Info Centrum Jeugd en Gezin

advertisement
Intern Zorgoverleg
Misschien heeft u in de krant of andere media al eens iets gelezen over de Centra voor
Jeugd en Gezin. Een aantal jaren geleden is er landelijk besloten om ervoor te zorgen dat
iedere ouder, ieder kind of jongere, makkelijk toegang moet hebben tot informatie,
advies of hulp op het moment dat dit nodig is. Iedereen heeft tenslotte wel eens een
vraag over opvoeding of over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, jongere.
Veel vragen stel je in je eigen omgeving, in je familie, bij vrienden, bij de leerkracht.
Soms is dat niet genoeg.
Daarom moet iedere gemeente regelen dat er een Centrum voor Jeugd en Gezin is waar
ouders die vragen kunnen stellen.
In het centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee wordt er al samengewerkt tussen de
scholen, de Jeugdgezondheidszorg en het Schoolmaatschappelijk Werk.
Vanaf schooljaar 2013-2014 is er op onze school gestart met het intern zorgoverleg(IZO)
De verpleegkundige van de JGZ en de schoolmaatschappelijk werker hebben dan
regelmatig overleg met de intern begeleider om eventuele zorgen over een kind te
bespreken. Dat wordt op scholen het intern zorgoverleg genoemd (IZO). U wordt daar als
ouder van op de hoogte gebracht (als u wilt kunt u erbij aansluiten) en natuurlijk wordt
er ook met u gesproken. De leerkracht kan advies vragen, maar u als ouder ook. Een
vraag kan gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele
problemen, gedrag; kortom alles waar een kind (jongere) of gezin mee te maken kan
krijgen thuis, op school of in de vrije tijd.
Onze gezamenlijke inzet is altijd dat alle kinderen zich goed ontwikkelen en dat we bij
zorgen, samen met u, tot een goede aanpak zullen komen.
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Onze IB-er: Anita Wieling
Onze SMW-er: Marthijn de Wit
Onze verpleegkundige JGZ: Silvia Bruin
Kijk ook eens op www.cjgmiddelsee.nl voor al het nieuws over opvoeden en opgroeien of
bel met: 0900-254 1 254
CJG Middelsee is nu ook te vinden op facebook.
Like ons!
Ga naar https://www.facebook.com/pages/CJG-Middelsee/337525059706334?fref=ts,
like ons en ontvang dagelijks leuke weetjes, praktische informatie voor in en om het
huis, leuke activiteiten met de kinderen, handige (opvoed)tips en nog veel meer.
Download