20141103 Modern imperialisme VWO 5

advertisement
1
Modern imperialisme
Hoofd!uk 9.3.1
© meneervanempel.nl
2
Kenmerkende aspecten
De moderne vorm van imperialisme die verband
hield met de industrialisatie
Casus
Een kolonie als privébezit (blz. 218)
1. Geef aan in hoeverre Leopolds werkelijke
motieven overeenkwamen met zijn officiële
motieven.
2. Gebruik bron 1. Waarom was het publiceren van
dit soort foto's zo effectief om het bestuur door
Leopold aan de kaak te stellen?
3
4
Casus
Reden voor overname
Congo: modern
imperialisme
Het ontstaan van modern
imperialisme
Situatie:
•
Kolonialisme bestond al langer
Oorzaak:
•
2e helft 19e eeuw: landen niet tevreden met handelsposten
Gevolgen:
•
Vanaf 1870: race om gebieden te bezetten
•
Beter beheersen + uitbreiden tot imperia
5
6
Veroveringen
Oorzaken:
•
Grondstoffen olie, rubber en katoen > wingewest
•
Nieuwe afzetmarkt
•
Politiek en militair aanzien (verband met
nationalisme)
•
Superioriteitsgevoel (white man's burden)
De strijd - Eerste fase
Gevecht om Azië:
•
Nederland > Nederlands-Indië
•
Engeland > India
•
Frankrijg > Vietnam
•
VS > Filippijnen
7
8
De strijd - Tweede fase
Gevecht om Afrika (landen
die te laat waren in Azië):
•
Duitsland
•
België
•
Italië
•
(Maar ook) Frankrijk en
Engeland
9
De strijd - Tweede fase
Situatie:
•
Politieke spanningen liepen hoog op
Oorzaak:
•
1884 - 1885: Conferentie van Berlijn
Gevolg:
•
Voorkomen Europese oorlog tot
1914
Ontwikkelingen in
Amerika
Situatie:
•
16e eeuw:
•
Spanje en Portugal stichten koloniën in Zuid- en
Midden Amerika
•
Engeland en Frankrijk stichten koloniën in West- en
Noord-Amerika
•
Nieuwe Wereld is leeg (negeren aanspraken van
oorspronkelijke bewoners)
10
Ontwikkelingen in
Amerika
Oorzaak:
•
Stichten plantages
•
Vermenging met inheemse bevolking en geïmporteerde slaven
•
Bevolking bestuurde zichzelf
•
Moederland innen voornamelijk belasting
Gevolg:
•
Europese koloniën verdwijnen
•
Zelfstandige staten ontstaan
11
12
Kenmerkende aspecten
De moderne vorm van imperialisme die verband
hield met de industrialisatie
13
Nu maken
Werkwijzer vragen 18, 20, 21 en 22
Niet af? Dan is het huiswerk voor dinsdag 4
november
Beginnen aan KA portfolio
Proefwerk hoofdstuk 9 - maandag 10 november
Download