Wat zijn de basis stappen die gebruikt worden om een

advertisement
Wat zijn de basis stappen die gebruikt
worden om een zoekvraag te maken met
terms & connectoren?
Start uw zoeken met Nexis® door gebruik te maken van termen en zinsneden die essentieel zijn
voor het doel van uw zoekactie. Combineer deze termen en zinsneden door toevoeging van
connectoren (zoals and and or) en andere speciale tekens om gericht te zoeken. Met opties als
datumrestrictie en documentsecties doorzoeken kunt u uw zoekactie beperken.
Als u pas begint met het maken van zoekvragen, zullen de volgende stappen u op weg helpen:
1.
Kies uw zoektermen.
a)
Kies zoektermen die specifiek of direct gerelateerd zijn aan het onderwerp.
medische klachten or klinische klachten
b)
Kies termen die u zou gebruiken als u het onderwerp met een collega zou bespreken, met
inbegrip van vakjargon.
Sociaal-Economische Raad or SER
c) De termen moeten essentieel zijn voor het door u gezochte onderwerp.
d)
Voeg alternatieve termen en afkortingen toe.
btw or belasting over de toegevoegde waarde
e) Vermijd termen die te algemeen zijn, zoals "ziekte" of "gedrag".
Het Nexis® Online Product interpreteert uw zoektermen verschillend afhankelijk van hoe u ze
invoert. Een term is een enkelvoudig karakter of een groep van karakters, cijfers en letters, met
een spatie aan beide kanten.
Voorbeelden:
McPherson
s37
s 37
een doorzoekbare term
een doorzoekbare term
twee doorzoekbare termen
Een koppelteken wordt als een spatie beschouwd, dus een door een koppelteken verbonden term
wordt als twee termen beschouwd.
Voorbeelden:
charterparty
charter-party
charter party
een term
twee termen
twee termen
Een punt wordt beschouwd als een spatie, tenzij:
f)
De punt voorafgegaan en gevolgd wordt door een cijfer of getal.
99.9 is een term
g)
De punt voorafgegaan wordt door een spatie en gevolgd wordt door een cijfer of getal.
.99 is een term
h)
De punt voorafgegaan wordt door slechts een enkele letter en aaneengesloten gevolgd wordt
door een onbepaald aantal enkele letters die elk gevolgd worden door een punt.
B.B.C. is een term, terwijl B. B. C. drie termen zijn (vanwege de spaties achter de punten)
Tip: Zoeken zijn niet hoofdletter gevoelig, woorden kunnen ingevoerd worden met
kleine- of hoofdletters.
2.
Use truncation and wildcards to include word variations.
Door gebruik te maken van jokertekens kunt u op gemakkelijke wijze zoektermen combineren of
elimineren waardoor het zoeken eenvoudiger wordt.
uitroepteken (!)
bruik een uitroepteken (!) achter een kernwoord om alle mogelijke woorden te vinden die
ontstaan door toevoeging van letters.
acqui! leidt onder andere tot variaties op het woord acquire, zoals acquires, acquired, acquiring,
acquisition.
Tip: WAARSCHUWING: gebruik ! alleen voor unieke kernwoorden; fir! leidt tot fired,
firing en fires, maar ook tot het misschien niet door u gewenste first.
asterisk (*)
Met een asterisk (*) kunt u overal in een woord letters vervangen, met uitzondering van de eerste
letter. Gebruik een asterisk voor elke letter die u wenst te vervangen. Bijvoorbeeld:
p**rson leidt zowel tot de met ea als de met ie gespelde versie van de naam.
3.
Combineer zoektermen met connectoren.
Connectoren zoals and, or, w/n e.d. geven de relatie tussen uw zoektermen aan. Bijvoorbeeld:
fabriek or bedrijf w/15 vervuilin! or milie!
zoekt documenten waarin zowel "fabriek" of "bedrijf" zich binnen 15 woorden van o.a.
"vervuiling, vervuilingsbron of vervuilingsgraad" of o.a. "milieu, milieubelasting of
milieubescherming" bevinden.
Klik op Zoektips voor een lijst van alle connectoren en voor informatie over het gebruik ervan..
4.
Specificeer Datumrestricties .
Gebruik de datumrestrictie om uw zoekvraag te beperken tot documenten die gepubliceerd op
een specifieke dag of binnen een spcifieke range.
Download