar toevlucht zoekt in het Verenigd Koninkrijk. Voor meer info: [email protected]

Op 30 maart hield de organisatie Link=Brussel een informatiesessie voor mensen zonder papieren,
met bijzondere aandacht voor informele economie. Een vertegenwoordiger van de vakbond ACVCSC had het over thema’s als de arbeidswetgeving in België, de rechten van werknemers zonder
PICUM Nieuwsbrief April 2006
papieren, de verplichtingen van werkgevers en de rol van de vakbonden. Contact:
[email protected]

“Femmes migrantes en Europe 2006” (Vrouwelijke migranten in Europa– 2006) is het thema van
een tentoonstelling die in Brussel zal lopen van 29 mei tot 4 juni het kader van een Europees
project over vrouwelijke migranten. De ngo “Le Monde selon les femmes” heeft een oproep gedaan
voor materiaal (audio, video, visueel, enz.) die de realiteit waarmee vrouwelijke migranten in België
worden geconfronteerd beschrijven. De deadline voor het inzenden van materiaal is eind april. Wie
meer informatie wil over de tentoonstelling binnen kan contact opnemen met Marcela de la Peña
van “Le Monde selon les femmes”. [email protected]
Nederland

Pharos, het Nederlandse kenniscentrum over vluchtelingen en gezondheid, houdt een dossier bij
over de zaken van de ongeveer 250 Syrische asielzoekers die werden uitgewezen naar Syrië. De
Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken Verdonck werd ondervraagd in het parlement omdat
de meeste van deze asielzoekers, na de afwijzing van hun asielaanvraag en voor hun uitwijzing,
werden verhoord door een Syrische delegatie, met onder meer een aantal leden van de Syrische
geheime dienst. Sommige van deze asielzoekers zijn op onrustwekkende wijze verdwenen na hun
uitwijzing. http://www.nd.nl/htm/dossier/syrie/rechts.htm

Gedurende de vastentijd werd een reeks wakes gehouden om de aandacht van het publiek te
vestigen op de detentie van onschuldige mensen, waaronder vrouwen en kinderen, omdat ze geen
papieren hebben. Elk van de wakes werd georganiseerd door een andere religieuze groep, de
laatste, op paaszondag, was een oecumenische bijeenkomst. De wakes werden gehouden nabij de
Bijlmergevangenis in Amsterdam. www.onschuldig-gevangen.tripod.com (Bron : LOS)

Ter ere van Maria van den Muijsenbergh, de winnares van de Corrie Hermann Prijs 2006, is op 25
maart in Utrecht een symposium gehouden over gezondheid en toegang tot gezondheidszorg voor
vrouwelijke migranten zonder papieren. Het symposium (“Geen papieren. Wel een verhaal”) richtte
zich vooral op het aantal van deze vrouwen, de aard van de gezondheidsproblemen die zij meestal
ondervinden en de rechten die zij momenteel hebben in verband met gezondheidszorg.
www.vnva.nl

De lokale overheden hebben geen enkele verplichting om het welzijn te garanderen van kinderen
zonder papieren die in Nederland verblijven. Nochthans heeft een kind in gevallen van
hoogdringendheid, wanneer het wacht op de uitkomst van de aanvraag voor een
verblijfsvergunning, wel recht op welzijn. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Tewerkstelling
Henk van Hoof informeerde de Tweede Kamer hierover in een brief die hij stuurde in naam van zijn
ministerie en dat van de Minister voor Immigratie en Integratie Rita Verdonk. (Zie voor een
gelijkaardig nieuwsbericht de PICUM nieuwsbrief van oktober 2005).
http://internationalezaken.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_document&link_id=86336&rubriek_id=1
3002&lijstm=0,322_6457

