Jeugdkliniek Vossenloo

advertisement
Jeugdkliniek Vossenloo
Jeugdkliniek Vossenloo biedt hulp aan jongeren en hun ouders in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die problemen
hebben met verslavende middelen (alcohol en drugs) of problemen op het gebied van gokken, gamen, internet.
Binnen Jeugdkliniek Vossenloo wordt een flexibel programma (zorg op maat) aangeboden. U kunt jongeren
aanmelden voor:
•
crisisopvang, stabilisatie en detoxificatie
•
observatie & diagnostiek
•
behandeling
•
of een combinatie van bovenstaande.
Het doel van de behandeling is:
•
verslavingsdiagnostiek en abstinentie van middelen, gokken of gamen
•
het bevorderen van de ontwikkeling van jongeren en hun ouders,
•
het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en
•
(indien nodig) het ontwerpen van een vervolgtraject.
De behandeling start op de opnameafdeling: Intensieve Zorg

Crisisopvang, stabilisatie en detoxificatie.

Duur gemiddeld 2 weken.

Doel:
- interne motivatie jongere/systeem voor behandeling bevorderen;
- bewustwording van coping mechanismen en interactie jongere en systeem;
- leren van / experimenteren met ander gedrag;
- komen tot weloverwogen keuzes;
- voorbereiden van vervolgtraject (samen met jongere, systeem, verwijzer / zorghouder);

Leefgroep: sterk gestructureerd therapeutisch milieu (rust, reinheid en regelmaat).

De opname wordt afgesloten met een bij de jongere passend behandeladvies.
Verdere behandeling kan beginnen als de jongere voldoende is afgekickt.

Doel:
- diagnostiek;
- behandeling van verslaving en comorbide psychiatrie (ADHD, PTSS) en daarmee samenhangende
problemen op andere leefgebieden:
- advies voor verdere zorg / behandeling.

Duur: gemiddeld 4 maanden.
Er zijn 2 behandelafdelingen: Individueel en Groep
Behandelafdeling Individueel

Referentiekader: gezinssituatie, orthopedagogisch karakter (in een steunend milieu leren omgaan met
dagelijkse en/of moeilijke situaties).

Leegroep:
- grenzen stellend, stimuleren, herhalen, voorbeeldgedrag, (succes)ervaringen bekrachtigen:
- reflectie op gebruik en verslavingsgedrag, het nemen van verantwoordelijkheid;
- systeem, verwijzer/zorghouder betrekken.
Behandelafdeling Groep

Referentiekader: zelfhulp, groepsdynamica en maatschappij (inzicht krijgen in jezelf en het toepassen
daarvan in relatie met anderen).

Leefgroep:
- coachen van het groepsdynamisch proces;
- reflectie op gebruik en verslavingsgedrag, het nemen van verantwoordelijkheid;
- het uitdagen en motiveren van jongeren.
Meer informatie of een jongere aanmelden
Voor meer informatie, consultatie of een aanmelding kunt u bellen met het Centraal Bureau Aanmeldingen of de
teammanager op het algemene nummer van Jeugdkliniek Vossenloo: 088 234 37 37.
Foto’s of filmpjes van jongeren die hun verhaal vertellen over een opname in Vossenloo kunt u vinden op de website
van VNN, www.vnn.nl/vossenloo.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards