Bedrijf - Kennispoort Verloskunde

advertisement
bedrijfsnaam
t.a.v. contactpersoon
adres
postcode woonplaats
UITNODIGING:
Nascholing ‘echoscopie in de verloskundigenpraktijk’
Beste verloskundige,
Op veler verzoek heeft Diagnostiek voor U, afdeling echoscopie een nascholing ‘echoscopie in de
verloskundigenpraktijk’ ontwikkeld.
Deze nascholing is bedoeld voor verloskundigen die echo’s verrichten in eigen praktijk. Het doel van
de scholing is het opfrissen en verfijnen van kennis en handelingen rond deze echo’s, waarbij wordt
aangesloten op de al aanwezige kennis en vaardigheden.
Programma
 Herhaling van de basisinformatie en basistechnieken op het gebied van anatomie,
beeldoriëntatie, datering en biometrie
 Meest voorkomende pathologie
 Beeldbeoordeling van meegebracht materiaal (bij voorkeur digitaal op USB stick), aangevuld
met tips
 Bespreking van vragen en valkuilen, mede aangedragen door de cursist
 Instelling van apparatuur
 Hands on training onder begeleiding van een ervaren echoscopist
Datum en locatie
De nascholing vindt plaats op hoofdlocatie Stratumsedijk in Eindhoven, op zaterdagochtend 11 maart
en 25 maart 2017 van 9.00 tot 13.00 uur (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen).
In verband met de hands on training is het aantal plaatsen voor de nascholing beperkt. Plaatsing
geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Indien het aantal aanmeldingen de capaciteit
overschrijdt, wordt er een extra ochtend aangeboden.
Kosten en accreditatie
De kosten voor deelname bedragen €145 euro per persoon. Accreditatie voor de cursus is bij de
KNOV aangevraagd. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.
Aanmelden
U kunt zich vóór 4 februari 2016 aanmelden door bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en per
email op te sturen naar afdeling Klantrelatie, via: [email protected]
Eindhoven
Boschdijk 1119
5626 AG Eindhoven
Postbus 6274
5600 HG Eindhoven
T 040 - 21 41 100
F 040 - 21 41 188
[email protected]
www.diagnostiekvooru.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met May Roelofs, afdeling echoscopie, via
telefoonnummer 088 – 21 41 197.
We zien uw inschrijving graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Diagnostiek voor U
Aimée van Dobben-Rodenburg
Stafarts echoscopie ob/gyn
P.S. Voor deelname van voldoende vrijwillige zwangeren aan de hands-on training hopen wij op jullie
medewerking middels het werven van zwangeren in de eigen praktijk.
Eindhoven
Boschdijk 1119
5626 AG Eindhoven
Postbus 6274
5600 HG Eindhoven
T 040 - 21 41 100
F 040 - 21 41 188
[email protected]
www.diagnostiekvooru.nl
Download