In 2004 werden in Nederlandse ondernemingen tussen 65.000 en 90.000 mensen zonder papieren
tewerkgesteld. Daarvan was er 40% afkomstig uit Polen en andere Oosteuropese landen die dat
jaar lid werden van de EU. Deze cijfers stonden in een recent onderzoek dat werd uitgevoerd op
verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Tewerkstelling Henk van Hoof. Omdat
werkgevers niet zo gemakkelijk toegeven dat ze mensen zonder papieren tewerkstellen uit vrees
beboet te worden, zijn de cijfers vermeld in het onderzoek schattingen. Het genoemde aantal is wel
PICUM Nieuwsbrief April 2006
significant lager dan de 100.000 tot 180.000 uit een ander onderzoek naar illegale arbeid .
Bovendien bevat deze schatting enkel de arbeiders zonder papieren tewerkgesteld in bedrijven, niet
diegenen die werkzaam zijn voor privépersonen. Arbeiders zonder papieren worden voornamelijk
tewerkgesteld in de bouwsector, land- en tuinbouw en in de horeca. Volgens het meest recente
onderzoek werden in 2005 in 28% van de bouwbedrijven mensen zonder papieren tewerkgesteld.
In de horeca en de land- en tuinbouw was dat respectievelijk 23% en 20%. Deze cijfers zijn echter
ruwe schattingen en volgens de onderzoekers moet er in de cijfers betreffende horeca, land- en
tuinbouw met een foutmarge van 50% gerekend worden.
http://internationalezaken.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_document&link_id=86304&rubriek_id=1
3002&lijstm=0,322_6457

De arbeidsinspectie zal in 2006 de controles op zwartwerk opvoeren met meer dan een kwart, wat
een stijging betekent van 8.000 naar 10.500. De controles zullen vooral gebeuren in de sectoren
waar het meest mensen zonder papieren worden aangenomen, land- en tuinbouw, de bouw, de
horeca en de interimsector. De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om een onmiddelijke boete
op te leggen aan werkgevers die mensen zonder papieren tewerkstellen. De boetes kunnen
oplopen tot 8.000 euro per arbeider zonder papieren. Privépersonen kunnen een boete krijgen tot
4.000 euro per arbeider zonder papieren. De Tweede Kamer werkt momenteel aan een voorstel om
werkgevers die hun medewerking weigeren en geen informatie geven over de identiteit van
veronderstelde illegale arbeiders een boete van 8.000 euro te kunnen opleggen. Hiermee wil men
voorkomen dat werkgevers een boete ontlopen door te zeggen dat hun werknemer weigerde de
noodzakelijke informatie te geven.
http://internationalezaken.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_document&link_id=84160&rubriek_id=1
3002&lijstm=0,322_6457
Duitsland

De Duitse Bisschoppenconferentie publiceerde op 7 maart een verklaring over verschillende
problemen met het immigratiebeleid in Duitsland. Een belangrijke kritiek gold de manier waarop
asielzoekers van wie het aanvraag werd afgekeurd worden teruggestuurd naar hun land van
herkomst. Een ander belangrijk punt was de oproep een verblijfsrecht te geven aan diegenen die
absoluut niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en die soms al meerdere jaren in
Duitsland hebben gewoond zonder dat ze een langetermijnverblijfsvergunning kregen. Kardinaal
Hehmann, Voorzitter van de Conferentie, deed een oproep voor basis-sociale rechten (nl. onderwijs
voor kinderen, basisgezondheidszorg en bescherming tegen economische uitbuiting) voor mensen
zonder papieren. De verklaringen van Kardinaal Lehmann en Bisschop Voß, voorzitter van de
Commissie Migratie, zijn beschikbaar in het Duits op www.dbk.de onder “Humanitäre Probleme der
Zuwanderungspolitik” (7.3.2006).
Tsjechische Republiek

Op 20 maart publiceerde de Tsjechische regering een tweede follow-up reactie met bijkomende
informatie over de toepassing van de aanbevelingen die het Europese Comité ter preventie van
foltering (CPT) gaf na een bezoek aan de Tsjechische Republiek in april 2002. Het rapport van het
bezoek van het Comité richtte zich vooral op de beschermingsmaatregelen voor personen die
worden vastgehouden door de politie, en voor de eerste keer werden in de Tsjechische Republiek
ook de levensomstandigheden in de detentiefaciliteiten voor buitenlanders onderzocht, en de
voorzieningen voor de behandeling van psychiatrische patiënten. Voortbouwend op haar initiële
respons en een eerste follow-up reactie, in 2003 en 2004, wijst de Tsjechische regering op de
stappen die in 2005 werden genomen om de aanbevelingen van de Commissie te implementeren,
PICUM Nieuwsbrief April 2006
en belicht ze ook in de toekomst geplande acties. http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2006-0320-eng.htm
Polen

