METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG

advertisement
ERPSOFTWARE
VOOR DE
METAAL
METAALBEDRIJVEN
PRESTEREN BETER
MET MKG
MKG ERP SOFTWARE®| productsheets
2017
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Inhoudsopgave
1. Wat is MKG ERP?
2. Overzicht functionaliteit.
Relatiebeheer / CRM
Verkoop
Calculatie
Productie
Planning
Inkoop
Urenregistratie / Shopfloor control
Voorraad / expeditie
Artikelen / stuklijsten
Productconfigurator
Financieel
Personeel
Management Informatie
Deze productsheets geven u een globaal overzicht van de mogelijkheden van de MKG ERP
software. Op de www.mkg.nl vindt u nog meer informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het
implementatietraject en een overzicht van klanten.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
1
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Wat is MKG ERP?
MKG gaat uit van het optimaliseren van bedrijfsprocessen
door ze te samen te brengen in
één systeem. Gevolg: grotere
efficiency en kostenbesparingen.
MKG ondersteunt de hoofd
bedrijfsprocessen als relatiebeheer, calculatie, verkoop,
inkoop, werkvoorbereiding,
planning, urenregistratie,
voorraad, financieel en
personeel.
Kern MKG erp software
Traploze uitbreiding
medewerkers
relatiebeheer
CRM
artikelen
stuklijsten
verkoop
offerte
calculatie
urenregistratie
inkoop
offertes
planning
verkoop
order
inkoop
order
productie
order
inkoop
order
leveren
management informatie
ERP staat voor Enterprise
Resource Planning. Dat is
standaardsoftware, die de
belangrijkste bedrijfsfuncties
integreert in één totaalpakket.
Dit wordt ook wel een '
bedrijfsbrede automatiserings-oplossing' genoemd.
factureren
voorraad
geïntegreerde financiële administratie
Traploos van basis tot uitgebreid.
MKG is daarnaast makkelijk in te richten voor de verschillende type bedrijven:
klein tot groot
basis tot uitgebreid
Het pakket wordt afgestemd op uw procesflow. Verandert uw bedrijf? Dan is de aanpassing binnen
de MKG ERP software geen probleem.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
2
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
MKG is een brancheoplossing
Kenmerkend voor de metaalbranche is de specifieke wijze van verkopen, calculeren,
produceren, inkopen, uitbesteden en machinebezetting. Door specialisatie biedt MKG voor deze
processen een standaardpakket. Maatwerk is overbodig.
MKG ERP software is geschikt voor bedrijven met één of een combinatie van de volgende
activiteit(en):
Draai- en freeswerk
Plaatwerk
Machine– en apparatenbouw
Las- en constructiebedrijven
Gereedschapmakerijen
Oppervlaktebehandelaars
Het MKG5 ERP-systeem is een speciaal ontwikkeld standaardpakket voor het metaalbedrijf. Wij
hebben het pakket oren en ogen gegeven die je helpen jouw processen te bewaken. Je kunt
daarmee zelf situaties aangeven waarin het pakket jou actief moet signaleren. Denk hierbij aan
signalering wanneer bijvoorbeeld de bezettingsgraad, leverbetrouwbaarheid of orderintake
onder het gewenste niveau dreigen te dalen. Bijzonder handig bij het uitvoeren van de dagelijkse operationele controles.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
3
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
voorbeeld
document
uit MKG
Relatiebeheer / CRM
Om de vele contacten die het metaalbedrijf
heeft overzichtelijk te kunnen houden heeft de
MKG software een duidelijke en eenvoudige
module relatiebeheer.
Onderdeel
Korte omschrijving
Bedrijfsgegevens
Van het bedrijf worden naam, adres(-sen), telefoon, fax enz. op een eenvoudig te
benaderen en onder-houden manier vastgelegd.
Contactpersonen
Bij ieder bedrijf kunnen verschillende contactpersonen met persoonsgebonden
gegevens (telefoon, fax, email enz.) worden opgeslagen en beheerd.
Documenten
versturen en beheren
Het versturen en beheren van documenten vanuit de relatiebeheer module is zeer
eenvoudig. Hierbij kunt u denken aan faxen, brieven en overige correspondentie.
Door koppeling aan de Microsoft Office productlijn (vanaf Office97) is het zeer eenvoudig
uw documenten vorm te geven op een manier die door veel gebruikers al wordt toegepast.
Activiteiten aanmaken
en beheren
Om uw activiteiten (b.v. afspraken) te kunnen beheren heeft MKG een overzichtelijke
functionaliteit opgezet. Deze functionaliteit laat u direct zien welke activiteiten gepland staan.
Mailingen
Aan iedere relatie kunt u een relatiesoort koppelen. Door een selectie op relatiesoort
is het vervolgens eenvoudig om mailing te genereren.
