Uploaded by Brandon Roelandt

Cherry split

advertisement
.
.-l!i
t\
Bedenk vernieuwende ideeën
door te combineren.
I
Omschrijf je uitdaging in één zin
zodat een buitenstaander begrijpt
waaraan je werkt.
I
Haal uit je opdrachtzin de twee
belangrijkste woorden.
t
Splits elk woord in twee nieuwe
termen die gelinkt zijn aan het
originele woord. Doe dit 2 keer.
{
Kies
uitjeonderste rij woorden
twee termen en combineer deze
tot een oplossing. Doe dit een paar
keer tot je enkele ideeën hebt.
E#+*.ïE
ffi
Scan om een
voorbeeld te zièn
hovíest
tnnowtz
atY'Y
tDc
Download