De ngo “La Strada” schat dat ieder jaar ongeveer 10.000 Poolse burgers het slachtoffer zijn van
gedwongen prostitutie in de Europese Lidstaten. Ook na de uitbreiding van de EU is de situatie niet
verbeterd omdat de de gedeeltelijke opening van de arbeidsmarkt op zich ook nieuwe sporen
geopend heeft voor uitbuiting en illegale migratie. http://listes.rezo.net/archives/migreurop/200603/msg00076.html
Finland

De laatste weken werd in Finland een hevig publiek debat gevoerd over het feit dat er waarschijnlijk
honderden mensen ondergedoken leven als mensen zonder papieren. Daarin werd ook de kwestie
van het kerkasiel besproken. In verschillende interviews met de media hebben de “Unit for Diaconia
and Society of the Evangelical Church of Finland” en ook verscillende vluchtelingen- en
mensenrechtenorganisaties geprobeerd om de aandacht te verleggen naar de situatie van de
mensen zonder papieren zelf, en naar de vraag waarom dit soort situaties zich in Finland überhaupt
voordoet. De verdeeldheid van de publieke opinie over mensen zonder papieren is waarschijnlijk
vooral te wijten aan Finlands lange geschiedenis van trouw en gehoorzaamheid aan de overheid.
Contact: Marja-Liisa Laihia, Coordinator, Finnish Ev. Lutheran Church Council [email protected]
Litouwen

Het Comité voor de Eliminatie van Raciale Discriminatie van de VN heeft op 10 maart 2006 haar
achtenzestigste zitting besloten met de presentatie van haar van observaties en aanbevelingen
over de rapporten van o.a. Litouwen. Specifiek wat dit land betreft verwelkomt het Comité het
aannemen van een nieuwe strafwet die de aanzet tot rassenhaat strafbaar maakt, en van een
nieuwe wet over gelijke kansen die directe of indirecte discriminatie verbiedt. Darnaast gaf het
Comité nog de aanbeveling dat asielzoekers enkel zouden worden vastgehouden wanneer dit strikt
noodzakelijk is, en in overeenstemming met de richtlijnen van de UNHCR.
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/720EBDE7A0175805C12
5712D003BA560?OpenDocument&cntxt=6A1CB&cookielang=fr en http://www.enareu.org/en/wmail/index.shtml
VS

Op 26 december 2005 werd de “Sensenbrenner Bill" goedgekeurd in de Kamer. Volgens de wet
(bekend als de meest virulente anti-immigratiewetgeving in de recente geschiedenis) zou een muur
gebouwd moeten worden tussen Arizona en Mexico, zouden alle 11 miljoen mensen zonder
papieren in de VS als criminelen geclassificeerd moeten worden en zou iedereen die hulp biedt aan
mensen zonder papieren bestraft kunnen worden. Gedurende de hele maand maart protesteerden
in steden over de hele VS honderdduizenden mensen tegen het wetsvoorstel. Alleen al in Los
Angeles kwamen op 25 maart 500.000 demonstranten samen. Twee dagen later keurde de
Juridische Commissie van de Senaat wetgeving goed waarmee mensen zonder papieren een
permanente verblijfsvergunning of burgerschap zouden kunnen bekomen, maar waarmee de
toepassing van de immigratiewetten ook verstrengd zou worden. Daarnaast worden twee
programma’s worden voorgesteld waarmee vreemdelingen het land in kunnen komen als tijdelijke
arbeiders. Het debat daarover wordt verdergezet in de Senaat. Voor een analyse van de
PICUM Nieuwsbrief April 2006
voorgestelde wetgeving en de verschillende kwesties die behandeld zullen worden kan u terecht op
de website van het Instituut voor Migratiebeleid: http://www.migrationpolicy.org/
3. Ontwikkelingen in het Europees Beleid
Algemeen