Offertes en orders
In het relatiescherm is in één oogopslag te zien welke offertes en orders er uitgebracht zijn.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
4
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Verkoopofferte
Een verkoopofferte is opgebouwd uit
regels en elke regel is een aan te
bieden product. Aan een verkoopofferteregel kan een calculatie worden
gekoppeld. U kunt echter ook zonder
calculatie direct een offerte uitbrengen.
voorbeeld
document
uit MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Artikelen
Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper.
Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende
eigenschappen.
Grafische structuur
Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u snel een beeld van de
opbouw van de offerte.
Opties en specificaties
Via de calculatiemodule kan een product worden gecalculeerd. Hier worden ook de prijzen voor
de opties en spe-cificaties worden bepaald. Een offerte kan ook zonder calculatie
aangeboden worden.
Overige kosten
Niet product gebonden kosten kunnen separaat op de offerte worden ingegeven.
Serieprijzen
Binnen MKG bestaat de mogelijkheid een product gestaffeld aan te bieden. De Instelkosten
kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden over de verschillende aantallen.
Revisies
U kunt onder dezelfde offerte meerdere malen een aanbieding uitbrengen met een verschillende
inhoud en/of prijs. Daarbij worden de eerder uitgebrachte offertes automatisch opgeslagen en
zijn later weer inzichtelijk.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
5
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Calculatie
Voordat er een offerte wordt uitgebracht kan van het aan te bieden
product een calculatie gemaakt
worden.
De calculatie module binnen MKG
is zodanig opgezet dat metaalbedrijven snel, overzichtelijk en
eenduidig prijzen kunnen bepalen
voor aan te bieden producten.
voorbeeld
document
uit MKG
Een te calculeren product kan bestaan
uit materialen, bewerkingen, uitbestedingen en halffabrikaten.
Elk halffabrikaat is op zich weer op
dezelfde manier opgebouwd. In de
calculatiemodule wordt gewerkt met
structuren die de opbouw van uw
product inzichtelijk maken.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
6
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Artikelen
Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper.
Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende
eigenschappen.
Halffabricaten
Een halffabricaat kan opgebouwd zijn uit materialen, bewerkingen, uitbestedingen en
onderliggende halffabricaten. Met behulp van halffabricaten kan een product overzichtelijk
worden samengesteld.
Materialen
Voor het invoeren van materialen kan gebruik worden gemaakt van een versnelde rekenmethode.
Hierbij selecteert de gebruiker alleen de materiaal vorm (bv rond, plat of strip) en de materiaal
soort (bv RVS304). Aan de hand van de parameters van het materiaal (lengte, doorsnede enz.)
wordt de prijs en het gewicht voor het materiaal automatisch bepaald. Deze manier van rekenen
bespaart u veel "opzoektijd". Ook is het niet nodig om voor ieder stukje materiaal vooraf een
artikel te maken.
Bewerkingen
Een bewerking is opgedeeld in een man en machine deel, waarbij kan worden aangegeven wat
de verhouding is tussen man- en machinetijd. Per bewerking kan ook de insteltijd worden
aangegeven. Binnen MKG kunnen bewerkingen ook worden uitbesteed.
Uitbestedingen
Wanneer bewerkingen worden uitbesteed spelen andere bewakingsprocessen een rol. Zo zijn
doorlooptijd, de uitbestedingsprijs per stuk (eenheid) en de locatie van de aantallen belangrijke
parameters geworden. Met MKG worden uw producten tijdens het uitbesteden bewaakt.
Boomstructuur
Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u een duidelijk beeld van
de opbouw van het product.
Opties en specificaties
Aan ieder product kunnen opties en specificaties (bv instelkosten) worden toegekend. De opties en
specificaties worden meegenomen naar de offerte.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
7
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Verkooporder
Een verkooporder is opgebouwd uit regels, elke regel is een verkocht product. Aan een
verkooporderregel kan een offerte, een productie- of een inkooporder zijn gekoppeld. Door
gebruik te maken van een ‘bakjessysteem’ is zeer eenvoudig te traceren in welke status een
verkooporder(regel) zich bevindt. Deze kan bijvoorbeeld nog bevestigd moeten worden of te
leveren of te factureren zijn.
Door autorisaties kunt u de ‘bakjes’ aan gebruikers koppelen. U kunt de klant direct de status van
de order geven en u kunt snel een indicatie geven van de afwikkeling van de order(regel). De
traceerbaarheid binnen een verkooporder, stelt de gebruiker in staat om de volledige historische
proces inclusief al haar documenten (offerte tot factuur) volledig te reproduceren en te
doorgronden.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
8
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Artikelen
Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper.
Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende
eigenschappen.
Grafische structuur
Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u snel een beeld van de
opbouw van de order.
Specificaties
Aan ieder product kunnen specificaties (bv instelkosten) worden toegekend.
Beheersing
Orders zijn eenvoudig te bewaken en te beheren doordat er gebruik wordt gemaakt van
orderstatussen.
Overige kosten
MKG gebruikers zullen de meeste producten zelf gaan produceren. In de verkoopmodule kunt u
deze beslissing nemen waardoor er een productieorder wordt aanmaakt.
