Evaluatie netwerk SW 19/11 Een terugblik op het netwerk SW 19/11

advertisement
Evaluatie netwerk SW 19/11
Een terugblik op het netwerk SW 19/11/2014…
Enkele reacties …
en een poging tot reactie hierop (vb. hoe kunnen we hier rekening mee houden in de toekomst,
verduidelijking enz.); zie =>
Op onze twitter-muur…
Meer de inhoud opsplitsen per graad.
=> Zal afhangen van het thema. Thema ‘sociale media’ kan voor iedereen bruikbaar zijn. Indien we
werken rond een leerinhoud, dan kan dit inderdaad interessant zijn.
Inspiratie opgedaan rond de nieuwe media, maar misschien nood aan meer expertise om aan de
slag te gaan.
Bijscholing nodig.
=> We denken eraan om volgend jaar (voor alle leerkrachten personenzorg) hieromtrent een
nascholing te organiseren. Het echt aan de slag gaan met enkele sociale media.
Ik heb veel inspiratie opgedaan, maar mis de tijd om me daar echt eens aan te zetten. Hoe pak ik
dit aan?
=> De tijd… In verschillende scholen zijn er hieromtrent verschillende snelheden. Daarom is het goed
om op ons netwerk SW ideeën uit te wisselen. Het zet aan tot eigen experiment. Door te proberen,
kan je nagaan wat de valkuilen zijn. Je kan eventueel 1 sociaal medium uitkiezen (zie lijst die je
meekreeg) en hier een prioriteit van maken (eventueel binnen vakgroep als steun) om dit in de klas
te krijgen. Zal ook afhangen van infrastructuur binnen jullie school (haalbare keuze?). Kies ook een
medium dat nuttig is, een meerwaarde vormt voor het verwerken van de leerinhouden.
Denk niet zwart-wit, maar integreer de sociale media. Combineer met het gewoon lesgeven.
We mogen er niet bang van zijn => uitproberen is de boodschap!
Sociale media zijn boeiend ter ondersteuning van het lesgebeuren.
Denk, wees creatief, maar gebruik je gezond verstand!
Graag alles doorsturen via e-mail of documenten op DPB.
=> documenten komen op ons uitwisselingsplatform (met code voor leden netwerk SW).
Blog is heel bruikbaar. Daar ga ik mee aan de slag. Twitter en Facebook overtuigen minder.
Dank voor de nieuwe ideeën. Ik zie mogelijkheden voor verwerking in de GIP.
=> Misschien een idee om aan de slag te gaan. En hopelijk ook mee te brengen als good practice op
een volgend netwerk.
Inspirerend!
Veel inspiratie. Goesting om eraan te beginnen.
=> dat is de bedoeling. Inspiratie opdoen om dan zelf uit te proberen en terug te brengen in de
groep.
Ik krijg goesting. Idee: in kleine groepjes oefenen en gecoacht worden door leerkrachten met
ervaring (vb. Sara, Bart, Joke, Isabelle die good practice brachten?).
=> Kan een optie zijn. We bekijken ook of een nascholing met expert haalbaar is (zie eerdere vraag).
Netwerk sociale media verder uitwerken => vervolgsessie nodig.
Collega’s zijn goed bezig! Oproep om expertise te delen, ook tijdens het jaar. Ik tracht concreet aan
de slag te gaan met de tips en tricks die werden doorgegeven.
We kunnen delen via het uitwisselingsplatform DPB. De website wordt vernieuwd. Van zodra deze op
punt staat zal ik iedereen op de hoogte brengen. Mogelijkheid om gedurende jaar good practices op
platform te uploaden. We kunnen deze dan in een volgend netwerk bespreken.
Het was de moeite, maar veel om te verwerken!
Heel veel informatie voor een namiddag. Veel nieuwe dingen gehoord. Nu zelf op zoek gaan…
Sociale media toch beperken na schooltijd, zodat er ook nog ruimte blijft om te studeren!
Moeilijk gezien pc-tekort
Sociale media kunnen een aanvullend didactisch middel zijn. Het gebruik ervan dient mijn inziens
met mate te geeuren, gezien de meningen (over nut en resultaat) verdeeld zijn. Zowel in het
werkveld als wetenschappelijk.
Uit de evaluatiebriefjes…
Nog meer uitwisseling nodig.
Nood aan extra nascholing.
Geen theorie brengen (vb. doel van sociale media).
Te lange inleiding. Ik heb dit niet nodig.
Nood aan leerlijn sociale media. Vb. weinig sturing binnen 6SW en veel binnen 2de graad en 5SW.
Suggestie thema: spel, armoede. Hoe dit concreet aanpakken in lespraktijk?
De toelichting was een goede inleiding om sociale media binnen SW een plaats te geven.
Het tweede deel was interessant. Concrete tips zijn altijd handig!
=>Belangrijk om ook (weliswaar kort) theoretisch in te leiden. Niet iedereen is onmiddellijk mee in
het verhaal van sociale media. Volgende netwerksessie kan nadruk liggen op uitwisselig.
Graag specifieke nascholing.
Het lijstje met voorbeeld is echt handig. Misschien nog aanvulling ‘slideshare’ = delen van ppt.
Graag brainstorm in kleine groepjes => toetsen van ideeën.
=> stond ook op programma, maar wegens tijdgebrek. Voor een volgende keer.
Geen eenvoudig thema.
Mogelijk toepasbaar binnen eigen school, mits kritische bedenkingen en onder bepaalde
voorwaarden.
Heel wat nieuws gehoord.
Valkuilen uitwisselen…
Download