De zes grootste staten van de Europese Unie bespreken de mogelijkheid om immigranten een soort
contract te laten ondertekenen dat hen zou verplichten de taal van hun adoptiefland te leren en de
sociale normen van dat land te aanvaarden ofwel het risico te lopen het land te worden uitgezet.
Het zogenaamde integratiecontract moet daarna nog met de andere 19 lidstaten besproken
worden. Nicolas Sarkozy, de Franse Minister van Binnenlandse Zaken deed het voorstel tijdens een
vergadering met de ministers van de ‘G6’ landen (het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk,
Polen, Spanje en Italië).
https://registration.ft.com/registration/barrier?referer=&location=http%3A//news.ft.com/cms/s/31191
946-ba92-11da-980d-0000779e2340,s01=1.html

Op 28 maart werd in Brussel een vergadering gehouden over het vrij verkeer van arbeiders in de
EU. Sommige Europese overheden (zoals Finland, Spanje en Portugal) hebben al laten verstaan
dat ze de beperkingen niet langer zullen aanhouden voor arbeiders van acht nieuwe lidstaten. De
vergadering bood alle betrokkenen een laatste gelegenheid om hun ervaringen met arbeidsstromen
te bespreken voor de deadline van 30 april. Op die datum moet beslist worden of de beperkingen
op het vrij verkeer van arbeiders de drie komende jaren behouden blijven. Voor de landen die reeds
aangegeven hebben dat ze de beperkingen zullen behouden (o.a. Duitsland en Oostenrijk) bood de
ontmoeting de gelegenheid om te bekijken hoe ze de wetgeving van de EU (nl. geen beperkingen)
uiteindelijk zullen
invoeren.http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/news/index_en.cfm

“Our ‘freedom”, their labor: a ‘tradesman’s’ entrance for Fortress Europe”, door Ben Hayes van
Statewatch, is een opiniestuk over het beleidsplan van de Europese Commissie over legale
migratie. In het stuk wordt gesteld dat het beleidsplan aanleiding zal geven tot een
tweesporenbeleid met snelle migratieprocedures voor geschoolde arbeiders, inclusief
vestigingsrechten, en tijdelijke vergunningen zonder rechten voor ongeschoolde arbeiders.
http://www.statewatch.org/news/2006/mar/bh-viewpoint-legal-migration.pdf

Vijftig Afrikaanse experten ontmoetten elkaar op 5 april in Algiers om een gezamelijk standpunt uit
te werken over het fenomeen migratie en zijn gevolgen. Er werden enkele aanbevelingen
voorgesteld die goedgekeurd moeten worden door de Afrikaanse Unie in het kader van de
gezamelijke ministriële conferentie over migratiedruk, die op 5 en 6 juni in Tripoli zal worden
gehouden door de Afrikaanse en Europese Unies.
http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp?art_cle=AFP70526migraeulcev0
Europese Commissie

De Commissie heeft een open overleg gevraagd over actie op het niveau van de Unie om de
actieve inclusie te promoten van mensen die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. De
meeste lidstaten beschikken over een uitgebreid pakket sociale steunmaatregelen, en over
activeringsmaatregelen om die groep mensen terug naar de arbeidsmarkt te brengen, maar er blijft
een vrij grote ‘harde kern’ met weinig vooruitzicht op werk, die daardoor het risico blijven lopen om
PICUM Nieuwsbrief April 2006
terecht te komen in armoede en sociale uitsluiting. Einddatum voor reacties is 19 april 2006.
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/news_en.htm

De EU wil onmiddellijk maatregelen nemen om lidstaten te helpen bij de aanpak van de illegale
immigratie, aldus de Europese Commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken Franco Frattini op
4 april. Frattini merkte op dat hij in het kader van het ARGO-programma 2,7 miljoen euro zal
vrijmaken die de lidstaten onmiddellijk kunnen gebruiken in urgente situaties, zoals Malta met de
grote toestroom van immigranten uit Afrika. Aan de Europarlementsleden die de omstandigheden
van de detentiecentra in Malta aan het bespreken waren deelde hij mee dat hij amendementen zal
voorstellen aan het Europese Vluchtelingenfonds. http://euobserver.com/22/21309 Na de
ontmoeting met de Griekse Minister van Binnenlandse Zaken Prokopis Pavlopoulos zei Frattini dat
Griekenland er zal helpen voor zorgen dat de Balkanlanden immigranten toelaten in
overeenstemming met de EU-richtlijnen en dat de rechten van immigranten worden beschermd, en
dat hij (…)de Minister van Binnenlandse Zaken heeft “aangemoedigd initiatieven te nemen zodat
Griekenland nog meer aanwezig kan zijn in het Middellandse-Zeegebied m.b.t. illegale
immigranten”. http://press.jrc.it/NewsBrief/alertedition/en/FrancoFrattini.html en
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13174&t=11&m=A17&aa=1
Europese Parlement