In productie nemen
Als de productiecapaciteit niet toereikend is kan er worden besloten een product in te kopen. Het
gevolg van de actie is dat er dan een inkooporder wordt aangemaakt.
Inkopen
Als de productiecapaciteit niet toereikend is kan er worden besloten een product in te kopen. Het
gevolg van de actie is dat er dan een inkooporder wordt aangemaakt.
Voorraad
Het kan zijn dat een product nog voorradig is, zodat u de verkooporderregel direct kunt
reserveren. Het kan ook zijn dat het een repeterend product is, waarvan u nog voorraad hebt
liggen, maar dit niet bijhoudt. U kunt de verkooporder vervolgens ‘anoniem’ uit voorraad halen
en indien gewenst direct een pakbon genereren zonder voorraadbeheer.
Pakbonnen maken
Als een product gereed is voor verzending (doordat er een signaal van productie komt, het
product op voorraad ligt of de inkoop binnen is) kan er een pakbon worden gemaakt. Het is
mogelijk om per debiteur een verzamelde pakbon te maken.
Factureren
Geleverde producten kunnen worden gefactureerd. Er bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te
maken van termijnfacturen en om verschillende orders, met verschillende pakbonnen,
overzichtelijk te verzamelen in één factuur.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
9
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Productie
Het onderdeel productie speelt binnen de MKG software een cruciale rol. Voor een product kan een voorcalculatie worden gemaakt.
Dit is niet noodzakelijk. Deze eventuele voorcalculatie kan eenvoudig worden opgebouwd uit bestaande
(gekoppelde) calculaties, productieorders en stuklijsten, maar kan ook opnieuw binnen een productieorder
worden opgebouwd. In een productieorder kunnen meerdere producten worden geproduceerd die
afkomstig zijn uit verschillende verkooporders.
Ook orders op nacalculatie, dus zonder voorcalculatie, worden volledig ondersteund door de MKG software.
Om tot goede inzichten te komen in de kostprijs van een product of voor het bepalen van de prijs richting de
klant, beschikt de MKG software over zeer compleet uitgewerkte nacalculatie.
Onderdeel
Korte omschrijving
Meerdere eindproducten
Binnen een productieorder kunnen meerdere eindproducten worden geproduceerd
(ook voor verschillende klanten).
Boomstructuur
Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u een duidelijk beeld van de
opbouw van de productieorder.
Beheersing
Productieorders zijn eenvoudig te bewaken en te beheren doordat er gebruik wordt ge-maakt van
productieorderstatussen.
Urenregistratie
Om tot een goede nacalculatie van een order te komen is het belangrijk dat er een goede
urenregistratie plaatsvindt. MKG heeft mogelijkheden om op diverse manieren de uren te boeken.
De urenregistratie wordt uitgebreider toegelicht in de module urenregistratie.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
10
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Inkopen materialen
Vanuit de productieorder zal een materiaalbehoefte ontstaan. In de productieorder kan direct een
inkooporder worden aangemaakt. Om inkopen te verzamelen kan ook gebruik worden gemaakt van
het inkoopadvies.
Toegeleverd materiaal
In de productieorder kan in de behoefte voor het materiaal ook worden voorzien door toelevering van
de klant. Uw klant levert het materiaal en u voert hierop de gecalculeerde bewerking uit. Voor het
(op tijd) ontvangen van de benodigde aantallen beschikt MKG over de juiste hulpmiddelen.
Inkopen halffabricaten
Tijdens het productieproces kan blijken dat bepaalde halffabricaten niet kunnen worden gemaakt
doordat de capaciteit niet beschikbaar is of dat uw machines niet geschikt zijn. U kunt dan alsnog
beslissen om de halffabricaten in te kopen.
Uitbesteden van
bewerkingen
MKG biedt de mogelijkheid om bewerkingen uit te besteden. Dit kan op ieder moment tijdens het
productieproces worden gedaan. Tevens kan er een koppeling met de benodigde materialen gemaakt
worden waarbij automatisch oppervlaktes, gewichten en m2 berekend worden.
Nacalculatie
Het nacalculeren is binnen MKG een belangrijke functionaliteit. Als u alle functionaliteit binnen MKG
optimaal gebruikt, ontstaat de nacalculatie automatisch. Op de order worden kosten geboekt die
voortkomen uit de urenverantwoording, verwerking van de inkoop en de uitgifte van voorraad
artikelen.
Natuurlijk kunnen er ook handmatig kosten aan de nacalculatie worden toegekend. Voor het
nacalculeren is een voorcalculatie niet noodzakelijk.
voorbeeld
document
uit MKG
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
11
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Planning
De planning van MKG geeft u inzicht in de relevante informatie van het productieproces, zoals de bezetting,
capaciteit, doorlooptijd etc. Met dit gereedschap kunt u al uw beschikbare middelen, mensen en machines,
optimaal inzetten. Het biedt u de mogelijk de best haalbare prestatie van offerte tot levering te bepalen.
