VLADSLO LEEFT

advertisement
1
VLADSLO LEEFT
Verslag algemene vergadering 15/10/2014.
-----------------------------------------------------
VERSLAGGEVER: Jan Colaert
plaats: De Zwaan
Aanwezig: / Jan Colaert/ Jan Damman / Greta Tryhou / Tine Colaert / Luc Louage /
/Ginette Van Derbeken/ / Rudi Parreit /Hans Braem/Michel Carette/Kris Dewulf/Geert
Senesael/ Danny Pille/ Lieve Demeyere /Ingrid Hauspie /Christel Hillewaere/ Lieve
Hemeryck /Jan Snauwaert /Erica Deville/Andre Mingneau.
Verontschuldigd: / Gladys Lombary / Willy Devos/Inge Claeys /Lies Verhelle /Koen Dooms/
/Anja Degrieck/Bernadette Ryckewaert
1.
Goedkeuring van vorig verslag .
2. Ontslag voorzitter.
Zoals gezegd de vorige keer werd Ginette vandaag in de bloemetjes gezet.
Voorzitter van Vladslo Leeft sedert 2003, en nu de fakkel reikend aan een jongere
opvolger.
Op de vergadering wordt een rondvraag gelanceerd naar kandidaat voorzitters.
Jan Damman wil dit doen in een duo baan. Dus hebben we nog een kandidaat nodig.
Beslist wordt om te zorgen voor een artikel in de streekpers en in Diksmuide Info.
Als het kan nog in de editie van november.
Voor de streekpers (met foto Ginette) wordt bij deze de vraag gericht aan Bernadette.
3. Verkeersremmers Kortewildestraat ( was eigenlijk punt 5 van de dagorde)
Volgende opmerkingen worden hierover genoteerd om door te geven:
* de gevraagde snelheidsbeperking tot 50km vanaf de Lange Limaertstraat moet er
komen, omdat dit één geheel vormt met de proefopstellingen.
* De tussenafstand tussen de biggenruggen aan de Bovekerstraat bocht is te klein.
Indien nodig kunnen er hier een aantal gerecupereerd worden om op ander bochten te
plaatsen ( samen dan met rode paaltjes.)
* vraag naar evaluatie via bijkomende snelheidsmetingen ( na plaatsen van bord 50km
uiteraard).
* dan ook plaatsen van bord waarop gemeten snelheid wordt aangegeven.
* de klachten in verband met trillingen worden relatief genoemd , zeker in vergelijking
met de trillingen van de kasseibestrating van de Beerststraat.
4.
Kerstverlichting.
de datum voor wegnemen aan huis Vandenberghe vastgelegd op zaterdag 4 oktober
werd niet gehaald.
Nu wordt beslist om alles te laten tot na de Kerstsmul.(21/12)
2
De bijkomende lichtslingers zullen enkel nog opgehangen worden aan de hoeken palend
aan het Vladsloplein. Hiervoor is er dan geen hoogtewerker nodig( alles met ladders).
Installatie op 6/12/14 en afbraak voorzien op 10/01/2015.
Vanaf volgend jaar enkel nog lichtversiering aan de trapgevel van het oud gemeentehuis
en over de platanen op het plein.
Aan Johan Parrein wordt gevraagd na te zien hoeveel kerstbomen we dit jaar nog zullen
kunnen kappen. Eventueel tekort moet dan aangevuld worden via de Stad.
5.
Kermisevaluatie
*Circus ZOPAZ was duidelijk een succes. Zo iets is zeker voor herhaling vastbaar.
* De beenhespavond was ook een voltreffer
* Vlaggetjes en ballonnen moeten volgend jaar ook terugkomen.
* 73 kinderen hebben op kosten van Vladslo Leeft kunnen genieten van de
kermisattracties. Totale kostprijs € 401,00.
De vrijdag namiddag zijn de schoolkinderen op bezoek gekomen. Betaling door de
Tandem.
* Nieuwe ideeën voor volgend jaar:
Via de school een bepaald competitie spel organiseren met ouders en kinderen elk in een
ploegje tegen elkaar.
6.
Werkgroep tentoonstelling 2015 in vernieuwde kerk.
Keuze valt op het voornaamste item : de geschiedenis van het dorpsonderwijs in Vladslo
( gemeentelijk en vrije net).
namen voor deze werkgroep:
Willy Devos / Willy Dekeyser/ Lieve Demeyer/ Jan Damman/ Jan Colaert/Greta
Tryhou/ Yolande Seurinck.
Er zal een namiddag afgesproken worden waarop alle geïnteresseerden naar de Zwaan
kunnen komen met hun foto’s-documenten om die daar ter plaatse onmiddellijk te laten
inscannen. Hun verhalen kunnen op tape vastgelegd worden.
* Medewerking verzekerd van het stadsarchief.
* Financiële hulp via de post “Dorp aan zet”.
7.
Aankoop muziekinstallatie.
Beslist wordt die zelf met Vladslo Leeft ( opbrengst uitbating terras 4 –daagse) aan te
kopen, en dan uit te kijken wat het resultaat is van het ingediende investeringssubsidie
dossier.
Huidige beschikbare babbelbox voldoet niet wanneer er achtergrond geroezemoes is.
8.
De welkomborden ( 4 stuks)
Worden nog dit jaar vernieuwd met recente foto’s.
9. Openbare werken:
De groendienst wordt aangesproken om zo snel mogelijk de werken op het kerkhof waar
een volledig pad opengebroken te voltooien.( uiteraard tegen 1/11.)
Verdere opmerkingen zijn er niet.
10.Varia
*Picknick tafel aan de Einsdijk is nog altijd een meerwaarde voor de wandelaar en de
natuurliefhebber. Punt zal nu aangevraagd worden via de milieuraad.
3
* Volgend jaar “ Feest in het dorp” : keuze voor Vladslo.
Infoavond en uitnodigingen hiervoor worden verzorgd door de dienst cultuur
Wordt vastgelegd op maandag 1/12/14. Tegelijk wordt dit ook de datum van onze
volgende bijeenkomst.
* bebloeming volgend jaar langs de kerkhofmuur is OK.
Volgende bijeenkomst is op maandag 1 december 2014.
Download