De Europese Parlementsfractie GUE/NGL (Europees Unitair Links/Noords Groen Links) heeft een
campagne opgezet om alle detentiecentra voor migranten zonder papieren zoals dat van
Lampedusa in Italië te sluiten. De campagne werd op 7 maart 2006 voorgesteld door de Italiaanse
Europarlementsleden Giusto Catania en Luisa Morgantini. Mr. Catania heeft gezegd dat
detentiecentra zoals Lampedusa de immigratie van mensen zonder papieren net bevordert.
Volgens de parlementsleden zijn er in Europa ongeveer 170 detentiecentra die gesloten moeten
worden. Het voorstel om detentiecentra te sluiten zal aan het Europees Parlement voorgelgd
worden maar het is onduidelijk hoeveel steun ze zal krijgen van de politieke partijen in het
Parlement. http://euobserver.com/22/21068. Om de petitie te tekenen: www.no-fortress-europe.org

In een gezamenlijke resolutie over de situatie van de vluchtelingen in Malta verklaren de
Europarlementsleden dat Malta en andere EU-lidstaten hun plichten ten aanzienvan het
internationaal recht met betrekking tot asielzoekers moeten respecteren. Het Parlement betreurt de
onaanvaardbare leefomstandigheden van de migranten en asielzoekers in de administratieve
detentiecentra op Malta. Bovendien erkent het Parlement de moeilijkheden die Malta ondervindt bij
het opvangen van de migratienoodtoestand van de laatste jaren.
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/019-6959-094-04-14-90220060330IPR06845-04-04-2006-2006-false/default_en.htm

Volgens deelnemers aan een seminarie van het Comité Vrouwenrechten van het Europees
Parlement, georganiseerd op de Internationale Vrouwendag 8 maart, moet de EU dringend actie
ondernemen met betrekking tot gedwongen prostitutie en mensenhandel voor seksuele doeleinden.
Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frattini heeft een aantal voorstellen gedaan om het
probleem aan te pakken, waaronder strengere grenscontroles en de invoering van een
kortetermijnvisum voor burgers van landen die worden gezien als de oorsprong van mensenhandel
tijdens de Wereldbeker voetbal. http://www.europarl.eu.int/news/public/story_page/014-6005-06703-10-902-20060309STO06004-2006-08-03-2006/default_en.htm
Europese Raad
PICUM Nieuwsbrief April 2006

De Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn op 24 maart overeengekomen om 2 miljoen
euro te schenken aan hulp voor migranten die verdronken zijn voor de kust van Mauretanië en
Spanje. Het Spaanse Rode Kruis schat dat sinds het begin van het jaar minstens 1.200 mensen
zonder papieren verdronken zijn voor de kust van Mauretanië in een poging om de Spaanse
Canarische Eilanden te bereiken. (Zie verwante nieuwsberichten in de nieuwsbrief van deze maand
in de secties “Dood aan de Grens” en “Spanje”). Ursula Plassnik, Minister van Buitenlandse Zaken
van Oostenrijk verklaarde dat de EU op die manier uitdrukking kan geven aan haar solidariteit met
Mauritanië en Spanje om met humanitaire problemen om te gaan. De Europese Commissaris voor
Buitenlandse Zaken, Benita Ferrero-Waldner zei dat de Commissie gebruik zal maken van het
‘rapid reaction mechanism’ om praktische ondersteuning te geven aan Mauretanië. Het
mechanisme is een maatregel om plotselinge migratiespanningen te beheersen. Volgens het
Europese Agentschap heeft de Spaanse Secretaris voor Buitenlandse Zaken Albert Navarro
gezegd dat dit is de eerste keer dat een dergelijk mechanisme dit gebruikt zal worden voor
migratiekwesties. http://www.ecre.org/Update/Index.shtml
Raad van Europa