Binnen MKG is planning geen los onderdeel. Zij is volledig geïntegreerd in de software en maakt gebruik van
alle eerder ingevulde gegevens van bv verkoop, inkoop, werkvoorbereiding etc. Even zo maken de voor
genoemde processen gebruik van de planningsuitkomsten. Zo kan bijvoorbeeld de haalbaarheid van een
leverdatum worden teruggekoppeld naar de verkoop.
U bepaalt zelf wat planning voor uw bedrijf moet betekenen. De planning wordt op de achtergrond automatisch
gevoed met informatie uit voorgaande processen. U bent
er vervolgens volledig vrij in om te bepalen of en in welk
detail u gebruik maakt van de planningsdata. De keuze
kan dus variëren van geen planning tot planning als
gedetailleerd sturingsproces. Ook de manier van planning, de inhoud, het overzicht, de schermen, het
kleurgebruik etc. kunt u als gebruiker zelf beïnvloeden.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
12
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Simulatie
MKG stelt u in staat om eventuele geconstateerde planningsproblemen op te lossen in een simulatie
omgeving. Deze simulatie beïnvloed uw actuele planning niet. Het stelt u in staat voortdurend terug te
grijpen naar een vorige situatie. De simulatie start met de inhoud van uw huidige planning en kan in
alle mogelijkheden facetten worden aangepast. Een uiteindelijke oplossing in deze simulatie is met een
druk op de knop te gebruiken als de nieuwe, actuele planning.
Order-overzicht
De inhoud van de planning wordt gevisualiseerd door middel van een balkjes schema. U bepaalt zelf
welke informatie getoond wordt en op welke manier. Dit kan variëren van een specifieke productieorder halffabrikaat, tot alle productieorders die in de planning zijn opgenomen. Hierbij maakt ook
planning gebruik van het unieke filtermechanisme. De informatie kan getoond worden per dag,
week of maand.
Resource-overzicht
Analoog aan het order-overzicht kan er ook een resource-overzicht getoond worden. In een balkjes
schema wordt per resource de geplande bewerkingen getoond.
Capaciteit
Capaciteit wordt binnen MKG gedefinieerd op resources. Een capaciteits-overizicht bestaat uit
staafdiagrammen, waarmee inzicht verschaft wordt in de actuele bezetting, de beschikbare capaciteit
per periode en de eventuele achterstand. Deze capaciteit is op te roepen in de planning zelf, maar ook
in een separaat Window.
Planningsregels
MKG is in staat om voorwaarts of achterwaarts, met eindige of oneindige, met en zonder fases
automatisch te plannen. Deze regels kunnen op diverse niveaus worden toegepast
(order, onderdeel, bewerking, etc.).
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
13
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Knelpunten
De planning analyseert continue de actuele planningsdata en attendeert de gebruiker d.m.v. symbolen
op even-tuele knelpunten. Op het planningsoverzicht is tevens een subscherm te activeren, waarin het
probleem tekstu-eel wordt uitgelegd.
Herplannen
Nadat er wijzigingen zijn gemaakt in de planning, biedt MKG de mogelijkheid om op verschillende
niveaus te herplannen (1 specifieke bewerking, 1 halffabrikaat, 1 productieorder, subset van productie
orders, alle produc-tieorders). Tevens is het eenvoudig om te herplannen na een machinestoring en de
gevolgen hiervan te zien.
Fase
De gebruiker wordt de mogelijkheid geboden om een fase-planning te laten uitvoeren. Per
halffabrikaat kan worden gespecificeerd in welke fase het moet worden uitgevoerd. Hiermee kan de
gebruiker afdwingen dat bepaalde halffabricaten gelijktijdig gereed moeten zijn c.q. moeten starten.
Resource
Binnen MKG worden resources gebruikt om een breed scala aan capaciteiten te kunnen definiëren. Te
denken valt hierbij aan: alleen machine(s), alleen man(nen) of de combinatie. Elke resource kent
vervolgens weer een eigen kalender, met capaciteit per dag en eventuele uitzonderingen op kalen
derdagen, rekening houdend met vakanties en dergelijke Voorbeelden van resources zijn:
freesmachine, draaibank, slijpbank.
Bewerkingen
Detail informatie van een handelingen die moeten worden uitgevoerd, in aantallen, tijd, default
resource, om-schrijving, etc, maar bovenal machinetijd en/of mantijd. Voorbeelden van bewerkingen
zijn: frezen, draaien, slijpen.
Orders
De belangrijkste informatie voor uw planning zijn de voorcalculatorische bewerkingen van productie
orders. Tevens biedt MKG de mogelijkheid om verkoopoffertes en “voorraadmutaties in de tijd” tot in
het kleinste de-tail te plannen. Ten einde inzicht te krijgen in de bezetting, capaciteit voor orders,
offertes en de voorraad.
Detail
De gebruiker kan van een specifieke planningsregel (=bewerking) uitgebreide informatie opvragen.
