Lore Colaert - Vlaams Vredesinstituut

advertisement
Lore Colaert
Onderzoeker
Vlaams Vredesinstituut
Leuvenseweg 86
B-1000 Brussel
tel. +32 2 552 45 96
fax +32 2 552 44 08
[email protected]
http://www.vlaamsvredesinstituut.eu
Lore Colaert (°1985) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en Groningen. Ze legde zich
toe op hoe samenlevingen omgaan met een gewelddadig verleden. In maart 2015 werd ze aan de
Universiteit Gent doctor in de geschiedenis met een proefschrift over herinneringspolitiek in Spanje.
Hiervoor verrichtte ze veldwerk bij opgravingen van massagraven van de Spaanse Burgeroorlog. Ze
vertaalde dit onderzoek in academische publicaties, publiekslezingen, documentaires en bijdragen in
diverse media. Sinds oktober 2015 werkt ze als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen de
cluster ‘omgaan met conflict & geweld in de samenleving' focust ze op radicalisering.
Diploma’s






Doctoraat Geschiedenis – Universiteit Gent (2015)
Doctoral Schools Arts, Humanities and Law – Universiteit Gent (2015)
Advanced Academic English writing skills – Universiteit Gent (2012)
Cursussen Spaans – Universiteit Gent, SNT Brugge, Universiteit Salamanca (2009-2010)
Licentiaat Geschiedenis - Universiteit Gent, erasmus aan Universiteit Groningen (2008)
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs – groep 2 in de geschiedenis – Universiteit Gent
(2008)
Loopbaan




Onderzoeker Vlaams Vredesinstituut (sinds 2015)
Wetenschappelijk medewerker Vakgroep Geschiedenis Universiteit Gent (2015)
FWO aspirant Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Gent (2009-2013)
Leraar secundair onderwijs, Sint-Fransciscus-Xaveriusinstituut Brugge (2008-2009)
Publicaties






L. Colaert (2016), ’Excavating a hidden past:’ The forensic turn in Spain’s collective memory’,
in M. T. Starzmann and J. R. Roby, Excavating memory: Material Culture Approaches to Sites
of Remembering and Forgetting, Gainesville: University Press of Florida.
L. Colaert (2015), ‘History from the Grave: Politics of Memory in Exhumations of Mass Graves
from the Spanish Civil War, Gent: Universiteit Gent, doctoraatsproefschrift, 307 p.
B. Bevernage, B & L. Colaert (2014), ‘History from the grave? Politics of time in Spanish mass
grave exhumations’, in Memory Studies, vol. 7, nr. 4, p.440-456.
L. Colaert (2013), ‘‘Not just bones’: A cultural and political history of mass grave exhumations
in Spain’, In D. Callebaut e.a. (red.), EAC Occasional Paper 7: Heritage Reinvents Europe,
97-102.
K. Aerts, B. Bevernage & L. Colaert (2012), ‘Ieder zijn verhaal,’ De Standaard, 5 april, p.20-21.
L Colaert (2008), ‘Geschiedenis en herinnering als pijlers van de verzoening. Maar wiens
geschiedenis en wiens herinnering?’ Umubano, april.
Bijdragen op conferenties en lezingen (selectie)
















Geschiedenis uit het graf: politiek van herinnering in opgravingen van massagraven van de
Spaanse Burgeroorlog, lezing, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij (SOMA), Brussel, 25 november 2015.
Geschiedenis uit het graf: politiek van herinnering in opgravingen van massagraven van de
Spaanse Burgeroorlog, Lezing, tentoonstelling Post Mortem, Gent, 17 november 2015.
History from the Grave: Politics of Memory in Exhumations of Mass Graves from the Spanish
Civil War, Interdisciplinair lunch seminarie Culture, Media and Society, KU Leuven, 26 oktober
2015.
Historia desde la fosa: Políticas del Tiempo y de Representación en las Exhumaciones de la
Guerra Civil,’ seminarie Rastros y Rostros de la Violencia, CSIC Madrid, 2 juni 2015.
From knowledge to acknowledgement: Spanish mass grave exhumations as mobile seminars
in public history, paper, congres ‘Corpses in Society,’ ERC research programme ‘Corpses of
Mass Violence and Genocide,’ Manchester, 10 september 2014.
An ‘embedded’ historian in the Spanish memory movement: Methodological challenges,
workshop ‘Transitional Justice, History & Memory,’ TAPAS, UGent, 25 juni 2014.
’A forensic turn’ in Spain’s collective memory? Paper, Biennial Conference van IAGS ‘The
Aftermath of Genocide’, Siena, 18 juni 2013.
Politics of historicity in Spanish mass grave exhumations, presentatie op colloquium met Wulf
Kansteiner, TAPAS UGent, 14 december 2012.
Verlo y vivirlo: het zien en beleven, conferentie ‘Mondelinge geschiedenis in België: tussen
onderzoek en publieksgeschiedenis’, SOMA, Brussel, 18 november 2012. Conference
Proceedings: N. Wouters, Mondelinge geschiedenis in België. Brussel, Ceges Soma, 2012,
p.5-44.
History from the grave? Conflicting times and historicities in Spanish mass grave
exhumations’, Paper op The Arts of Memory Conference, New School, New York, 26 april
2012.
History from the grave? Conflicting times and historicities in Spanish mass grave
exhumations, paper, ESSHC Congres, Glasgow, 11 april 2012.
Presentación de trabajos en curso de Lore Colaert, Jonah Rubin y David Hernández,
seminarie Memorias en Red, CSIC, Madrid, 20 oktober 2011.
’Not just bones’: A cultural and political history of mass grave exhumations in Spain, paper,
12e EAC Symposium ‘Heritage reinvents Europe’, Ename, 18 maart 2011.
‘Not just bones’: A cultural and political history of mass grave exhumations in Spain,
Presentatie, The Cultural Memory Seminar met Andreas Huyssen, doctoral colloquium, LITRA
en Doctoral Schools, UGent, 23 februari 2011.
Rwanda, oorlog van het geheugen. Historische waarheid en herinnering in een samenleving in
transitie, presentatie masterscriptie, seminarie ‘Geschiedenis met een toekomst: jonge
historici aan woord’, SOMA, Brussel, 17 maart 2009.
Politics of truth and remembrance in response to genocide in Rwanda, paper, ESSHC
Congres, Lissabon, 1 maart 2008.
Onderwijs, lidmaatschappen en wetenschapscommunicatie
 Productie-manager in Spanje van The Wave, een documentaire van S. Vanagt & K. Vermeire.
 Productie-assistent van La Cuchara, een documentaire van J. Moreno, Spanje, 2011.
 Gastcolleges en seminaries aan Universiteit Gent en Nijmegen, 2009-2015.
 Colleges ‘historische kritiek van woord en beeld in de massamedia’ en ‘discoursanalyse’ aan
de Universiteit Gent, 2015.
 Lid van organisatiecomité International Network for Theory of History (INTH), UGent, 20122013.
 Lid van Thinking About the Past (TAPAS), UGent, sinds 2010.
 Medestichtend lid van Memorias en Red, Madrid, sinds 2011.
 Populariserende lezingen en bijdragen over herinneringspolitiek.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards