Inspiratiesessie Grip op Gedrag_Update van

advertisement
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
Update van onderzoeksmethoden om bewust én onbewust gedrag
te meten
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
In sommige situaties is er veel grip op gedrag…
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
5
…in andere ‘menselijke’ situaties juist weinig…
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
6
Wat verklaart gedrag?
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
7
1
Theorie: van systeem 2
naar 1 en weer terug
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
‘Dual Process Theory of Human Behaviour’
Automatic system (“System 1”)
 Onder- en onbewust gedrag
 Intuïtief
 Snel
 Gebaseerd op gedrag, impulsen en
emoties
Reflective system (“System 2”)
 Bewust gedrag
 Doordacht
 Traag
 Waarden en normen
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
9
Lange tijd primaire focus op systeem 2
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
10
De opkomst van Behavioural Economics…
Populair wetenschappelijke boeken over Behavioural Economics hebben systeem 1 op de kaart
gezet….
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
11
Belangrijkste bijdrage van Behavioural Economics aan
het debat
1. Belang van context
Systeem 1
2. Heuristieken
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
12
Maar…
Behavioural economics brengt ons niet alle
antwoorden
Het is niet alleen systeem 1…systeem 2 heeft nog
steeds een belangrijke rol
Daarom: een holistische benadering
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
13
Veel modellen om ons gedrag te verklaren
Theory of Reasoned Action (Fishbein)
Theory of Planned Behaviour (Ajzen)
Cognitive dissonance theory (Festinger)
Theory of Trying (Bagozzi & Warshaw)
Protection motivation theory (Rogers)
Theory of Interpersonal Behaviour (Triandis)
Attribution theory (Heider)
Diffusion theory (Rogers)
Health Belief model (Becker)
Social learning theory (Bandura)
Social influence theory (Kelly & Thibaut)
Social capital theory (Bourdieu)
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
14
Een holistisch model: TNS Behaviour Web
© TNS
Sluit het gewenste gedrag aan bij
de eigen normen en waarden?
Het “what’s in it
for me?” aspect
Heeft het gedrag effect en is
men in staat om het gedrag
te vertonen?
Eigen
waarden
en
normen
Kosten en baten
Doeltreffendheid
Is er vertrouwen in
de afzender/het beleid?
Gewoontegedrag
Gedrag
Legitimiteit
Sociale
en
culturele
normen
Vuistregels
& heuristieken
Context/
omgeving
Past het gedrag
in de dagelijkse
gang van zaken?
Wordt het
gedrag gestuurd door
onbewuste beïnvloeding?
Wordt het gedrag onbewust
aangestuurd door
omgevingsdesign?
De invloed van
de sociale omgeving
en cultuur
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
15
2
De onbelichte vraag: hoe
meet je bewust én
onbewust gedrag?
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
De volgende stap…
Theorie
Methoden
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
17
Waarom zijn andere methoden nodig?
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
18
Voorbeeld: kijk- en internetgedrag. Is een survey
voldoende?
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
19
Voorbeeld fietsgedrag: simpele gedragsregels of zijn
sociale invloeden van belang?
Simpele gedragsregels en
rationele keuzes?
Sociale invloeden?
VS
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
20
Doel van de sessie






Focus op toepassing van methoden
De ‘hoe-vraag’ staat centraal
Update innovatieve methoden voor meer grip op gedrag
De stap van theorie naar toepassing
Delen van praktijkervaringen
Inspiratie!
Met welke methoden krijgen we als
onderzoekers meer Grip op Gedrag?
Inspiratiesessie Grip op Gedrag
© TNS 22 september 2015
21
Download