Onder ande-re: bemand versus onbemand, uitbesteden, vastzetten, wachttijd vooraf, aanlooptijd,
insteltijd, bewerkingstijd, aflooptijd, wachttijd achteraf. Als gevolg van de koppeling met urenverant
woording, is per bewerking tevens inzicht te verkrijgen in het start moment, de reeds besteedde tijd
en gereed melding.
Bemand/Onbemand
De gebruiker kan per resource en/of bewerking definiëren
of bemanning vereist is of niet. In geval van onbemande
bewerkingen kan worden aangegeven wanneer (om
de hoeveel producten of om de hoeveel tijd) een
medewerker ter controle aanwezig moet zijn.
Urenverantwoording
Door de koppeling met de ureninvoer, al dan
niet met behulp van de uren pc, kan in de
planning inzicht worden verschaft over
de status van diverse bewerkingen.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
14
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Inkoop
Het inkopen van materialen vereist
een goed overzicht over de
behoefte die er is binnen het
metaalproductiebedrijf.
De MKG ERP software adviseert
de gebruiker, aan de hand van de
behoefte, wat er ingekocht moet
worden.
Onderdeel
Korte omschrijving
Besteladvies
Vanuit productieorders, verkooporders of voorraad ontstaat een materiaalbehoefte. In het
besteladvies kunt u op ieder moment nagaan welke behoefte er is en beslissen hoe er wordt
ingekocht. Natuurlijk kan er ook direct worden ingekocht vanuit een order.
Gecombineerde inkoop
Het kan voorkomen dat u hetzelfde materiaal voor verschillende orders nodig heeft. Ook kan het
voorkomen dat er verschillende materialen uit verschillende orders bij een bepaalde leverancier
besteld moeten worden. Dit is vanuit het besteladvies eenvoudig te verzamelen binnen één
inkooporder.
Inkoop contracten
Veel bedrijven spreken met leveranciers condities af met betrekking tot prijzen en levertijd. In de
software kunnen deze contracten worden vastgelegd. Bij het inkopen wordt er dan ook gebruik
gemaakt van de con-tractafspraken.
Algemene inkoop
Ieder bedrijf doet ook algemene inkopen die niet order of voorraad gericht zijn. Hierbij valt te denken
aan overalls, schoeisel, koffie enz. Binnen de inkoop module van MKG kunnen ook deze orders
eenvoudig worden aangemaakt. Dit geeft het voordeel dat u met het MKG pakket alle inkoop kunt
beheren.
Goederen binnen boeken Het ontvangen van de bestelde goederen wordt in de MKG software geregistreerd en bewaakt. Van de
ontvangen goederen is door de (mogelijke) koppeling aan orders gelijk te achterhalen waarvoor deze
bestemd zijn.
Materiaal
Materiaal kan worden toegepast zonder gebruik te maken van artikelen. De enige voorwaarde die deze
werkwijze schept is dat u geen voorraad kunt registeren voor de goederen die u bestelt. Alle
bestellingen worden gekoppeld aan de productiebehoefte waarvoor een bestelling werd aangemaakt.
Tijdens financiële verwerkingen wordt alleen het onderhandenwerk van de gekoppelde productieorders aangesproken.
Facturen boeken en
verwerken
Het boeken van de inkoopfacturen is een eenvoudige handeling. Hierbij hoeft, uitgaande van inkoop
die gebaseerd was op voorcalculatie voor productieorders, niet te worden bepaald hoe de kosten
moeten worden verdeeld. Dit gaat volledig geautomatiseerd. Na het verwerken van de facturen komen
de kosten respectievelijk in het onderhandenwerk van de order, als voorraadwaarde op het artikel, als
kostprijs in uw verkooporder of als kosten in uw verlies/winst rekening.
Linken
Elke onafhankelijke inkoop is vanuit het inkoopproces alsnog toe te wijzen aan de nacalculatie van een
productieorder ten behoeve van een volledige verantwoording van de kosten.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
15
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Het besteladvies is opgesplitst in drie schermen:
‘Behoefte advies’ De totale behoefte die ontstaat uit productieorders.
‘Voorraad behoefte advies’ De totale behoefte die ontstaat door voorraadartikelen, gestuurd met de keuze
tijdloos en voorraad in de tijd.
‘Uitbesteding behoefte advies’ De totale uitbestedingslijst die ontstaat uit productie orders.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
16
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Urenregistratie / Shopfloor Control
In een productieomgeving is de urenregistratie van vitaal belang. Om tot een goede nacalculatie van een order
te komen zijn de man en machine uren van doorslaggevende factor voor de (kost) prijs van de order. Met MKG
beschikt u over een gedetailleerde urenregistratie.
In de basis legt u met MKG alle tijdregistraties vast, die noodzakelijk zijn voor de salarisadministratie. Met de
juiste rapporten kan een koppeling (op papier of met behulp van export) worden gemaakt met
daarvoor geschikte salarisverwerkings-software.