Op 29 maart heeft de eerste Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa, Alvaro
Gil-Robles, een eindrapport voorgesteld over zijn zes jaar als Commissaris. Het rapport analyseert
de uitdagingen bij het oprichten van de nieuwe instelling, de richting die eraan gegeven werd en de
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het rapport besluit met een evaluatie van de
mensenrechtensituatie in Europa en een waarschuwing tegen het verlagen van de normen in de
strijd tegen het terrorisme. De Commissaris dringt aan op de nood aan grotere inspanningen om
discriminatie te bestrijden en om nationale minderheden en migrantengemeenschappen te
integreren. Grotere inspanningen worden ook gevraagd om lopende en bevroren conflicten binnen
Europa te beëindigen. Het rapport zal worden voorgesteld aan het Comité van Ministers,
doorgegeven aan de Parlementaire Vergadering en daarna publiek gemaakt. Om het rapport in het
Engels te lezen:
http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/CommDH%282006%2917_E.doc
4. Aankondigingen

Het Europese netwerk IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) zal een
conferentie houden over “Irreguliere migratie en de informele economie” (in Madrid van 5 tot 7 juni
2006). De conferentie wil de nadruk leggen op empirisch onderzoek en bewijs met betrekking tot
irreguliere migratiesystemen en de markt voor illegale arbeid op de privémarkt en in de bouwsector.
www.imiscoe.org

"Ethiek, Mensenrechten en Ontwikkeling" is het thema van het jaarlijks congres van de Noorse
Vereniging voor Ontwikkelingsonderzoek, dat zal worden gehouden in Oslo, Noorwegen, van 13 tot
15 September 2006. Het congres wil een discussieplatform aanreiken om een breed aantal thema’s
te bespreken met betrekking tot de situering van ethiek en mensenrechten in
ontwikkelingsonderzoek, -beleid en -praktijk. http://www.sum.uio.no/nfu/

“Naar een Globale Toegang tot Gezondheid” is het thema van het Genève Forum dat word
gehouden in Genève, Zwitserland, van 30 augustus tot 1 september 2006. Het forum wordt
georganiseerd door de Universiteitsziekenhuizen van Genève en de faculteit geneeskunde van de
Universiteit van Genève, in samenwerking met belangrijke nationale en internationale organisaties
in de gezondheidssector. Vijf hoofdsporen zijn geïdentificeerd voor de symposiums en workshops:
gezondheidssystemen en toegang, gezondheid en ongelijkheden, drugs, vaccinaties en
PICUM Nieuwsbrief April 2006
diagnostiek, de civiele maatschappij en sociale thema’s in gezondheid, capaciteitsontwikkeling en
samenwerking. http://www.hcuge.ch/genevahealthforum

"Minimumlonen in Europa - Naar een Europees beleid rond minimumlonen?" Is het onderwerp van
een conferentie die op 2 en 3 mei door de Europeese Vakbondsinstelling voor Onderzoek,
Opvoeding en Gezondheid ETUI-REHS gehouden zal worden in Brussel. De conferentie wil de
ontwikkeling van de lageloonsector en een Europees beleid rond minimumlonen bespreken.
http://www.etui-rehs.org/media/files/events/conference_minimumwages