Vergissingen en correcties vormen het dagelijks leed bij de verwerking van de uren. Gelukkig is hier aan
gedacht en wordt het aanbrengen van een correctie zo lang mogelijk (ook na de verwerking) ondersteund.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
17
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Manuren +
Machine-uren
Het registreren van de man- en machine-uren gaat via een eenvoudig in-voerscherm dat snelle invoer
mogelijk maakt. Het invoeren van uren kan met totaaltijden of met begin- en eindtijden.
Machine-uren
Het komt in de metaal voor dat machines onbemand draaien. Binnen de MKG software is het ook
mogelijk om alleen machine-uren te boeken.
Gelijktijdige
bewerkingen
Een werknemer doet soms meerdere bewerkingen gelijktijdig. De kosten van de manuren moeten dan
verdeeld worden over de diverse orders en bewerkingen. Dit wordt binnen MKG opgelost, waarbij u
zelf bepaald wat het uitgangspunt voor deze verdeling is.
Tijd-voor-tijd registratie
In de praktijk blijkt dat er bij veel bedrijven tijd-voor-tijd opgenomen wordt. Dit houdt in dat gemaakte
overuren worden gecompenseerd met vrije uren. Deze registratie is eenvoudig uit te voeren.
Ploegendiensten
In productiebedrijven wordt ook wel in ploegendiensten gewerkt. Per ploeg gelden dan ploegge
bonden toeslagen. In de MKG software wordt deze werkwijze ondersteund.
Overwerk
Overwerk (voor man en machine) wordt in de metaal op verschillende manieren benaderd. De MKG
software biedt een grote vrijheid in het be-palen voor de overwerktoeslagen (kostprijs en declarabel)
voor man en machine. Deze toeslagen zijn losgekoppeld van de ploegentoeslagen.
Onkosten
Binnen de metaal komt het voor dat medewerkers onkosten kunnen de-clareren als gevolg van
bijvoorbeeld overwerk, dienstreizen en overnach-tingen. Deze kosten kunnen tijdens het invoeren van
de uren eenvoudig worden geregistreerd.
Reis- en karweiuren
Reis- en karweiuren worden vaak op een andere manier doorberekend (qua kostprijs en declarabel) als
normale uren. Deze uren zijn dan ook apart te registreren en te verwerken.
Methodieken
MKG software is in staat urenregistratie te verwerken middels totaaltijden (bv. zagen 2,5 uur) of
begin-eindtijden (bv. zagen 7:30 tot 10:00) te ver-werken. Voor eventuele aanpassingen kan met een
willekeurige methodiek gewerkt worden.
Interface & barcode
Met MKG software bent u in staat uren eenvoudig en snel in te voeren. Het is mogelijk om een
werkplek in te richten uitsluitend voor invoer van uren, al dan niet voorzien van een barcode lezer.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
18
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Voorraad / expeditie
Het beheren van de voorraad en het ontvangen en versturen van goederen zijn taken die bij veel metaalbedrijven in de MKB markt worden gecombineerd. Met de module ‘voorraad in de tijd’ kunt u op basis van reeds
bekende gegevens in combinatie met eventueel forecasting / verwachtingen zien hoe uw voorraadverloop zal
verlopen. MKG zal vervolgens haarfijn aangeven waar eventuele knelpunten gaan ontstaan en hoe deze op te
lossen zijn.
Onderdeel
Korte omschrijving
Voorraadbeheer
Het is mogelijk om op een eenvoudige manier de voorraad van artikelen bij te houden. Binnen MKG
kunnen er verschillende soorten voorraden worden vastgelegd. U kunt ook zelf type voorraadsoorten
vastleggen. MKG heeft de standaard de volgende soorten voorraad gedefinieerd:
‘vrije voorraad’, dat is de daadwerkelijk beschikbare vrije voorraad
‘plank voorraad’, dat is de voorraad die in het bedrijf aanwezig is maar bestemd kan zijn voor orders
‘economische voorraad’, een gecorrigeerde vrije voorraad aan de hand van de reserveringen,
uitgiftes en geplande ontvangsten uit inkoop/productie.
Goederen ontvangst
Het binnen boeken van ingekochte of toegeleverde goederen is met de MKG software een eenvoudige
handeling. Doordat er koppelingen zijn tussen inkooporders en productie-/verkoopordorders is direct
bekend wat er binnen is gekomen en waarvoor het is gereserveerd. Vanuit de voorraadmodule is dan
ook eenvoudig na te gaan wat wel en wat niet vrij kan worden gebruikt. Het is mogelijk om het keuren
van de binnengekomen goederen met behulp van MKG te formaliseren.
Mutaties
Wanneer er voor artikelen voorraden worden aangehouden kunnen correcties voor de voorraad
niveaus worden doorgevoerd.
Levering
Het leveren van goederen aan klanten vereist een zorgvuldige afhandeling. Na goedkeuring (optioneel)
kan er een pakbon worden gemaakt en kunnen de goederen op transport worden gezet. Hoe het
transport zal plaatsvinden (eigen vervoer, DHL, enz) kan via de MKG software worden aangestuurd en
van de daarbij toehorende informatie worden voorzien (gewicht, colli, afleveradres etc).
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
19
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Herwaardering
Goederen worden in het magazijn opgeslagen volgens kostprijs tarieven en volgens dezelfde principes
ook weer uit gegeven. Indien nodig, zijn deze waarden en aantallen aan te passen met automatische
financiële verwerkingen.
Partijregistratie
Als producerend ondernemer, koopt u ook in. Op voorhand kunt u gevraagd worden dit volgens
bepaal-de kwaliteitsnormen te doen. Tot zover geen probleem.
Maar op het moment van dispuut wilt u het volledige traject van het door u verkochte product kunnen
herleiden. Van inkoop van materiaal, uitbesteding en eigen productie, tot verkoop. Wie heeft, wat en
wanneer gedaan en volgens welke norm. En zijn er vervolgens ook nog andere producten met mogelijk
hetzelfde probleem?
Met partijregistratie kunt u uw product volledig traceren en daarmee antwoord krijgen op vragen als:
Waar is het ingekocht of geproduceerd?
Wat is de kwaliteit?
Op welke locatie ligt het (op voorraad, bij leverancier of bij afnemer)?
Wat is haar ouderdom?
Door partijregistratie is traceerbaarheid eenvoudig mogelijk tot op het laagste niveau zonder dat u
daar veel tijd in hoeft te steken.
Voorraad / ordergestuurd Op artikelniveau kan aangegeven worden of het artikel voorraad- of order-gestuurd is. Bij een
voorraadgestuurd artikel kan tevens aangeven worden wat het minimumniveau is en tot welk aanvul
niveau er aangevuld moet worden bij overschrijding van het mini-mumniveau. Tevens kan rekening
worden gehouden met standaard bestelgroottes of minimum productie aantellen in verband met
instelkosten.
Product-vertalingen
Indien u een artikel ook een klanten verkoopt welke een andere taal
spreken, kunt u op hetzelfde artikel een buitenlandse
benaming aangeven, welke op de benodigde
documenten gebruikt wordt.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
20
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Productconfigurator
Door gebruik te maken van parameters kunnen producten eenvoudig worden geconfigureerd en berekend.
Vanuit een offerte of order kan een product worden doorgerekend met behulp van de (vaak zeer bekende)
Excel formules.
Voorbeelden:
Verspaning:
Las– en constructie:
Oppervlaktebehandelingen:
machine- en apparatenbouwers:
tandwielen en flensen
trappen en hekwerken
poedercoat producten
modulaire producten
Hiervoor kunnen stuklijsten worden opgebouwd met
behulp van parameters en formules, zodat niet voor
alle varianten een aparte stuklijst nodig is. Dit leidt tot
snellere werkwijze. Een werkwijze die hiermee bovendien eenvoudiger en overdraagbaar wordt, zodat ook
minder technische medewerkers bijvoorbeeld een
calculatie kunnen maken.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
Met parameters bepaalt u:
product kenmerken
(lengte, breedte, diameter, ..)
product opties
(inclusief harden: ja/nee, ..)
waaruit automatisch berekend wordt:
materiaalbehoeftes
bewerkingstijden en routings
22
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
voorbeeld
document
uit MKG
Financieel
MKG is voorzien van een financieel systeem
dat aansluit bij uw manier van werken. Uit alle
verwerkingen in de verschillende
modules komen journaalposten die worden
verwerkt in de financiële administratie.
De journaalposten die automatisch worden
aangemaakt zijn volledig onderbouwd en
kunnen (ook historisch) volledig worden
getraceerd.
MKG registreert alle financiële verwerkingen
in één basisvaluta, maar is in staat om bij
financiële beoordelingen deze cijfers om te
rekenen met behulp van een andere gekozen
valuta.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
23
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Onderdeel
Korte omschrijving
Keuzevrijheid
Geautomatiseerde boekingen kunnen bij inrichting van MKG wel of niet worden aangeboden in het
financieel systeem. Voorop hierbij staat dat de aangeboden mutaties altijd kunnen worden geraadpleegd of worden afgedrukt. Welke mutaties u vervolgens aanbiedt voor verwerking bepaalt u tijdens
de inrichting van de administratie.
Door deze werkwijze te introduceren ontstaat de keuzevrijheid bijvoorbeeld om onderhandenwerk los
te koppelen van uw financiële rapportage. Uw financiële systeem werkt op een iets eenvoudiger
manier waarbij periodiek een opname van de balanswaarde voor voorraad en onderhandenwerk
gebruikelijk is.
Meerdere valuta
Meerdere valuta in MKG is een standaard. Eén ingestelde administratie valuta wordt gebruikt om alle
boekingen in vast te leggen. Beoordelingen van verschillende processen in andere dan de administratie
valuta zijn mogelijk. Bankrekeningen, contanten en openposten kunnen in een vreemde valuta worden
geregistreerd.