De zomercursus over film en mensenrechten van het Europees Interuniversitair Centrum voor
Mensenrechten en Democratisering EIUC zal van 24 augustus tot 13 september 2006 gehouden
worden in Venetië. Deze zomercursus wil studenten en professionelen die betrokken zijn bij film
en/of met mensenrechten bezig zijn bij elkaar brengen om zich te bezinnen over manieren om film
in te zetten om het bewustzijn rond mensenrechten aan te wakkeren. www.eiuc.org
5. Publicaties
“Irregular Migration in the UK: An ippr Factfile”, door het Institute for Public Policy Research (Londen).
Volgens het rapport zijn doelmatige controlemechanismen voor migratie, waaronder
uitwijzingsprocedures, een cruciale voorwaarde voor goed beheerd migratiesysteem. Maar het stelt ook
dat het deporteren van honderduizenden mensen zonder papieren, vooral van mensen die zich al jaren
in het Verenigd Koninkrijk bevinden, haalbaar noch wenselijk is. Nog volgens het rapport zou de
gedwongen deportatie van alle mensen zonder papieren de belastingbetaler rond 4,7 miljard pond
kosten, terwijl een regularisatie voor de schatkist op 1 miljard pond per jaar zou komen.
www.ippr.org/publicationsandreports
“Undocumented Workers Are Taxpayers, Too”, uitgegeven door het Oregon Center for Public Policy
(VS). Deze stand van zaken maakt een schatting van de inkomsten die de staat Oregond krijgt van
mensen zonder papieren via inkomensbelasting, eigendomsbelasting en accijnzen. Daarenboven
geeft de publicatie ook een schatting van het bedrag dat werknemers zonder papieren bijdragen aan
de federale sociale zekerheid en de belastingen voor medische zorg, dat voor de helft ook door de
werkgever betaald wordt. Tenslotte wordt er ook een schatting gemaakt van het bedrag dat
werkgevers in Oregon voor hun werknemers zonder papieren betalen aan belastingen voor
werkloosheidverzekering door de staat. http://www.ocpp.org/cgibin/display.cgi?page=issue060401immig
“More Harm Than Good: Responding to States’ Misguided Efforts to Regulate Immigration”, uitgegeven
door het National Employment Law Project – NELP (VS). Deze gids beschrijft een aantal maatregelen
die in verschillende deelstaatparlementen van de VS in bespreking zijn om de arbeid van mensen
zonder papieren tegen te gaan, en legt uit waarom deze maatregelen slechte gevolgen zullen hebben
voor de werknemers (ook die zonder papieren), voor de gemeenschappen en voor de staten. Tenslotte
stelt deze gids een aantal stappen voor die de staten kunnen zetten om te garanderen dat werknemers
(ook die zonder papieren) niet uitgebuit zullen worden en dat werkgevers zich houden aan de wetten
rond arbeid en werknemersbeleid.
http://www.nelp.org/docUploads/MORE%20HARM%20THAN%20GOOD%2Epdf
6. Varia
PICUM Nieuws:
PICUM Nieuwsbrief April 2006

Op 23 en 24 maart 2006 heeft PICUM twee internationale evenementen georganiseerd in Brussel
over de bescherming van werknemers zonder papieren. Meer dan 200 vertegenwoordigers van
ngo’s, vakbonden, nationale overheden, consulaten, onderzoekers en andere Europese actoren
waren aanwezig op het tweedaagse evenement om ervaringen en ideeën over de bescherming van
werknemers zonder papieren uit te wisselen. De rapporten van deze evenementen zijn nu
toegankelijk op de volgende websites:
"Protecting Undocumented Migrant Workers in Europe: Successes and Strategies," 23 maart,
2006. Evenement georganiseerd door PICUM met steun van de Europese Vakbond
Confederatie. Rapport beschikbaar op: www.picum.org
"Regularization is not the only policy: Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers," 24
maart 2006. PICUM/ European Policy Centre/ Koning Boudewijn Stichting dialoog. Rapport
beschikbaar op: www.theepc.be
Michele LeVoy is de nieuwe directeur van PICUM. Zij vervangt Hélisène Habart, die die functie
waarnam in het begin van het jaar. Michele kijkt wil het netwerk en de invloed van PICUM uitbreiden
door te werken met een verscheidenheid aan actoren om de basis-sociale rechten van migranten
zonder papieren te bevorderen.
Met speciale dank aan Karlien Verstegen, Mien de Graeve, Marjan Reynaert en Rosemunde van Brakel
voor de vertaling van de nieuwsbrief naar het Nederlands, en aan Hans Fonteyn voor het proeflezen
van de vertalingen.
Om de nieuwsbrief van PICUM te ontvangen graag een e-mail naar [email protected] met
“Subscribe-Dutch” in het vak Subject. Om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, e-mail naar hetzelfde
adres met “Unsubscribe-Dutch” in het vak Subject.
PICUM Nieuwsbrief April 2006
Download