Telebankieren
Communicatie met de belangrijkste banken in het Clieop en SEPA formaat. Internationale betalingen
binnen het Euro gebied en bijzondere betalingsopdrachten behoren tot de mogelijkheden. Verwerken
van uitgevoerde betalingsopdrachten middels een betalingsvoorstel gekoppeld aan de openposten van
debiteuren.
IBAN
Voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere organisaties is het belangrijk om tijdig
maatregelen te nemen. Vanaf februari 2014 zijn betalingen namelijk alleen nog maar mogelijk met
het langere rekeningnummer IBAN. MKG is hier reeds op voorbereid.
Kostenplaatsen
De verantwoording van kosten in geselecteerde (kosten)rekeningen. Deze registratie vormt vaak een
belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de tariefstructuur voor de bewerkingen.
Verantwoording
Alle boekingen zijn volledig traceerbaar. Rapporten en raadpleegschermen met geavanceerde zoek,
sorteer- en selecteermogelijkheden bieden de bevoegde gebruiker een zee aan mogelijkheden om de
verantwoording van gepresenteerde cijfers te onderbouwen.
BTW/ICL aangifte
U kunt uw BTW-aangifte en ICL-aangifte op het internetdomein van de Belastingdienst invoeren, maar
u kunt dat ook direct vanuit de MKG software doen op basis van het BAPI protocol. De MKG software
verzorgt de aangifte en stuurt het naar de Belastingdienst. Dit scheelt de ondernemer uren tot dagen
werk.
Consolideren
Binnen MKG kunnen meerdere administraties aangemaakt worden. Dit kunnen zowel
werkmaatschappijen alsmede enkel financiële administraties zijn. Het is in MKG mogelijk om de
financiële gegevens van meerdere administraties te consolideren.
Volledige
liquiditeitsprognose.
MKG biedt u de mogelijkheid om op basis van gegevens uit MKG een betrouwbare liquiditeitsprognose
op te stellen, zodat u goede afspraken kunt maken met financiers en leveranciers. Dit gaat op basis van
huidige bankstand, openposten debiteuren en crediteuren, betalingsafspraken, lopende (nog niet
geleverde en gefactureerde) inkoop- en verkooporders, nog niet gefactureerde termijnfacturen,
budget van de te verwachten kosten (salaris, leasebedragen, vakantiegeld etc). Deze gegevens samen
in de tijd uitgezet geven een liquiditeitsbegroting.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
24
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Personeel
Goed personeel en goede producten: de succesfactoren van ieder bedrijf. MKG heeft een module waarin u uw
complete personeels-administratie kunt onderbrengen. Een koppeling naar een salarispakket hoort hierbij tot
de mogelijkheden.
Onderdeel
Korte omschrijving
Algemene gegevens
Van het personeel kunnen verschillende algemene gegevens worden vastgelegd. Hierbij
heeft MKG ook rekening gehouden met zaken die van belang zijn voor het metaalbedrijf
bv. schoen- en overallmaat.
Contract gegevens
Bij de contractgegevens kunnen alle zaken geregistreerd worden die te maken hebben
met de arbeidsvoorwaarden. Salarisgegevens, contractduur, vakantiedagen, onkostenvergoedingen
enz. worden vastgelegd. Maar ook gegevens met betrekking tot ziekenfonds,
pensioenregeling en arbodienst zijn beschikbaar.
Uren
Per medewerker is, door de koppeling met de urenregistratie, inzichtelijk hoe productief
de medewerker is, hoeveel ziekte- en vakantiedagen zijn opgenomen. Ook is de
"tijd-voor-tijd" registratie afhandeling hier mogelijk.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
25
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
Management Informatie
Het aansturen van de organisatie en het bewaken van de diverse processen kan niet zonder betrouwbare
informatie. Bovendien is het van groot belang dat deze gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn en eenvoudig te
interpreteren. Een sterk punt van MKG is dat vrijwel alle informatie grafisch kan worden weer gegeven.
De gebruiker kan zelf ook budgetten of streefgetallen en de afwijkingen daarop definiëren. Deze grafische
presentatie is een zeer krachtige methode om uw bedrijfsvoering te bewaken en aan te sturen. Wilt u verder in
detail treden, dan kunt u eenvoudig klikken in deze grafieken en 'in zoomen' op de informatie die u wilt hebben.
Enkele voorbeelden:
Liquiditeit
Onderhandenwerkpositie
Winstmarges (klant, product, ..)
Uren direct / indirect
Nacalculatie
Leverbetrouwbaarheid
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
26
METAALBEDRIJVEN PRESTEREN BETER MET MKG
MKG ontwikkelt praktijkgerichte ERP software voor de MKB metaalbranche.
MKG Nederland BV
Postbus 66
7550 AB Hengelo
[email protected]
www.mkg.nl
Linterlerweg 15
7556 PD Hengelo
t 074 24 23 654
f 074 29 14 934
Copyright 2017 MKG Nederland BV
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevens-bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Metaal Kennis Groep Nederland BV.
MKG ERP SOFTWARE | productsheets
27
Download